Акциз

Акцизний податок

15.01.2018 / 17:56

Про те, на скільки з початку 2018 р. підвищаться ставки акцизу на тютюнові вироби, а також збільшиться строк відстрочення авансової сплати акцизного податку при придбанні акцизних марок на тютюнові вироби, чи оподатковуються операції з передачі в межах одного підприємства підакцизної сировини для виробництва непідакцизного бензолу, який механізм розрахунку мінімальних цін на алкоголь, чи й досі алкогольним напоєм вважається квас «живого» бродіння, а також коли без обладнання витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками акцизних складів не обходитиметься.

Тютюнові вироби

Нові ставки

З 2018 р. встановлено графік збільшення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів (з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7 %) та надалі до 2025 р. на 20 % щороку до досягнення мінімального стандарту ЄС (90 євро за 1 000 шт.).

З 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. встановлено такі ставки акцизного податку:

726,15 грн за 1 кг (нетто) — на тютюнову сировину, тютюнові відходи; сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну; тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції

577,98 грн за 1 000 шт. — на сигарети без фільтра, цигарки; сигарети з фільтром

З 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів становить 773,20 грн за 1 000 шт. на сигарети без фільтра, цигарки; сигарети з фільтром.

Відстрочення сплати акцизу

З 01.01.2018 р. збільшено строк відстрочення авансової сплати акцизного податку при придбанні акцизних марок на тютюнові вироби з 5 до 15 робочих днів.

Так, передбачено, що суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 (раніше — п’яти) робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації. Якщо заз­начений строк припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробниками тютюнових виробів до закінчення бюджетного року, в якому отримані марки.

Маркування сигарет

Для того аби спростити уніфікацію походження тютюнових виробів, з 01.07.2018 р. набирає чинності норма, якою передбачено, що марки акцизного податку для вироблених в Україні сигарет з фільтром (код УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) та сигарет без фільтра (код УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) відрізняються дизайном і кольором від марок акцизного податку для вироблених в Україні інших тютюнових виробів. Марки акцизного податку для ввезених в Україну сигарет з фільтром та без фільтра тотожно відрізняються від марок акцизного податку для ввезених в Україну інших тютюнових виробів.

Запровадження середньозваженої роздрібної ціни

З 01.01.2025 р. змінами передбачено зап­ровадження визначення середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет і загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети.

Встановлено також порядок визначення частки загальної суми податкових зобов’я­зань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні (60 % від вартості) продажу сигарет.

Зазначимо, що такі нововведення спрямовано насамперед на дотримання вимог Директиви Ради Європейського Союзу № 2011/64/ЄС від 21.06.2011 р. про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60 %. Для цього й запроваджується механізм визначення такої ціни.

Акциз на алкоголь

Слід зауважити, що ставки акцизного податку на спирт, пиво та алкогольні напої не збільшено, крім планового вирівнювання пільгової ставки на коньяк до ставки на інші спиртові дистиляти (загальне збільшення на 12 %).

Уточнено формулювання норми щодо оподаткування акцизним податком за зниженою ставкою зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту етилового не більше 8,5 % об’ємних одиниць (без додання спирту) задля можливості також застосування зниженої ставки для сумішей таких зброджених напоїв та сумішей таких зброджених напоїв з безалкогольними напоями з вмістом спирту не більше 8,5 % об’ємних одиниць (без додання спирту).

Неоподатковувані операції

Звільнено від оподаткування акцизним податком операції з передачі в ме­жах одного підприємства підакцизної сировини для виробництва непідакцизного бен­золу.

Тимчасово, до 31.12.2018 р., звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на цій території транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі вироб­лених в Україні).

Нафтопродукти

Нульова ставка

Розширено перелік нафтопродуктів, що можуть бути ввезені як сировина для виробництва етилену за нульовою ставкою та застосування вексельної форми контролю за цільовим використанням пального, а також випадки застосування нульової ставки акцизного податку при використанні речовин як компонентів для виробництва моторних палив.

Митне оформлення

Змінами передбачено можливість використання засобів електронного зв’язку для передання копії податкового векселя при митному оформленні речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які ввозяться на митну територію України з метою використання в хімічній промисловості.

Строки індексації змінено

Передбачено, що відтепер законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, Кабінетом Міністрів України вноситиметься до Верховної Ради України не щороку, а у разі необхідності.

Ірина МЕЛЬНИК,
начальник відділу методології акцизного податку
Управління вдосконалення непрямого оподаткування
Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України

ОБІГ І ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЮ ТА ТЮТЮНУ

З алкогольних напоїв вилучено квас

Змінами, внесеними Законом № 2245 до Закону № 481, уточнено, що квас «живого» бродіння, який відноситься до товарної позиції 2206 згідно з УКТ ЗЕД, не підпадає під визначення алкогольних напоїв. Тобто з 01.01.2018 р. він не належить до підакцизних товарів.

Довідково
Алкогольні напої — це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 % об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 % об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Виробництво дистилятів

Змінами, внесеними до Закону № 481, замість поняття спирт-сирець виноградний запроваджено поняття «дистилят виноградний спиртовий» з метою дерегулювання виробництва та обігу дистилятів виноградних спиртових — для виробництва вин виноградних кріплених, іншої виноробної продукції з виноградної сировини або подальшої ректифікації.

Довідково
Дистилят виноградний спиртовий — дистилят з об’ємною часткою спирту етилового від 70 до 80 % об., одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32 % об., з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 70 до 80 %, що використовується для виробництва вин виноградних кріплених, іншої виноробної продукції з виноградної сировини або подальшої ректифікації.

Особливості виробництва коньяку

Слід зауважити, що виробництво коньяку України також здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності шляхом купажу коньячних спиртів, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою.

Післякупажний відпочинок коньяків встановлюється рішенням суб’єкта господарювання (Законом № 2245 доповнено такою самою нормою Закон № 2662. Цими змінами також визначено, що тривалість відпочинку бренді після купажу встановлюється рішенням суб’єкта господарювання).

Встановлено, що головна і хвостова фракції спирту коньячного (відходи винокуріння) за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію чи на дистиляцію.

Імпорт та експорт спирту коньячного і плодового та зернового дистиляту здійснюються за наявності відповідних ліцензій суб’єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового та зернового дистиляту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового та зернового дистиляту, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного та/або плодового та зернового дистиляту.

Виробництво алкогольних напоїв

Уточнено, що виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового.

Для кріплення виноматеріалів і вин виноградних дозволяється використовувати лише спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий ректифікований виноградний та дистилят виноградний спиртовий, які відповідають вимогам законодавства та нормативно-технологічної документації щодо якості та безпечності для здоров’я людини. Для покращення якості вин виноградних кріплених дозволяється використання дубової клепки.

Заборона на роздрібну торгівлю спиртом

Внесеними змінами заборонено роздрібну торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим. Крім того, забороняється імпорт та експорт виноградного дистиляту спиртового.

Галина ПОХИЛА,
заступник начальника відділу ліцензування
Управління ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів
Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС України

Мінімальні ціни на алкоголь

З 27.12.2017 р. набрала чинності постанова № 969, якою внесено зміни у додаток до постанови № 957, що встановлює розміри мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Так, на сидр і перрі (без додання спирту) установлено мінімальну роздрібну ціну в розмірі 28,47 грн за 1 л. Таку саму ціну установлено також і на зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 % об’ємних одиниць (без додання спирту), які розлито у тару місткістю 1 л.

Крім того, визначено механізм розрахунку мінімальних цін. А саме мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, віскі, рому та інших спиртових дистилятів та спиртних напоїв, одержаних шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини, джину та ялівцевої настоянки, коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку (бренді) п’ять зірочок, інших спиртових дистилятів та спиртових напоїв, у тому числі бренді ординарного, горілки виноградної, інших зброджених напоїв, сумішей із зброджених напоїв та сумішей зброджених напоїв з безалкогольними напоями різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об’ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 %.

Мінімальна роздрібна ціна на сидр і перрі (без додавання спирту), зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 % об’ємних одиниць (без додання спирту) у тарі місткістю менш як 1 л та більш як 1 л розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари.

Механізм розрахунку мінімальних роздрібних цін на вина та вермути залишився без змін.

Встановлення лічильників на акцизних складах

Внесеними Законом № 2245 змінами перенесено на 2019 р. застосування норми п. 230.1 ст. 230 Податкового кодексу щодо обладнання витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками акцизних складів, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального.

При цьому з 01.01.2019 р. запроваджуватиметься відповідальність за необладнання витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками акцизних складів, на яких здійснюються виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального, відпуск пального без застосування витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників, у розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для праце­здатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний кубічний метр об’єму резервуарів, на яких не встановлено витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників, але не менше 15 000 грн.

У разі повторного протягом року вчинення такого порушення буде призупинено реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального до моменту обладнання акцизного складу витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками.

Зверніть увагу, що зазначені норми застосовуватимуться:

  • з 01.01.2019 р. — до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20 000 м3;
  • з 01.07.2019 р. — до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1 000 м3, але не перевищує 20 000 м3;
  • з 01.01.2020 р. — до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1 000 м3.

Крім того, змінами віднесено до підстав, за яких може проводитися фактична перевірка, наявність та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків, обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального.

Василь МИРЗА,
в. о. заступника начальника Управління — начальник відділу контролю за обігом підакцизних товарів
Управління ліцензування та організації контролю  за обігом підакцизних товарів
Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС України