Таможенное дело

Експорт молочної продукції

11.12.2017 / 17:36

Статтею 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі — Угода) передбачено, що кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до Графіків, встановлених у Додатку I-A до Угоди. Розглянемо у цій статті особливості визначення українського походження молочної продукції товарної групи 4 УКТ ЗЕД відповідно до правил, встановлених Угодою.

Додатком I-A до Угоди, зокрема, передбачено, що при ввезенні на митну територію ЄС йогурт неароматизований, без додання фруктів, горіхів або какао, з вмістом жирів понад 6 мас.%, що класифікується в товарній підкатегорії 0403 10 39 00 УКТ ЗЕД, звільняється у 2017 р. від оподаткування ввізним митом у кількості 8 400 т (у 2018 р. передбачено тарифну квоту у кількості 8 800 т) за умови документального підтвердження його походження з України.

Інформація про поточні залишки тарифних квот, що управляються на основі принципу «перший прийшов — перший обслуговується», доступна в режимі он-лайн на веб-сайті Європейської Комісії: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en

У разі відсутності документального підтвердження походження з України та поза межами тарифної квоти молочна продукція оподатковується за ставкою ввізного мита у розмірі 59,20 євро за 1 кг + 21,10 євро за 100 кг.

Таким чином, документальне підтвердження походження молочної продукції з України має вагомий вплив на рівень оподаткування митом молочної продукції при ввезенні на митну територію ЄC.

Для цілей Глави 1 Угоди термін «походження» означає, що товар підпадає під правила походження, викладені в Протоколі 1 «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до цієї Угоди (далі — Протокол 1).

Згідно з п. 2 ст. 2 Протоколу 1 товари вважаються такими, що походять з України, якщо:

 • цілком вироблені в Україні (перелік наведено у ст. 5 Протоколу 1);
 • вироблені в Україні з використанням матеріалів іншого походження (не походять з країн ЄС та України), за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до ст. 6 Протоколу 1.

Згідно з цією статтею товари, які не є повністю виробленими в Україні, вважаються достатньо обробленими або переробленими у ній, якщо виконуються умови, наведені у Додатку II до Протоколу 1.

У цьому Додатку для товарної групи 04 згідно з УКТ ЗЕД наведено Список технологічних дій та обробок, необхідних для надання матеріалам іншого походження (не ЄС/Україна) статусу товарів походженням з України (далі — Список технологічних дій та обробок).

Відповідно до Списку технологічних дій та обробок набувають українського походження:

 • товари товарної групи 04 згідно з УКТ ЗЕД за умови їх виробництва, у якому всі матеріали групи 4 є виробленими цілком в Україні;
 • товари товарної позиції 0403 згідно з УКТ ЗЕД за умови їх виробництва, у якому:

усі матеріали групи 4 є виробленими цілком в Україні,

усі фруктові соки товарної позиції 2009 (окрім ананасового, лаймового та грейпфрутового) походять з України і 

ціна усіх матеріалів групи 17 не перевищує 30 % ціни франко-завод продукції.

До складу документації, використовуваної для підтвердження того, що товари, зазначені в сертифікаті, можуть бути визнані такими, що походять з України, і відповідають іншим вимогам Протоколу 1, можуть входити такі документи (ст. 28 Протоколу 1):

(a) прямі свідчення процесів, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного майна, що містяться, наприклад, у його обліковій документації чи у міжнародній системі обліку;

(b) документи, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в ЄС або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни;

(c) документи, що підтверджують обробку матеріалів у ЄС або Україні, видані чи складені в ЄС або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни;

(d) сертифікати з перевезення товару EUR.1 або декларації інвойс, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в ЄС або Україні згідно з цим Протоколом;

(e) належні свідчення про обробку, виконану за межами ЄС або України згідно з положеннями ст. 12 цього Протоколу, які підтверджують, що вимоги цієї статті було виконано.

Враховуючи зазначене, молочна продукція товарної групи 04 згідно з УКТ ЗЕД набуде українське походження за умови підтвердження українського походження матеріалів групи 4, що використовувались при виробництві кінцевої молочної продукції. Зокрема, до підтвердних документів можуть бути віднесені: документи на закупівлю сировини українського походження (договори, видаткові накладні), технологічна схема виробництва готової продукції тощо.

Довідково
На офіційному сайті ДФС розміщено інтерактивну карту України з місцями видачі сертифікатів EUR.1, опубліковано перелік підрозділів митниць ДФС, уповноважених видавати сертифікати, та адреси їх розміщення (http://sfs.gov.ua/mapc)

Крім цього, ст. 4 «Кумуляція походження в Україні» Протоколу 1 встановлено, що без обмеження розуміння положень ст. 2 (2) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що походять із України, якщо такі товари отримано (вироблено) на цій території з використання матеріалів, які походять із ЄС, згідно з положеннями Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в Україні, виходить за межі операцій, вказаних у ст. 7 цього Протоколу. Для таких матеріалів достатня обробка не є обов’яз­ковою.

При застосуванні кумулятивного принципу походження матеріалів з країн ЄС, що використовуються при виготовленні молочної продукції товарної групи 04 згідно з УКТ ЗЕД, підтверджується сертифікатом або декларацією інвойс, складеною експортером відповідно до вимог ст. 22 Протоколу 1.

У разі якщо при виготовленні молочної продукції товарної групи 04 згідно з УКТ ЗЕД використовуються матеріали іншого походження (не ЄС/Україна), дозволяється використання таких матеріалів сукупною вартістю не більше 10 % від ціни на умовах франко-завод кінцевої продукції (ст. 6 Протоколу 1).

Згідно зі ст. 1 Протоколу 1:

 • «вартість матеріалів» означає митну вартість під час ввезення на територію країни товарів іншого походження або, якщо невідомо і не може бути встановлено, першу адекватну ціну подібних матеріалів у межах України;
 • «ціна на умовах франко-завод» означає ціну товару, сплачену виробнику в Україні, на підприємстві, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ціна враховує вартість усіх матеріалів у складі товару, за винятком будь-яких внутрішніх податків, які є або можуть виникнути у зв’язку з експортуванням цього товару.

До собівартості молочної продукції може бути включено такі витрати:

 • вартість матеріалів іншого походження (митна вартість матеріалів під час їх ввезення на митну територію України, зазначена у митних деклараціях або комерційні документи на купівлю матеріалів в Україні);
 • заробітна плата персоналу;
 • цехові витрати;
 • витрати на утримання та експлуатацію обладнання;
 • паливо та електроенергія, призначені для забезпечення технологічного процесу;
 • прибуток.

При цьому до зазначених витрат не включаються внутрішні податки.

Згідно з п. 1 ст. 16 Протоколу 1 товари, що походять з України, після ввезення до ЄС відповідно підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів:

(a) сертифікату з перевезення товару EUR.1 (далі — сертифікат), зразок якого наведено у Додатку III до Протоколу 1; або

(b) у випадках, вказаних у ст. 22 (1) Протоколу 1, — декларації, що надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс наведено у Додатку IV до Протоколу 1.

Порядок заповнення та видачі митницею ДФС сертифіката затверджено наказом № 1142.

Сертифікат видається митницею ДФС й передається експортерові одразу після здійснення чи забезпечення фактичного експортування товару (ст. 17 Протоколу 1).

Для видачі експортер або його уповноважений представник має заповнити сертифікат, а також бланк заяви (декларації експортера), зразок якої наведено у Додатку III (п. 2 ст. 17 Протоколу 1).

Заява, що містить декларацію від експортера, для видачі сертифіката складається з лицьової та зворотної сторін.

Лицьова сторона заяви складається з перших 10 граф сертифіката (всього сертифікат містить 14 граф).

До зворотної сторони заяви вносяться відомості про товарну позицію готової продукції згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів й короткий зміст виконання критерію походження (повністю вироблений в Україні, або достатньо оброблений/перероблений, або кумуляція), наведеного у Протоколі 1, а також документи, що підтверджують преференційне походження товарів відповідно до вимог Протоколу 1, у разі якщо це перша поставка таких товарів до країн ЄС.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Угода про асоціацію між Україною та ЄС — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VI. Наказ № 1142 — наказ Мінфіну України від 18.11.2014 р. № 1142 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»