ЕСВ

Єдиний соціальний внесок

15.01.2018 / 17:37

Новий розрахунок максимальної величини

Насамперед змінено розрахунок максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок (п. 4 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

Статтею 8 Закону про Держбюджет-2018 установлено мінімальну заробітну плату з 01.01.2018 р. у розмірі 3 723 грн.

Відповідно до внесених змін у 2018 р. сума максимальної величини бази 
нарахування єдиного внеску становитиме 3 723 грн × 15 = 55 845,00 грн

Уточнено перелік платників

Відповідно до внесених змін платниками єдиного внеску є, зокрема, військові частини й органи, що виплачують грошове забезпечення для:

військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому  числі тим, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами  № 3543 та № 2232 (абзац восьмий п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ);

осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту (абзац 11 п. 1 частини першої ст. 4 вищезазначеного Закону).

Крім того, платниками єдиного внеску є органи соціального захисту населення, які виплачують допомогу, зокрема, в разі усиновлення дитини особам, які доглядають таку дитину до досягнення нею трирічного віку (абзац 12 п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Розширено перелік платників

З 01.01.2018 р. платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах (п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Базою нарахування єдиного внеску для  членів фермерських господарств з 01.01.2018 р. є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. Водночас сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

При цьому якщо члени фермерського господарства є застрахованими особами і за них роботодавцями сплачується єдиний внесок із суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, такі члени фермерського господарства не є платниками єдиного внеску в розумінні п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ.

Крім того, зазначена норма (щодо визначення окремо як платників єдиного внеску) не поширюється на членів фермерських господарств, які є фізичними особами — підприємцями, головами фермерських господарств як юридичних осіб, так і фізичних осіб — підприємців зі статусом сімейного фермерського господарства.

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ зазначена норма не поширюється також на членів фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу.

Тобто не є платниками єдиного внеску в розумінні п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ такі члени фермерського господарства, які:

  • є одночасно працівниками;
  • є фізичними особами — підприємцями;
  • є головами фермерських господарств як юридичних осіб, так і фізичних осіб — підприємців зі статусом сімейного фермерського господарства;
  • отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Кого звільнено від сплати

Згідно зі змінами, внесеними до частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ, з 01.01.2018 р. фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, члени фермерського господарства звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску винятково за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як сплачуватимуть «єдинники»

Відтепер для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від того, до якої групи платників єдиного податку їх віднесено, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто норму щодо права на сплату 0,5 мінімального страхового внеску скасовано.

Нові терміни сплати

Змінено терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а також визначено терміни сплати для членів фермерських господарств.

З 01.01.2018 р. фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ).

Договори про добровільну участь

З 01.01.2018 р. членів фермерського господарства виключено із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (частина перша ст. 10 Закону про ЄСВ).

За заявами про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, поданими членами фермерських господарств до органів доходів і зборів, договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування органами доходів і зборів з 01.01.2018 р. не укладатимуться.

Органами доходів і зборів в односторонньому порядку станом на 31.12.2017 р. достроково розірвано договори, укладені з членами фермерських господарств.

Сплата за попередні періоди

Частиною п’ятою ст. 10 Закону про ЄСВ визначено, що договором про добровільну участь може бути передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.).

Згідно із внесеними змінами з 01.01.2018 р. сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.

В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.

Відображення «особливих» нарахувань

Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ доповнено п. 97, згідно з яким щороку в законі про Держбюджет України на відповідний рік затверджуються видатки на покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами 13 і 14 ст. 8 Закону про ЄСВ.

При цьому для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених частинами 5, 13 та 14 ст. 8 Закону про ЄСВ, не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.

Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом України сум здійснюється у порядку, встановленому цим Фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Отже, роботодавець нараховуватиме єдиний внесок на заробітну плату осіб з інвалідністю за ставками, визначеними частинами 13 (8,41 %) та 14 (5,3 та 5,5 %) ст. 8 Закону про ЄСВ, а для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів роботодавець має відобразити у звітності з єдиного внеску такі нарахування в окремому розділі, розраховані за ставкою, визначеною частиною п’ятою (22 %) ст. 8 цього Закону.

Фермери — нові платники ЄСВ

Законом № 2148 внесено зміни до Закону про ЄСВ, зокрема, в частині визначення членів фермерських господарств платниками єдиного внеску.

Так, із зазначеної дати згідно з п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, визначено платниками єдиного внеску.

 Члени фермерського господарства, вичерпний перелік яких
визначено частиною третьою ст. 3 Закону № 973,
з 01.01.2018 р. зобов’язані стати на облік в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску

Зазначена норма не поширюється на членів фермерських господарств, які є застрахованими особами (найманими працівниками, фізичними особами — підприємцями, головами фермерських господарств як юридичних осіб, так і фізичних осіб — підприємців зі статусом сімейного фермерського господарства).

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ зазначена норма також не поширюється на членів фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу.

У разі втрати членом фермерського господарства статусу застрахованої особи або статусу особи з інвалідністю чи припинення виплати соціальної допомоги такий член фермерського господарства зобов’язаний стати на облік в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску.

Взяття на облік

Взяття на облік членів фермерських господарств, оскільки на них не поширюється дія Закону про держреєстрацію, здійснюється контролюючим органом за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску.

При цьому у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн) (п. 1 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ).

База нарахування

Базою нарахування єдиного внеску з 01.01.2018 р. для членів фермерського господарства є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (819,06 грн) (абзац перший п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзац другий п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону).

Строк сплати

Після взяття на облік в органах доходів і зборів платниками єдиного внеску на членів фермерських господарств поширюються обов’язки, визначені, зокрема, п. 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ, щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.

Члени фермерського господарства зобов’язані сплачувати за себе єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня) (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ).

Такі платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Відповідальність

Слід зазначити, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 Закону про ЄСВ), а за порушення законодавства про єдиний внесок, зокрема, за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску передбачено фінансову відповідальність, а саме:

  • за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум (п. 2 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ);
  • згіднo з частинами 10 та 13 цієї статті на суму недоїмки нараховується пеня з рoзрахунку 0,1 % суми недоплати за кoжний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченoї Закoнoм про ЄСВ, починається з першого календарнoгo дня, щo настає за днем закінчення стрoку внесення відпoвіднoгo платежу, дo дня фактичної сплати (перерахування) включнo.

Що з договорами про добровільну участь

Згідно із внесеними змінами з 01.01.2018 р. членів фермерського господарства виключено із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (частина перша ст. 10 Закону про ЄСВ).

Отже, за заявами про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, поданими членами фермерських господарств до органів доходів і зборів, договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — договір) органами доходів і зборів з 01.01.2018 р. не укладатимуться.

Органами доходів і зборів в односторонньому порядку станом на 31.12.2017 р. достроково розірвано укладені з членами фермерських господарств договори

Останнім звітним періодом (місяцем), за який члени фермерського господарства сплачують єдиний внесок відповідно до укладеного договору у розмірі 22 %, є грудень 2017 р., граничний термін сплати — до 22.01.2018 р.

Члени фермерського господарства, з якими розірвано договори у зв’язку зі зміною з 01.01.2018 р. законодавства про єдиний внесок, подають до органів доходів і зборів самі за себе протягом 30 календарних днів після розірвання договору таблицю 1 Звіту про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів за формою згідно з додатком 6 до Порядку № 435 за період з початку дії договору по грудень 2017 р. включно.

Дострокове розірвання договорів у зазначеному випадку не є підставою вважати договори такими, умови за якими не виконано. Надалі така особа у разі бажання матиме право на укладення договору, якщо належатиме до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.