Юридическая практика

Оподаткування дивідендів «єдинника» — юридичної особи

16.01.2018 / 15:10

Суть справи

ГУ ДФС проведено документальну позапланову виїзну перевірку з питань дотримання податкового законодавства при оподаткуванні виплачених (нарахованих) пасивних доходів у вигляді дивідендів податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) та військовим збором за період з 01.07.2015 р. по 31.03.2017 р., за результатами якої складено акт.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «А» у періоді, що перевірявся, було платником єдиного податку, нараховувало та виплачувало дивіденди фізичним особам — засновникам пропорційно частинам внесків до статутного фонду кожного учасника товариства.

Під час нарахування дивідендів ТОВ «А» нараховувало та утримувало ПДФО з доходів у вигляді дивідендів у 2015  та 2016 рр. у розмірі 5 %, а у 2017 р. — у розмірі 9 %, що є порушенням вимог ст. 167 Податкового кодексу (у редакціях, чинних у період нарахування).

Враховуючи зазначене, перевіркою визначено, що товариством на порушення вимог п. 170.5 ст. 170, пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу занижено суму ПДФО у розмірі  50 000 грн, у тому числі за періодами у 2015 р. — 15 000 грн, лютому 2016 р. — 5 000 грн, жовтні 2016 р. — 10 000 грн, лютому 2017 р. — 20 000 грн.

На підставі акта перевірки ГУ ДФС винесено ТОВ «А» податкове повідомлення-рішення про збільшення грошового зобов’язання з ПДФО.

Позиція платника

У поданій скарзі ТОВ «А» не погоджується з нарахуванням ПДФО, аргументуючи, що при нарахуванні та утриманні дивідендів у 2015 та 2016 рр. керувалося пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу, тому платники єдиного податку є по суті платниками податку на прибуток, а відрізняються тільки способом сплати. На підставі цього було застосовано пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу і ставку податку в розмірі 5 %.

У 2017 р. товариство керувалося пп. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу (у редакції Закону № 1797, враховуючи зміни, внесені Законом № 1989). З 01.01.2017 р. доходи у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються у половинному розмірі ставки, встановленої у п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 9 %.

Витяг з рішення

Згідно з п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності — особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, передбачених п. 297.1 ст. 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Як передбачено п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу, платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Пунктом 297.4 цієї статті визначено, що дивіденди, які виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV Податкового кодексу.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV цього Кодексу, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу) (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Особливості оподаткування дивідендів передбачено п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу, відповідно до пп. 170.5.1 якого податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування.

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 170.5.4 цього пункту доходи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу.

Пунктом 167.5 ст. 167 Податкового кодексу (у редакціях, що діяли у 2015, 2016 рр.) визначено ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування, які встановлюються у таких розмірах: згідно з пп. 167.5.1 цього пункту пасивні доходи, у тому числі нараховані у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 цього пункту), оподатковувалися за ставкою: у 2015 р. — 20 %, у 2016 р. — 18 %.

Відповідно до пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу доходи у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування), оподатковуються за ставкою 5 %.

З 01.01.2017 р. згідно з пп. 167.5.1 вищезазначеного пункту ставку податку встановлено у розмірі 18 % — для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 167.5.2 цього пункту доходи у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування), оподатковуються за ставкою 5 %.

Крім того, згідно з пп. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу (у редакції Закону № 1797, враховуючи зміни, внесені Законом № 1989) з 01.01.2017 р. доходи у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються у половинному розмірі ставки, встановленої у п. 167.1 цієї статті, тобто 9 %.

Таким чином, оскільки ТОВ «А» у періоді, що перевірявся, було платником єдиного податку і не було платником податку на прибуток, при нарахуванні на користь фізичних осіб — засновників дивідендів за корпоративними правами необхідно було утримати ПДФО у таких розмірах: у 2015 р. — 20, у 2016 р. — 18, з 01.01.2017 р. — 9 %.

Отже, контролюючим органом при визначенні суми грошового зобов’язання з ПДФО не враховано всі зміни, внесені до пп. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 56.4 ст. 56 Кодексу під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене конт­ролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Згідно з п. 55.1 ст. 55 Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи вищевикладене, рішенням, прийнятим за розглядом скарги, частково скасовано податкове повідомлення-рішення, а скаргу ТОВ «А» — частково задоволено.

Відповідно до пунктів 56.10 і 56.18 ст. 56 Податкового кодексу рішення контролюючого органу, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним, і з урахуванням строків давності платник має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення про нарахування грошового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Закон № 1989 — Закон України від 23.03.2017 р. № 1989-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»