Рентная плата

Рентна плата

16.01.2018 / 10:16

Вторинних водокористувачів звільнено від сплати

З 01.01.2018 р. обов’язок платника з рентної плати покладено на суб’єктів господарювання, що належать до первинних водо­користувачів, які використовують (вилучають) та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів із застосуванням водозабірних споруд або відповідного обладнання для забору води.

При цьому об’єктом оподаткування рентною платою визначено фактичний обсяг води, що обліковується як результат водозабору та водопідготовки (очищення або оброблення до встановлених для відповідного водного об’єкта нормативних вимог споживання).

Розподіл між бюджетами

Розподіл рентної плати:

  • до доходів загального фонду Держбюджету України зараховуватиметься  95 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі) (п. 1  Закону № 1793);
  • до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:

2 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до районних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсі;

3 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів (п. 2 Закону № 1793) з яких до:

загального фонду бюджету АР Крим, обласних бюджетів зараховується 2 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджету АР Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів (п. 3 Закону № 1793);

загального фонду бюджетів міст рай­онного значення, сільських, селищних бюджетів належить 1 % рентної плати (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів (п. 4 Закону № 1793).

З метою забезпечення можливості реалізації порядку зарахування сплачених сум рентної плати до відповідних бюджетів, визначеного Бюджетним кодексом із змінами, внесеними Законом № 1793, платникам рентної плати необхідно звернути увагу на ведення внутрішньої облікової політики у частині правильності зазначення кодів органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр у додатках 21 до декларації (розрахунках), кількість яких може бути збільшено пропорційно кількості органів місцевого самоврядування, власністю яких є ділянки надр, на яких провадиться господарська діяльність надрокористувачів відповідно до отриманих спеціальних дозволів.

Що не оподатковується

Пункт 252.4 ст. 252 Податкового кодексу доповнено новим пп. 252.4.8, згідно з яким до об'єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належить обсяг газу (метану) дегазації вугільних родовищ, який не відповідає вимогам якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання.

Збільшення ставок

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшено на 16,8 %.

Окремі ставки

Встановлено окрему ставку рентної плати за видобування природного газу з нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5 000 м (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) у розмірі 6 %, а з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5 000 м (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) — у розмірі 12 %.

Також встановлено окрему ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України.  Така ставка застосовується у розмірі 2 % від вартості товарної продукції гірничого підприємства, а для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справлятиметься із застосуванням ставки у розмірі 1,25 % від вартості товарної продукції гірничого підприємства.

Передбачено зменшення ставок

З 01.01.2019 р. передбачено зменшення ставок рентної плати за користування надрами за видобування газового конденсату з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5 000 м, з 45 % до 29 % та з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5 000 м, з 21 % до 14 %.