Другие налоги

Cтворення резервів: облік та використання

11.12.2017 / 12:42

Необхідність створення резервів обумовлена одним із принципів ведення бухгалтерського обліку, а саме розмежування доходів і витрат між звітними періодами. При цьому якщо резерви не створюються, то це розцінюється як порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку. У цій статті розглянуто найпоширеніші види резервів і забезпечень, як правильно розрахувати суму резерву за відсутності первинних документів та як відобразити їх в обліку.

Чи обов’язково створювати

Чинним законодавством України передбачено створення забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат.

Забезпечення створюються на:  

  • виплату відпусток працівникам
  • додаткове пенсійне забезпечення
  • виконання гарантійних зобов’язань
  • реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності
  • виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

Створення таких забезпечень передбачено п. 13 ПБО 11. Крім того, п. 7 ПБО 10 визначається необхідність обчислення резерву сумнівних боргів. Тобто створення резервів і забезпечень є необхідністю, визначеною чинними законодавчими і нормативними актами.

Хто може не створювати

Відповідно до п. 8 розділу І ПБО 25 окремі суб’єкти малого підприємництва можуть не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’я­зань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення. До таких суб’єктів належать:

  • суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які ведуть спрощений бух­облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
  • суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, що відповідають критеріям мікропідприємництва.

Згідно з п. 44.2 ст. 44 та пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу до юридичних осіб, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, відносяться юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи. До зазначеної групи відносяться юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн грн.

Критерії віднесення юридичних осіб до суб’єктів мікропідприємництва визначено у ст. 55 Господарського кодексу.

Законом № 2164 внесено зміни до Закону про бухоблік, що наберуть чинності з 01.01.2018 р., згідно з якими для цілей бухобліку визначено нову класифікацію поділу суб’єктів господарювання за критеріями

Для наочності наведемо ці критерії у табл. 1.

Таблиця 1

Мікропідприємства

Малі
підприємства

Середні
підприємства

Великі
підприємства

Ті, що одночасно
відповідають
двом із таких
трьох ознак:

Ті, що не відповідають критеріям, встановленим для мікропідприємств, та одночасно
задовольняють дві
з таких трьох ознак:

Ті, що не відповідають критеріям, встановленим для малих підприємств, та одночасно
задовольняють дві
з таких трьох ознак:

Ті, що не відповідають критеріям, встановленим для середніх підприємств, та одночасно
задовольняють дві
з таких трьох ознак:

• балансова вартість активів —
до 350 тис. євро

• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) —  до 700 тис. євро

• середня кількість працівників —
до 10 осіб

• балансова
вартість активів —
до 4 млн  євро

• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн  євро

• середня кількість працівників —
до 50 осіб

• балансова вартість активів —
до 20 млн євро

• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 млн євро

• середня кількість працівників —
до 250 осіб

• балансова вартість активів —
понад 20 млн євро

• чистий дохід
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн євро

• середня кількість працівників —
понад 250 осіб

Зауважимо, що для розрахунку кількісного значення наведених ознак в євро застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Нацбанку України, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания

«Горячие линии»

Дата: 25 января, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42