НДС

Податок на додану вартість

15.01.2018 / 14:33

Тимчасове зупинення системи блокування ПН

Пунктом 13 Закону № 2245 виключено п. 74.2 ст. 74 Податкового кодексу, яким передбачалося проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК) критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).

Водночас п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу викладено у новій редакції, відповідно до якої реєстрацію ПН/РК в ЄРПН може бути зупинено в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2245 цей Закон набирає чинності 01.01.2018 р., крім, зокрема:

 • п. 13 — щодо виключення п. 74.2 ст. 74 Податкового кодексу;
 • пп. 2 п. 31 — щодо внесення змін до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу.

Зазначені положення набрали чинності з дня, що настав за днем опублікування цього Закону, тобто з 31.12.2017 р.

Отже, з 31.12.2017 р. процедура зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН до дня набрання чинності новим порядком, затвердженим відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, не здійснюватиметься.

Новий порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН Кабінет Міністрів України має затвердити до 01.03.2018 р. До цього часу мають бути переглянуті та приведені у відповідність із нормами Закону № 2245 й нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

Також з 31.12.2017 р. набрав чинності п. 571 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, яким передбачено зупинення дії абзацу третього п. 201.10 ст. 201 цього Кодексу до дня набрання чинності новим порядком, затвердженим відповідно до п. 201.16 зазначеної статті. Нагадаємо, що згідно з цією нормою Кодексу ПН/РК до неї, складені та зареєстровані після 01.07.2017 р. в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Крім того, п. 571 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 ст. 2001 та п. 201.10 ст. 201 Кодексу не пізніше 02.01.2018 р. Проте зазначене не стосується:

 • ПН/РК, за якими станом на 01.12.2017 р. не подано пояснення і копії документів відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу;
 • ПН/РК, за якими прийнято рішення про відмову у їх реєстрації в ЄРПН, за якими станом на 01.12.2017 р. не розпочато процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

Тобто згідно з п. 571 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу підлягають реєстрації в ЄРПН ПН/РК, реєстрацію яких було зупинено до 01.12.2017 р., за таких умов:

 • платник податку подав за такими ПН/РК документи та пояснення, але комісією ДФС не прийнято відповідне рішення;
 • платник податку розпочав процедуру оскарження у разі отримання відмови в реєстрації таких ПН/РК;
 • дотримано вимоги пунктів 2001.3 та 2001.9 ст. 2001 та п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу.

ПН/РК, реєстрацію яких в ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу з 01.12.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 2245 (з 01.12.2017 р. по 30.12.2017 р. включно) та щодо яких платником податку після 01.12.2017 р. подано пояснення і копії документів, реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності Законом № 2245 (до 31.12.2017 р.) щодо зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН. При цьому якщо протягом п’яти робочих днів з дня подання пояснень і копій документів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація таких ПН/РК здійснюється на наступний робочий день за днем закінчення строку розгляду пояснень і копій документів платника податку.

Граничний строк для реєстрації РК

Пункт 201.10 ст. 201 Податкового кодексу доповнено новим абзацом, відповідно до якого для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача — платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, встановлено граничний строк реєстрації в ЄРПН — протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

Компенсуючі податкові зобов’язання з ПДВ 

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 2245 до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, нарахування податкових зобов’язань за правилами цього пункту здійснюватиметься за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту). Тобто при використанні товарів, послуг, необоротних активів, які було придбано без ПДВ, в негосподарській діяльності або в неоподатковуваних операціях норми п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу не застосовуються.

Змінено правила безмитного ввезення товарів

Підпунктом 1 п. 25 Закону № 2245 викладено у новій редакції пп. 191.1.1 п. 191.1 ст. 191 Податкового кодексу, якою встановлено особливості визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.

Так, передбачено, що у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість (для юридичних осіб) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначена відповідно до статей 234 та 374 Митного кодексу, з урахуванням мита акцизного податку, що підлягають сплаті. Зазначені зміни відповідно до п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2245 наберуть чинності з 01.01.2019 р.

А ось зміни щодо особливостей визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, вже набрали чинності. Так, з 01.01.2018 р. згідно з пп. 191.2.3 п. 191.2 ст. 191 Податкового кодексу у разі ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 год або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 год, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, яке підлягає сплаті.

Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ

Також зміни внесено і до ст. 196 Податкового кодексу.

З 01.01.2018 р. не є об’єктом оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей) (пп. 196.1.18 п. 196.1 зазначеної статті):

 • сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1 000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;
 • сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 год та яка в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 год;
 • сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 год або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 год.

З 01.01.2019 р. не є об’єктом оподаткування ПДВ  операції із ввезення на митну територію України (пп. 196.1.17 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу):

 • товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;
 • товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача (юридичної особи, фізичної особи — підприємця) в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях;
 • на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових відправленнях та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких у кожному з відправлень не перевищує еквівалент 150 євро.

Нові пільги

Відповідно до змін, внесених до п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу, ставку податку у розмірі 7 % поширено  на операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів, які внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку
та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.

У новій редакції викладено пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, зокрема уточнено, що звільняються від оподаткування ПДВ   операції з підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електрон­ному носієві), розповсюдження дитячих книжкових видань.

Оновленою редакцією п. 3 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено, що тимчасово, до 01.01.2023 р., звільняються від сплати ПДВ суб’єкти космічної діяльності, на яких поширюється дія Закону № 502, за операціями із:

 • ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених у пп. 4 п. 4 розділу XXI Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу, у межах граничних обсягів, встановлених Кабінетом Міністрів України, за умови цільового використання таких товарів у виробництві космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), резидентами — суб’єктами космічної діяльності, які отримали ліцензію на право здійснення такої діяльності та беруть участь у реалізації таких міжнародних договорів. Перелік таких резидентів — суб’єктів космічної діяльності встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності.  У разі порушення цільового використання товарів або перевищення граничних обсягів їх імпорту, встановлених Кабінетом Міністрів України, відповідний суб’єкт космічної діяльності, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог чинного законодавства;
 • постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб космічної діяльності. З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. У разі порушення умов звільнення від оподаткування результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, а саме при їх поставці для цілей, не пов’язаних з космічною діяльністю, платник податку, що фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог закону.

Згідно зі змінами, внесеними до п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, тимчасово, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті відповідно до абзаців другого — сьомого пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

Для цілей цього пункту до програмної продукції належать:

 • результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;
 • примірники (копії, екземпляри) комп’ю­терних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;
 • будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;
 • криптографічні засоби захисту інформації.

Слід зазначити, що згідно з оновленою редакцією пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу під визначенням роялті розуміють будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торгові марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Для цілей оподаткування не вважаються роялті платежі, отримані:

 • як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежено функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежено кількістю копій, необхідних для такого використання (використання кінцевим споживачем);
 • за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);
 • за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілено або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
 • за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;
 • за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

Підрозділ 2 розділу ХХ  Податкового кодексу доповнено п. 63, відповідно до якого тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з експорту:

 • з 01.09.2018 р. до 31.12.2021 р. — соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД);
 • з 01.01.2020 р. до 31.12.2021 р. — насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД).

Відповідно до нового п. 64 підрозділу  2 розділу ХХ  Податкового кодексу тимчасово, до 31.12.2018 р., звільнено від оподаткування ПДВ операції з увезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених винятково електричними двигунами (одним або кількома), що зазначені в товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі вироблених в Україні).

Бюджетна дотація сільгоспвиробникам

Згідно з оновленою редакцією п. 51 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу з 01.01.2017 р. до 01.01.2022 р.  платники — сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877, подають податкову декларацію з ПДВ разом із додатком, у якому зазначається обсяг податкових зобов’язань з ПДВ з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний податковий період, зареєстрованих у ЄРПН, та розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).

Розстрочення сплати ПДВ при імпорті обладнання

Підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено п. 65, яким тимчасово, до 01.01.2020 р., платнику податку надано право на розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін, зазначений у заяві такого платника, але не більше 24 календарних місяців, без нарахування процентів, пені та штрафів, визначених Податковим кодексом, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту обладнання, що класифікується за визначеними у цьому пункті товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД.  При цьому встановлено, що Порядок надання розстрочення сплати ПДВ та застосування забезпечення відповідно до цього пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України.