Социальное страхование

Зміни в призначенні пенсій «чорнобильцям»

11.12.2017 / 17:54

Пенсії особам, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначаються відповідно до Закону № 796.
Враховуючи те, що до статей 54 та 59 зазначеного Закону внесено зміни, розглянемо їх детальніше.

Військовослужбовцям-ліквідаторам

Статтею 59 Закону № 796 (у чинній редакції) визначено, що військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їхніх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їхнім бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або відповідно до ст. 54 цього Закону.

Крім того, з урахуванням змін починаючи з 01.10.2017 р. особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до Закону № 796 або за бажанням таких осіб — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Слід нагадати, що раніше чинною редакцією ст. 59 Закону № 796 було визначено право на таку пенсію лише особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби, внаслідок чого стали інвалідами. При цьому пенсія за їхнім бажанням могла обчислюватися виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, який було встановлено на час їхнього перебування в зоні відчуження.

Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджено постановою № 1210 (далі — Порядок № 1210).

Постановою № 851 внесено зміни до Порядку № 1210, у зв’язку з чим вищезазначеним особам із числа військовослужбовців строкової служби, які станом на 01.10.2017 р. отримували пенсію, призначену за нормами Закону № 796, її має бути перераховано з 01.10.2017 р.

У разі якщо такі особи отримували пенсії за нормами інших законів та виявили бажання перейти на пенсію за Законом № 796, пенсії з урахуванням норм ст. 59 цього Закону обчислюватимуться з дати звернення з відповідною заявою та необхідними документами.

Крім того, постановою № 851 визначено формулу, за якою така пенсія обчислюється у разі виявлення особою бажання проводити її розрахунок виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Пенсія обчислюється за такою формулою:

                               Кв
П = Зс
× Кзс × ------------ ,
                            100 %

де П — розмір пенсії;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначається як середній показник за 2014, 2015 та 2016 рр.;

Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії;

Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії (Кзс), визначається за формулою:

              Зп(мін) × 5
Кзс = -------------------- ,
                   Зс
1

де Зп(мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року;

Зс1 — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує відповідному року.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається як відсоток втрати праце­здатності, визначений органами медико-соціальної експертизи.

Приклад

Чоловік під час проходження строкової служби у період з 23 травня по 2 червня 1986 р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок чого у квітні 2013 р. став особою з інвалідністю ІІ групи. Органами медико-соціальної експертної комісії встановлено відсоток втрати працездатності на рівні 70 %.
Враховуючи те, що чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС як солдат строкової служби та заробітну плату не отримував, пенсія обчислювалася виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час його роботи в зоні відчуження, як було визначено ст. 59 Закону № 796 (у редакції, що діяла до 11.10.2017 р.).
У 1986 р. мінімальна заробітна плата становила 70 крб.
Заробітна плата для обчислення пенсії визначалася за формулою, визначеною Порядком № 1210, таким чином:
70 крб × 5 = 350 крб;
350 крб : 179 крб (показник середньо­місячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, за травень — червень 1986 р.) × 928,81 грн (середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р., що застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування) = 1 816,11 грн.
Розрахований розмір пенсії становив 1 271,28 грн (1 816,11
грн × 70 %).
При цьому мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становить 2 323,20 грн (1 452 грн (розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для перерахунку пенсій з 01.10.2017 р) × 160 %).
Отже, пенсія чоловіку нараховувалася в мінімальному розмірі, до якого встановлюються надбавки та підвищення, на які він має право.
З урахуванням змін, внесених постановою № 851, з 01.10.2017 р. пенсія чоловіку обчислюється виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2017 р., — 3 200 грн. Розрахунок здійснюється таким чином.
Коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії: (3 200
грн × 5) : 4 482,35 грн = 3,56956, де 4 482,35 грн — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено внески за 2016 р.
Заробітна плата для обчислення пенсії: 3,56956 × 3 764,40 грн = 13 437,25 грн, де 3 764,40 грн — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 рр.
Розмір пенсії становить 9 406,08 грн (13 437,25 грн × 70 %).
Крім того, до пенсії чоловіку встановлюються надбавки та підвищення, на які він має право. 

Слід звернути увагу на те, що у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок зазначених пенсій виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Також постановою № 851 гарантовано мінімальний розмір пенсії учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

Мінімальний розмір пенсії з 01.10.2017 р. для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї наведено у таблиці.

Група
інвалідності

Мінімальний розмір пенсії

І група

180 % прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність

ІІ група

160 % прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність

ІІІ група

145 % прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність

У зв’язку із втратою годувальника

Законом № 2015, який набере чинності з 01.01.2018 р., внесено зміни до ст. 54 Закону № 796.

Цією статтею в чинній редакції передбачено, що пенсії, зокрема, у зв’язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається відповідно до законодавства.

Отже, згідно з положеннями ст. 54 Закону № 796 для призначення пенсії в разі втрати годувальника має бути встановлено причинний зв’язок смерті померлого годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Змінами, які наберуть чинності з 01.01.2018 р., надано право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії І, незалежно від причинного зв’язку смерті із Чорнобильською катастрофою.

Наразі така пенсія призначається за наявності експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (далі — експертний висновок).

Починаючи з 01.01.2018 р. при призначенні пенсії в разі втрати годувальника експертний висновок до органів Пенсійного фонду надавати не потрібно.

Проте слід зауважити, що експертний висновок не потрібно надавати лише у випадку смерті годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії І, тобто за тих годувальників, щодо яких за життя встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і лише їх дружинам (чоловікам).

У разі смерті особи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ІІ та ІІІ категорій при призначенні пенсії у разі втрати годувальника за нормами ст. 54 Закону № 796 надання експертного висновку залишається обов’язковим. Надається експертний висновок також при призначенні пенсій у разі втрати годувальника, зокрема дітям, батькам тощо померлого годувальника.

Слід звернути увагу, що ст. 52 Закону № 796 передбачено право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи непрацездатних членів сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Зміни до ст. 52 Закону № 796 не вносились, і відповідно при призначенні компенсації надання експертного висновку залишилось обов’язковим для всіх без винятку членів сім’ї померлого годувальника.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 796 — Закон ВР УРСР від 28.02.91 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Закон № 2015 — Закон України від 13.04.2017 р. № 2015-VIII «Про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Постанова № 851 — постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 851 «Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Постанова № 1210 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1210 «Про порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»