Социальное страхование

Мінімальний заробіток: на який розмір пенсії розраховувати

26.12.2017 / 17:34

Розмір пенсії залежить від страхового стажу особи та, що особливо важливо, від заробітку (доходу), який вона отримувала протягом своєї трудової діяльності.
У цій статті дізнаємося, скільки років страхового стажу потрібно мати для виходу на пенсію за віком починаючи з 01.01.2018 р. Крім того, проаналізуємо, на яку пенсію слід розраховувати у майбутньому тим, у кого офіційна заробітна плата є мінімальною.

Скільки страхового стажу потрібно мати

Законом № 2148 змінено норми ст. 26 Закону про пенсійне страхування та визначено нові умови виходу на пенсію за віком починаючи з 01.01.2018 р.

До 31.12.2017 р. право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Починаючи з 01.01.2018 р. пенсію за віком при досягненні віку 60 років призначатимуть за наявності у особи страхового стажу, наведеного у графі 2 табл.

У разі відсутності починаючи з 01.01.2018 р. необхідного страхового стажу (графа 2 табл.) пенсію за віком призначать після досягнення 63-річного віку та наявності страхового стажу, наведеного у графі 3 табл.

Починаючи з 01.01.2019 р. у разі відсутності страхового стажу, передбаченого у графах 2 та 3 табл., право на призначення пенсії за віком особи матимуть після досягнення віку 65 років та за наявності страхового стажу, наведеного у графі 4 табл.

Страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком

Період
виходу на пенсію

Вік особи

60 років

63 роки

65 років

1

2

3

4

З 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.

Не менше 25 років

Від 15 до 25 років

З 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

Не менше 26 років

Від 16 до 26 років

Від 15 до 16 років

З 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Не менше 27 років

Від 17 до 27 років

Від 15 до 17 років

З 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.

Не менше 28 років

Від 18 до 28 років

Від 15 до 18 років

З 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р.

Не менше 29 років

Від 19 до 29 років

Від 15 до 19 років

З 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.

Не менше 30 років

Від 20 до 30 років

Від 15 до 20 років

З 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р.

Не менше 31 року

Від 21 до 31 року

Від 15 до 21 року

З 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.

Не менше 32 років

Від 22 до 32 років

Від 15 до 22 років

З 01.01.2026 р. по 31.12.2026 р.

Не менше 33 років

Від 23 до 33 років

Від 15 до 23 років

З 01.01.2027 р. по 31.12.2027 р.

Не менше 34 років

Від 24 до 34 років

Від 15 до 24 років

Починаючи з 01.01.2028 р.

Не менше 35 років

Від 25 до 35 років

Від 15 до 25 років

При цьому встановлено, що у разі відсутності починаючи з 01.01.2018 р. необхідного страхового стажу на дату досягнення пенсійного віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою необхідного страхового стажу.

Тобто наявність необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення особою відповідного віку.

Довідково
Незалежно від віку пенсія за віком призначатиметься починаючи з 01.01.2028 р. у разі наявності у особи 40 і більше років страхового стажу.

Як обчислюється страховий стаж

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загально­обов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Починаючи з січня 2004 р. страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а до 01.01.2004 р. — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом про пенсійне страхування (на підставі трудової книжки, довідок тощо).

Страховий стаж обчислюється в місяцях. При цьому неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загально­обов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування починаючи з січня 2004 р., зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо ж сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В, де

ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св — сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати;

В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Таким чином, якщо роботодавець заробітну плату особі сплачує у «конверті» (без офіційного її оформлення та відповідно не сплачуючи за неї страхові внески), така особа не має страхового стажу, а відтак і вихід на пенсію є сумнівним, оскільки страховий стаж необхідної тривалості у неї буде відсутній.

Розрахунок пенсії при мінімальній зарплаті

Розмір пенсії залежить від страхового стажу особи та, що особ­ливо важливо, від того, який вона отримувала протягом своєї трудової діяльності заробіток (дохід), з якого було сплачено внески до Пенсійного фонду України.

Пенсія за віком визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу особи на осучаснений заробіток для обчислення пенсії.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, передбаченою у ст. 25 Закону про пенсійне страхування.

При призначенні пенсії до кінця 2017 р. вартість одного року страхового стажу становить 1,35 %, а при призначенні пенсії за зверненнями, що надійдуть до органів Пенсійного фонду починаючи з січня 2018 р., вартість одного року страхового стажу становитиме 1 %.

Наприклад, страховий стаж особи становить 27 років 10 місяців. Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням величини оцінки одного року стажу 1,35 % — 0,37575 (27 × 12 + 10) × 1,35) : 1 200, а з урахуванням величини оцінки одного року стажу 1 % — 0,27833 (27 × 12 + 10) × 1) : 1 200.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 р. незалежно від перерв.

Якщо ж страховий стаж особи після 01.07.2000 р. становить менше 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 р. незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.

У разі якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Приклад (умовний)

Чоловік 03.03.1958 р. н., маючи 27 років страхового стажу (після липня 2000 р. весь час працював та його заробіток протягом трудової діяльності був мінімальним) звернеться за призначенням пенсії у квітні 2018 р. Розмір його пенсії визначатиметься із заробітку, визначеного за 17 років 9 місяців або за 213 місяців. У зв’язку з тим, що він отримував заробіток у мінімальному розмірі, його коефіцієнт заробітку буде низьким.

Проте на цей випадок передбачено можливість проведення «оптимізації» заробітку (виключення із підрахунку заробітку періоду з низькими коефіцієнтами). Але виключити можливо не більше 10 % тривалості страхового стажу особи, врахованого в одинарному розмірі. Якщо заробітна плата особи завжди після липня 2000 р. була мінімальною, то проведення оптимізації заробітку не сприятиме підвищенню коефіцієнта заробітку і як наслідок — розміру пенсії.

Припустимо, що розрахований коефіцієнт заробітку цього чоловіка після оптимізації становить приблизно 0,51000.

З 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. при призначенні пенсії застосовуватиметься середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 — 2017 рр. із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1 %.

Припустимо, що такий показник за 2016 — 2017 рр. становить 5 270 грн (остаточний показник буде виведено у лютому — березні 2018 р.).

Наявність страхового стажу 27 років для виходу на пенсію за віком у 2018 р. є достатньою (потрібно мати 25 років). При цьому коефіцієнт страхового стажу цього чоловіка з урахуванням величини оцінки одного року стажу 1 % становить — 0,27000 (27 × 12 : 1200).

Отже, розмір пенсії чоловіка, який весь час отримував мінімальну заробітну плату, приблизно становитиме 725,68 грн (5 270 грн × 0,51000 (приблизний коефіцієнт заробітної плати особи, яка отримувала мінімальну заробітну плату) × 0,27000 (коефіцієнт заробітної плати при 27 роках страхового стажу)).

Довідково
У разі якщо при однакових показниках індивідуального коефіцієнта заробітної плати (доходу) та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 р., обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 р., розмір якої обчислений з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35 %, Кабінет Міністрів України приймає рішення про збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується при призначенні пенсій з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., таким чином, щоб пенсії, призначені у зазначений період, не були меншими за пенсії, що призначалися з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.

Який мінімальний розмір пенсії

Водночас ст. 28 Закону про пенсійне страхування визначено умови для встановлення мінімального розміру пенсії за віком. Так, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, але не більш як на 1 % мінімального розміру пенсії за віком. При цьому наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

Винятком є шахтарі, для яких мінімальний розмір пенсії за наявності не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року для жінок підземного стажу встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 % його зарплати, визначеної відповідно до ст. 40 Закону про пенсійне страхування, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 01.01.2018 р. для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 % мінімальної зарплати, визначеної Законом про Держбюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено вище, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу виходячи з прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність.

Слід зазначити, що для пенсій, призначених після 01.01.2018 р., мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений вище, виплачується після досягнення особою віку 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначено державну соціальну допомогу залежно від сукупного доходу сім’ї.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.03 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 2148 — Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Закон № 1768 — Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»