НДС

Розділ 1. Правила складання та обов’язкові реквізити

22.12.2017 / 11:23

Податкова накладна є документом, в якому платник податку фіксує податкові зобов’язання з ПДВ на дату їх виникнення.
Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 183 Податкового кодексу (п. 201.8 ст. 201 цього Кодексу).

Коли складається

Пунктом 201.1 ст. 201 розділу V Податкового кодексу встановлено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) у встановлений цим Кодексом термін.

Платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову накладну та/або розрахунок коригування, складені починаючи з 01.07.2015 р., в яких загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 цього Кодексу. Зазначена норма передбачена п. 201.10 ст. 201 Кодексу. При цьому реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН має здійснюватися з урахуванням граничних строків:

податкові накладні/розрахунки коригування, складені з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, реєструються до останнього дня (включно) того календарного місяця, в якому їх складено;

податкові накладні/розрахунки коригування, складені з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, реєструються до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому їх складено.

Податкова накладна, не зареєстрована у зазначені терміни, вважається такою, що зареєстрована із запізненням. У цьому випадку її реєстрація здійснюється із застосуванням штрафних санкцій, розмір яких залежить від кількості днів, на які допущено запізнення в реєстрації.

Нагадаємо, що в загальному випадку датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/по­слуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що зас­відчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку (п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу).

Але, як для будь-якого загального правила, так і для цього існують винятки, які розглянуто в табл. 1.

Таблиця 1

Дата виникнення зобов’язань з ПДВ за окремими господарськими операціями

Господарська операція

Дата збільшення зобов’язань

Норма Податкового кодексу

Постачання товарів за договорами товарного кредиту, умови яких передбачають сплату (нарахування) відсотків

Датою збільшення податкових зобов’язань у частині таких відсотків вважається дата їх нарахування згідно з умовами відповідного договору

Пункт 187.3 ст. 187

Постачання товарів/послуг через торговельні автомати з використанням жетонів, карток або інших замінників національної валюти

Дата постачання таких жетонів, карток або інших замінників національної валюти

Пункт 187.4 ст. 187

Постачання з використанням торговельних автоматів (іншого подібного устаткування, що не передбачає наявності касового апарата)

Дата виймання з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки

Пункт 187.2 ст. 187

Постачання товарів/послуг з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків

Дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, оформлена податковою накладною, або дата виписування відповідного рахунку (товарного чека) залежно від того, яка подія відбулася раніше

Пункт 187.5 ст. 187

Фінансова оренда (лізинг)

Дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу)

Пункт 187.6 ст. 187

Постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів

Дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом

Пункт 187.7 ст. 187

Ввезення товарів на митну територію України

Дата подання митної декларації
для митного оформлення

Пункт 187.8 ст. 187

Ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі або фізичними особами у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі

Дата подання до контролюючого органу документа, який використовується замість митної декларації

Стаття 191

Постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України

Дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше

Пункт 187.8 ст. 187

Виконання довгострокових договорів (контрактів)

Дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами)

Пункт 187.9 ст. 187

Постачання теплової енергії, природного газу (крім скрапленого), надання послуг з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості

постачання зазначених товарів/послуг для ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують такі товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку

Дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (до каси) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг).

 

Примітка

За правилом, яке іменується Податковим кодексом як «касовий метод», при здійсненні зазначених операцій визначаються не тільки податкові зобов’язання, а і податковий кредит. Визначення терміну «касовий метод» наведено у пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу

Пункт 187.10 ст. 187

Постачання (у тому числі оптове), передача, розподіл електричної
та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Пункт 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу

Крім того, Податковим кодексом визначено окремі випадки, коли складання податкових накладних не пов’язано зі здійсненням операцій з постачання товарів/послуг.

Так, нарахування податкових зобов’язань у разі здійснення операцій, прирівняних до постачання, здійснюється в таких випадках (табл. 2).

Таблица 2

Подія/операція

Дата нарахуваня зобов’язань

В яких випадках

В якому обсязі
(база визначення податкових зобов’язань)

Норма Податкового кодексу

У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ

В останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання реєстрації особи як платника ПДВ

Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми ПДВ за якими були включені
до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

Виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника ПДВ внаслідок його реорганізації

Пункт 184.7 ст. 184

У разі ліквідації основних засобів

На момент ліквідації

Якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку (за винятком випадків, визначених у п. 189.9 ст. 189 Податкового кодексу)

За звичайними цінами, але не нижче балансової вартості

Пункт 189.9 ст. 189

У разі зміни напрямку використання
товарів/послуг, необоротних активів (скасування податкового кредиту шляхом нарахування податкових зобов’язань)

За придбаними для використання в неоподатковуваних операціях — на дату їх придбання;

 

за придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону про бухоблік

Якщо товари/послуги/необоротні активи призначені або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності

 

Примітка 1

В цій ситуації складається зведена податкова накладна.

Примітка 2

Зведена податкова накладна підлягає реєстрації в ЄРПН.

Примітка 3

Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., податкові зобов'язання визначаються у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту. Якщо суми ПДВ до податкового кредиту не включалися, або ПДВ не був нарахований при придбанні товарів (наприклад, товар було придбано у неплатника ПДВ),податкові зобов'язання не нараховуються

Виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу

Пункт 198.5 ст. 198

Зміна напрямку використання товарів/послуг, необоротних активів (поновлення податкового кредиту шляхом зменшення раніше нарахованих податкових зобов’язань

Якщо товари/послуги, необоротні активи були придбані для використання в неоподатковуваних операціях і при їх придбанні було нараховано суму податкових зобов’язань у розмірі суми ПДВ, яка включена до податкового кредиту згідно з пунктами «а» —«г» п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу

Виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу

Часткове використання

 

Якщо придбані та/або виготовлені
товари/послуги, необоротні активи
частково використовуються в оподат­ковуваних операціях, а частково — ні

Примітка 1

У цій ситуації складається зведена податкова накладна на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час придбання або виготовлення товарів/послуг, необоротних активів, яка відповідає частці їх використання в неоподатковуваних операціях

Примітка 2

Зведена податкова накладна підлягає реєстрації в ЄРПН

Виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу

Пункт 199.1 ст. 199

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу). Складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання попередньої оплати товарів/послуг однією сумою або у разі одноразової поставки товарів/послуг не відповідає нормам Податкового кодексу та не дає можливості ідентифікувати операції. Наслідком отримання таких податкових нак­ладних може стати відмова покупцю у праві на формування податкового кредиту.

Не складаються податкові накладні за операціями з постачання товарів/послуг, що не є об'єктом оподаткування або місце постачання яких визначено за межами території України.

Податкова накладна складається в електронній формі з дотриманням умови реєстрації у встановленому порядку електронного підпису уповноваженої платником особи.

Згідно з п. 201.2 ст. 201 Податкового кодексу форма та порядок заповнення податкової накладної затверд­жуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

На сьогодні діючу форму податкової накладної і Порядок її заповнення затверджено наказом № 1307 (далі — Порядок № 1307).

Складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, податкова накладна є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

! Податкова накладна є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту за умови якщо:

 • відбулася господарська операція з постачання товарів/послуг;
 • податкову накладну складено саме тією особою, яка здійснила постачання товарів/послуг.

Вимоги до складання

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються ст. 201 розділу V Податкового кодексу та регламентуються Порядком № 1307.

Останні зміни до форми податкової накладної та Порядку її заповнення внесено наказом № 276 і починаючи з 16.03.2017 р. усі податкові накладні/розрахунки коригування незалежно від дати їх складання реєструються в ЄРПН за формою з урахуванням затверджених змін. Це визначено п. 3 Порядку № 1307.

Загальні вимоги

Податкова накладна заповнюється державною мовою (п. 4 Порядку № 1307). Як виняток у разі неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару на державну мову та з метою збереження ідентифікації такого товару в податковій накладній в графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» допускається зазначати назву торгової марки та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу його на державну мову (УПК № 127).

Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками (п. 4 Порядку № 1307). Водночас п. 16 цього Порядку передбачено, що графа 7 «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість» заповнюється в гривнях із копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Реквізити заголовної частини податкової накладної, які містять цифрові значення (дата складання, порядковий номер, номер філії (структурного підрозділу)), не повинні містити жодних інших знаків та символів (п. 4 Порядку № 1307).

Дата складання податкової накладної заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання податкової накладної не проставляються (п. 5 Порядку № 1307). Порядковий номер податкової накладної:

 • містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів);
 • не може починатись на «0»;
 • у клітинках порядкового номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються (п. 6 Порядку № 1307).

У разі необхідності вартісні та кількісні показники, отримані внаслідок розрахунку, підлягають округленню за загальновстановленими правилами.

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються (п. 16 Порядку № 1307).

! Не допускається складання платником ПДВ за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером.

Обов’язкові реквізити

Перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної визначено у підпунктах «а» — «і» п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, а саме:

 • порядковий номер податкової накладної;
 • дата складання податкової накладної;
 • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — продавця товарів/послуг;
 • податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства — платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку, додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);
 • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — покупця (отримувача) товарів/послуг;
 • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
 • ціна постачання без урахування податку;
 • ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
 • загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
 • код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг — код послуги згідно з  ДКПП; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Відповідно до абзацу 11 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу помилки в обов’язкових реквізитах (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкової накладної у електронному вигляді.

Відповідальність за помилки

Відповідно до п. 1201.3 ст. 1201 Податкового кодексу допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 цього Кодексу, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, — тягне за собою накладення на платника податку-продавця штрафу в розмірі 170 грн та зобов’язання виправити такі помилки.

При цьому до 31.12.2017 р. не застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 1201.3 ст. 1201 Податкового кодексу за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП (п. 351 підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу).

Слід зазначити, що згідно з п. 201.10 ст. 201 зазначеного Кодексу у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 цієї статті, та/або порушення продав­цем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН (крім податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК), реєстрація яких зупинена згідно з п. 201.16 зазначеної статті) податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця.

Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з прид­банням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, встановлених пп. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Водночас подання зазначеної заяви не дає змогу покупцю реалізувати своє право на формування податкового кредиту за такою операцією.

Кодування товарів/послуг

Обов’язкове заповнення коду товару відповідно до УКТ ЗЕД, для послуг — коду послуги згідно з ДКПП при складанні податкових накладних запроваджено з 01.01.2017 р. Законом № 1797. Зазначені зміни стосуються також і розрахунків коригування, які складаються з 01.01.2017 р., незалежно від дати складання податкових накладних (до 01.01.2017 р. чи після цієї дати), до яких складаються такі розрахунки коригування.

Зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення внесено наказом № 276, який набрав чинності з 01.03.2017 р. Проте реєстрація податкових накладних в ЄРПН за формою, затвердженою цим наказом із врахуванням зазначених змін, розпочалася з 16.03.2017 р. (лист № 5953/7/99-99-15-03-02-17). До внесення відповідних змін форма податкової накладної не містила окремого поля для коду послуги згідно з ДКПП, а тому до 16.03.2017 р. при складанні податкової накладної код послуги тимчасово не зазначався, а ПН/РК реєструвалися в ЄРПН за старою формою.

Крім того, ряд товарів, операції з постачання яких здійснюються на митній території України (наприклад, нерухомість) не має окремо визначеного коду відповідно до УКТ ЗЕД.

З огляду на зазначене, відсутність коду товару відповідно до УКТ ЗЕД у податковій накладній, складеній та зареєстрованій в ЄРПН до 16.03.2017 р. (по 15.03.2017 р. включно), за операцією з постачання товарів, коди товару згідно з УКТ ЗЕД яких відсутні у Митному тарифі України, не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

При цьому податкові накладні, у яких не зазначено код товару згідно з УКТ ЗЕД у зв’язку із його відсутністю у Митному тарифі України, складені та зареєстровані в ЄРПН до 16.03.2017 р. (по 15.03.2017 р. включно), не потребують коригування після 16.03.2017 р. у частині внесення до них умовного коду товару, якщо відсутні інші причини для коригування (зміна кількості товару/послуги, перегляд цін, виправлення інших помилок).

Зазначене стосується і податкових накладних, в яких відсутні коди послуг згідно з ДКПП. Відсутність коду послуги відповідно до ДКПП у податковій накладній, складеній за операцією з постачання послуг та зареєстрованій в ЄРПН по 15.03.2017 р. включно, не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною. Проте якщо у платника податку після 15.03.2017 р. виникли підстави до складання розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованої до 15.03.2017 р. (зміна ціни, кількості, виправлення помилок), то у графі 3.3 такого розрахунку зазначається код послуги згідно з ДКПП.

Визначення кодів

При складанні податкової накладної платник податку самостійно визначає відповідність таких товарів певному коду товарної класифікації відповідно до УКТ ЗЕД, керуючись Законом № 584 та Поясненнями до УКТ ЗЕД, затвердженими наказом № 401.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару:

 • для підакцизних і імпортних товарів — 10 знаків;
 • для інших товарів — не менше 4 знаків.

У разі необхідності визначення походження товару — вітчизняний товар чи імпортний, або коду товару згідно з УКТ ЗЕД слід звертатися до Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень). Згідно з п. 1 ст. 11 Закону № 671 торгово-промислові палати мають право проводити на замовлення українських та іноземних підприємств експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість; засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов’язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Слід зазначити, що методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими для застосування на усій території України.

Як вже було зазначено, УКТ ЗЕД не містить кодів для окремих товарів, операції з постачання яких здійснюються платниками на митній території України, і переміщення яких через митний кордон України є фізично неможливим (наприклад, об’єкти незавершеного будівництва, нерухомого майна, земельні ділянки тощо).

Пунктом 16 Порядку № 1307 передбачено, що ДФС визначає умовні коди товарів, відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до ст. 201 розділу V Податкового кодексу.

Довідково
Довідник умовних кодів товарів, які відсутні в УКТ ЗЕД, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/288992.html

При визначенні коду послуги слід користуватися ДКПП (ДК 016:2010), затвердженому наказом № 457.

У разі виникнення необхідності визначення коду послуг згідно з ДКПП, враховуючи лист № 3411-08/15258-03, платник податку може звернутися до ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», яке є розробником ДКПП, за адресою: 79008 м. Львів, вул. Кривоноса, 6.

Коли зазначати не потрібно

Розділ «Код» табличної частини податкової накладної (графи 3.1, 3.2 та 3.3) не заповнюється:

 • у податкових накладних, складених в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до пп. «а» п. 337.4 ст. 337 розділу XVIII Податкового кодексу. Особливості заповнення таких накладних викладено у п. 9 Порядку № 1307 (порядковий номер такої податкової накладної у другій частині (після знака дробу) містить відповідний код (цифра 5));
 • в зведених податкових накладних, які складаються у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 розділу V Кодексу, у разі анулювання реєстрації платника податку при визначенні податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, або у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності. Особливості заповнення цих накладних викладено у п. 11 Порядку № 1307. Такі податкові накладні не видаються покупцю (тип причини 04, 08, 09, 10, 13), а у рядку «Індивідуальний номер отримувача (покупця)» в таких податкових накладних проставляється умовний індивідуальний податковий номер (далі — ІПН) «600000000000»;
 • у податкових накладних, які складаються у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких визначена відповідно до статей 188 і 189 розділу V Податкового кодексу та її значення перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (може бути складена зведена податкова накладна). Складаються такі податкові накладні згідно з п. 15 Порядку № 1307. Вони також не видаються покупцю (тип причини 15), а у рядках таких податкових накладних, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.