НДФЛ/ВС

Річний перерахунок

18.12.2017 / 17:12

За наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року роботодавців зобов’язано здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих платникам податків у вигляді заробітної плати, а також утриманого ПДФО.  

Загальні вимоги

Перерахунок податку на доходи фізичних осіб визначено ст. 169 Податкового кодексу. Крім того, цієї статтею визначено перерахунок податкової соціальної пільги (далі — ПСП).

Перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП здійснюється:

  • за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;
  • під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, за якими ПСП на застосовується;
  • під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Річний перерахунок податку на доходи фізичних осіб за 2017 р. відображається в звітності при нарахуванні заробітної плати за грудень 2017 р.

При цьому пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу визначено, що роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП.

З якою метою проводиться

Процедуру річного перерахунку, що полягає в уточненні правильності нарахування й сплати податку на доходи фізичних осіб окремо за кожний місяць звітного податкового року, проводять для:

  • виправлення помилок, допущених при утриманні податку на доходи фізичних осіб у періоді, що підлягає перерахунку (наприклад, у разі наявності перехідних виплат, віднесених до заробітної плати, зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності, відпускних тощо);
  • перевірки щодо правильності наданих документів, їх оформлення, підстав для застосування ПСП, а також дотримання граничного розміру доходу у вигляді заробітної плати, який дає право на застосування ПСП для кожного місяця.

У разі недоплати/переплати

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку на доходи фізичних осіб, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців до пов­ного погашення суми такої недоплати (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

При цьому якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата податку на доходи фізичних осіб, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання роботодавця за відповідний місяць.

За яких умов не проводиться

Слід зазначити, що перерахунок не проводиться у разі виконання одночасно таких умов:

  • якщо до заробітної плати працівника протягом кожного звітного податкового місяця не застосовувалася ПСП;
  • якщо у всіх періодах нарахування доходу працівнику у звітному році не було перехідних виплат.

Якщо є перехідні періоди

Алгоритм перерахунку у разі наявності перехідних періодів:

  • визначаються суми нарахованого доходу за кожний місяць 2017 р. з урахуванням відпускних, лікарняних тощо, які було нараховано безпосередньо за відповідні місяці;
  • визначається база оподаткування за кожним місяцем окремо шляхом зменшення нарахованої заробітної плати на суму ПСП у разі її наявності;
  • визначається сума податку на доходи фізичних осіб шляхом застосування ставки 18 %.

Приклад

Працівник підприємства утримує трьох дітей віком до 18 років. До його заробітної плати застосовується ПСП у розмірі 100 %. У серпні та у листопаді 2017 р. нараховано доходи за дні, коли працівник перебував у відпустці та на лікарняному.

Порядок застосування та обчислення ПСП визначено нормами Податкового кодексу.

З 01.01.2017 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1 600,00 грн.

Будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу).

Для отримання ПСП платник податку подає роботодавцю заяву про застосування ПСП, до якої додаються відповідні підтвердні документи.

Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 зазначеної статті ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

У 2017 р. ПСП дорівнює 800,00 грн при граничному доході 2 240,00 грн.

Водночас пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу встановлено, що для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, ПСП дорівнює 100 % суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 цього пункту у розрахунку на кожну таку дитину (800,00 грн × кількість дітей).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Кодексу, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 зазначеної статті, та відповідної кількості дітей (абзац другий цього підпункту). Наприклад, якщо троє дітей, то граничний розмір доходу становитиме 6 720,00 грн (2 240,00 грн ´ × 3 дітей).

У табл. 1 наведено заробітну плату й суму утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Таблиця 1

Період

2017 р.

Дні

Нарахований дохід (грн)

ПСП

(на трьох дітей) (грн)

Сума
до оподаткування

(З/п — ПСП;
гр. 3 — гр. 4) (грн)

Сума нарахованого (утриманого) (грн)

заробітна плата

ПДФО (18 %) (грн)

військового збору (1,5 %) (грн)

1

2

3

4

5

6

7

Січень

21

5 650,00

2 400,00

3 250,00

585,00

84,75

Лютий

20

5 700,00

2 400,00

3 300,00

594,00

85,50

Березень

22

6 100,0

2 400,00

3 700,00

666,00

91,50

Квітень

19

6 000,00

2 400,00

3 600,00

648,00

90,00

Травень

20

6 300,00

2 400,00

3 900,00

702,00

94,50

Червень

20

6 450,00

2 400,00

4 050,00

 

729,00

96,75

Липень

21

6 850,00

Не застосовано (6 850,00 > > 6 720,00)

6 850,00

1 233,00

102,75

Серпень

25 днів, у тому числі:

7 986,00

у тому числі:

Не застосовано (7 986,00 >

 > 6 720,00)

7 986,00

1 437,48

119,79

 

15 робочих днів

3 630,00

 

 

 

 

 

10 к. дн. — відпустка у серпні

2 420,00

 

 

 

 

 

8 к. дн. — відпустка у вересні

1 936,00

 

 

 

 

Вересень

15

4 125,00

2 400,00

1 725,00

310,50

61,87

Жовтень

16

4 678,75

2 400,00

2 278,75

410,18

70,18

Листопад

27 днів, у тому числі:

7 726,50

 

7 726,50

1 390,77

115,90

 

22 робочі дні за листопад

6 350,00

 

 

 

 

 

5 днів — лікарняні за жовтень

1 376,25

 

 

 

 

Грудень

21

6 950,00

Не застосовано

6 950,0

1 251,00

104,25

Усього

 

19 355,25

 

 

9 956,93

1 117,75

У результаті річного перерахунку перевіряємо правильність застосування ПСП та нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати та відпускних за серпень, вересень 2017 р. Суму лікарняних, нараховану у листопаді 2017 р. для перерахунку податку на доходи фізичних осіб, умовно відносимо до доходу жовтня.

Результати перерахунку наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Період

2017 р.

Дні

Нарахований дохід (грн)

ПСП

(на трьох дітей)

(грн)

Сума до оподаткування

(З/п — ПСП;
гр. 3 — гр. 4) (грн)

Сума нарахованого
(утриманого) (грн)

заробітна плата

ПДФО (18 %) (грн)

1

2

3

4

5

6

Січень

21

5 650,00

2 400,00

3 250,00

585,00

Лютий

20

5 700,00

2 400,00

3 300,00

594,00

Березень

22

6 100,00

2 400,00

3 700,00

666,00

Квітень

19

6 000,00

2 400,00

3 600,00

648,00

Травень

20

6 300,00

2 400,00

3 900,00

702,00

Червень

20

6 450,00

2 400,00

4 050,00

729,00

Липень

21

6 850,00

Не застосовано
(6 850,00 > 6 720,00)

6 850,00

1 233,00

Серпень

15 днів + 10 к. дн. відпустки

6 050,00

(3 630,00 + 2 420,00)

2 400,00

3 650,00

657,00

Вересень

8 к. дн. відпустки + + 15 робочих днів

6 061,00

(1 936,00 + 4 125,00)

2 400,00

3661,00

 

658,98

Жовтень

16 + 5 лікарняних

6 055,00

(4 678,75 + 1 376,25)

2 400,00

3 655,00

657,90

Листопад

22

6 350,00

2 400,00

3 950,00

711,00

 

 

 

 

 

 

Грудень

21

6 950,00

Не застосовано

6 950,00

1 251,00

Усього

 

 

 

 

9 092,88

Сума фактично утриманого податку на доходи фізичних осіб за 2017 р. становить 9 956,93 грн, за результатами проведеного перерахунку  — 9 092,88 грн.

Якщо при розподілі сума нарахованих доходів (відпускних та лікарняних) до відповідних місяців (вересень та жовтень 2017 р.) не перевищила розмір доходу, до якого має бути застосовано ПСП (6 720,00 грн), то ПСП надається такому платнику податку у відповідних періодах.

Таким чином, згідно з даними, наведеними у прикладі, за результатами перерахунку сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню працівнику, становить 864,05 грн (9 956,93 грн – 9 092,88  грн).

Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сума даних ПСП відображаються роботодавцем у формі № 1ДФ за IV квартал звітного року.

У розділі I цієї форми у рядках 3 та 3а проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період (IV квартал) 19 355,25 грн (4 678,75 грн + 7 726,50 грн +6 950,0 грн). У рядках 4 та 4а проставляється сума податку на доходи фізичних осіб з урахуванням суми переплати 2 187,90 грн (410,18 грн + 1 390,77 грн + 1 251,0 грн – 864,05 грн).

У розділі II зазначеної форми у рядках 3 та 3а проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період 19 355,25 грн. У рядках 4 та 4а проставляється сума військового збору 290,33 грн (70,18 грн + 115,90 грн + 104,25 грн).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI