ЕСВ

Єдиний соціальний внесок

22.01.2018 / 11:53

Про те, як правильно скласти річну звітність з ЄСВ, транспортного та земельного податків, задекларувати доходи, отримані у 2017 р. ФОП та громадянами, а також вчасно сплатити визначені зобов’язання, читайте далі.

Звітність та сплата ЄСВ підприємцями

Фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, визначено платниками єдиного внеску. З'ясуємо, скільки ЄСВ вони мають сплатити за 2017 р., як подається річний звіт за формою № Д5 та розглянемо приклади його заповнення. Звертаємо увагу, що роз’яснення надається згідно з нормами Закону про ЄСВ, що діяли до 01.01.2018 р.

База нарахування для «спрощенців»

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 зазначеного Закону).

При цьому з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, визначених у пп. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до ст. 24 Закону про пенсійне страхування, пропорційно сплаченому єдиному внеску (абзац другий п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

База нарахування для «загальників»

Єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, вони зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону).

Згідно з п. 164.1 ст. 164 Кодексу чистий річний оподатковуваний дохід визначається відповідно до п. 177.2 ст. 177 цього Кодексу, а саме об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати (абзац перший пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу).

Пунктом 177.10 цієї статті визначено, що фізичні особи — підприємці зобов’язані вести книгу обліку доходів та витрат (форму та порядок заповнення якої затверджено наказом № 481), на підставі якої здійснюється заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація).

З 01.01.2017 р. Законом № 1774 внесено зміни до п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ, якими змінено механізм розподілу доходу (прибутку), отриманого від діяльності, зокрема, фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

При визначенні бази нарахування єдиного внеску за 2017 р. сума отриманого доходу (прибутку), зазначена в декларації, ділиться на кількість місяців, протягом яких особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску.

Отже, законодавством визначено єдині умови щодо сплати єдиного внеску у розмірі, не меншому за розмір мінімального страхового внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску як для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку), так і для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Мінімальний та максимальний внесок

Відповідно до пунктів 4 та 5 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ:

 • мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати і розміру внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;
 • максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Згідно з нормами частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ НА 2017 р.:

з 1 січня — 1 600 грн

з 1 травня — 1 684 грн

з 1 грудня 1 762 грн

Мінімальна заробітна плата у 2017 р. відповідно до Закону про Держбюджет-20173 200 грн.

МАКСИМАЛЬНА ВЕЛИЧИНА БАЗИ НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ У 2017 Р. СТАНОВИЛА:

з 1 січня — 40 000 грн  (1 600 грн × 25)

з 1 травня — 42 100 грн (1 684 грн × 25)

з 1 грудня — 44 050 грн (1 762 грн × 25)

Оскільки єдиний внесок сплачується лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законодавством, то максимальна сума єдиного внеску, яку можуть сплатити платники єдиного внеску за 2017 р., становить:

з 1 січня — 8 800 грн (40 000 грн × 22 %)

з 1 травня — 9 262 грн (42 100 грн × 22 %)

з 1 грудня — 9 691 грн (44 050 грн × 22 %)

Мінімальна сума єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб — підприємців, віднесених до першої групи платників єдиного податку, за 2017 р. становить 704 грн (3 200 грн × 22 %) у місяць.

Строки сплати

Нагадаємо, що згідно з абзацом третім частини 8 ст. 9 Закону про ЄСВ фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок:

 • за І квартал 2017 р. — термін сплати закінчився 19.04.2017 р.;
 • за ІІ квартал 2017 р. — термін сплати закінчився 19.07.2017 р.;
 • за ІІІ квартал 2017 р. — термін сплати закінчився 19.10.2017 р.;
 • за IV квартал 2017 р. — термін сплати закінчився 19.01.2018 р.

Фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року (за 2017 р.). Граничний термін сплати за 2017 р. — 09.02.2018 р.

Сума до сплати «спрощенцями»

Враховуючи норми п. 3 частини першої ст. 7 та абзацу третього частини 8 ст. 9 Закону про ЄСВ, щоквартальні нарахування єдиного внеску, обов’язкові для сплати фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску календарний рік, становлять:

n за І квартал 2017 р. — 2 112 грн (3 200 грн × 22 % × 3);

n за ІІ квартал 2017 р. — 2 112 грн (3 200 грн × 22 % × 3);

n за ІІІ квартал 2017 р. — 2 112 грн (3 200 грн × 22 % × 3);

n за IV квартал 2017 р. — 2 112 грн (3 200 грн × 22 % × 3).

Річна сума єдиного внеску, сплаченого фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за 2017 р. має становити 8 448 грн.

Сума до сплати «єдинниками»

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, мінімальна сума єдиного внеску у 2017 р. становить 352 грн (3 200 грн ´ 0,5 ´ 22 %) у місяць.

Отже, враховуючи норми п. 3 частини першої ст. 7 та абзацу другого частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ, щоквартальні нарахування єдиного внеску, обов’язкові для сплати зазначеними особами за 2017 р., якщо вони перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску календарний рік, становлять:

 • за І квартал 2017 р. — 1 056 грн (3 200 грн × 0,5 × 22 % × 3);
 • за ІІ квартал 2017 р. — 1 056 грн (3 200 грн × 0,5 × 22 % × 3;
 • за ІІІ квартал 2017 р. — 1 056 грн (3 200 грн × 0,5 × 22 % × 3);
 • за IV квартал 2017 р. –1 056 грн (3 200 грн × 0,5 × 22 % × 3).

Річна сума єдиного внеску, сплаченого фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, за 2017 р. становить 4 224 грн.

Страховий стаж «єдинників»

Зауважимо, що страховий стаж фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, зараховуватиметься пропор­ційно сплаченому єдиному внеску, тобто не повний календарний рік, а половина такого року.

Також у подальшому нестачу страхового стажу за цей період неможливо буде докупити шляхом укладення договору про одноразову сплату у системі загально­обов’язкового державного пенсійного страхування, оскільки в цей період фізичні особи — підприємці підлягали загально­обов’язковому державному соціальному страхуванню.

Хто не зобов’язаний сплачувати

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ фізичні особи — підприємці незалежно від обраної системи оподаткування звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску винятково за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розглянемо детальніше, у яких платників відсутній обов’язок щодо сплати єдиного внеску за 2017 р.

Позицію з питання тлумачення терміна «пенсіонер за віком» надано Верховним Судом України у постановах від 15.04.2014 р. у справах № 21-57а14 та № 21-70а14.

Відповідно до зазначених постанов у 2017 р. термін «пенсіонер за віком» в аспекті частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ поширювався на фізичних осіб — підприємців незалежно від обраної системи оподаткування:

 • на осіб, які отримують пенсію за віком після досягнення віку 60 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років (ст. 26 Закону про пенсійне страхування);
 • на осіб, яким пенсія за віком призначена за пільговими умовами відповідно до ст. 55 Закону № 796, тобто до досягнення 60-річного віку;
 • на осіб, яким пенсія за віком призначена за пільговими умовами відповідно до ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, тобто до досягнення 60-річного віку.

Водночас фізичні особи — підприємці, яким призначено пенсію за вислугу років, не звільняються за 2017 р. від сплати за себе єдиного внеску на підставі частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ (постанова Верховного Суду України від 15.04.2014 р. у справі № 21-59а14) і є платниками єдиного внеску на загальних підставах.

«Незалежник» та одночасно ФОП

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно є фізичними особами — підприємцями, не звільняються від сплати єдиного внеску за себе як фізичні особи — підприємці.

Строки та порядок подання звітності

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Порядку № 435 фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом є календарний рік.

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску подається за формою № Д5 згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням типу форми «початкова».

Слід зауважити, що п. 11 розділу IV Порядку № 435 визначено, що фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, самі за себе формують та подають до органів доходів і зборів звіт згідно з таблицею 2 додатка 5 до цього Порядку із зазначенням типу форми «початкова».

Граничний термін звітування

Граничним терміном подання звіту фізичними особами — підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, є 09.02.2018 р.

Подавати звітність з єдиного внеску за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, визначеними законодавством, відповідно до п. 4 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ є обов’язком платника єдиного внеску.

Якщо зобов’язання визначено самостійно

Оскільки фізичні особи — підприємці незалежно від обраної системи оподаткування звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу, то такі особи можуть бути платниками єдиного внеску винятково за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, відповідно звіт за формою № Д5 зазначеними особами не подається. Водночас якщо такими особами самостійно визначено зобов’язання у звіті, то вони підлягають обов’язковій сплаті.

Відповідальність: важливо знати

Обов’язок платника єдиного внеску подавати звітність за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, визначеними законодавством, передбачено п. 4 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ.

Відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту є страхувальник (п. 16 розділу ІІ Порядку № 435).

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загально­обов’язкового державного соціального страхування, інших відомостей, передбачених Законом про ЄСВ, фізичні особи — підприємці несуть фінансову відповідальність відповідно до ст. 25 Закону про ЄСВ та адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1651 КпАП.

Крім того, платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (пп. 1 п. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 Закону про ЄСВ).

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску фізичні особи — підприємці несуть фінансову відповідальність відповідно до ст. 25 Закону про ЄСВ та адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1651 КпАП.

Розглянемо, як заповнюється звіт, на умовних прикладах.

Приклад 1

Фізична особа — підприємець застосовувала у 2017 р. спрощену систему оподаткування і перебувала на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску всі місяці звітного року, самостійно визначила базу нарахування у розмірі мінімальної заробітної плати (при цьому такі платники можуть самостійно визначити базу нарахування єдиного внеску у розмірі мінімальної заробітної плати, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску).

 

 

Приклад 2

Фізична особа — підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування, перебувала у 2017 р. на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску не з першого місяця звітного року, а з серпня 2017 р.

Титульний аркуш заповнюється аналогічно прикладу 1. Нарахування єдиного внеску в таблиці 2 звіту згідно з додатком 5 до Порядку № 435 із зазначенням типу форми «початкова» відображаємо таким чином.

Приклад 3

Фізична особа — підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування та яку віднесено до першої групи платників єдиного податку, перебувала на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску всі місяці звітного року.

При цьому у разі якщо фізична особа — підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування та віднесена до першої групи платників єдиного податку, перебувала на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску не з першого місяця звітного року, то таблиця 2 звіту згідно з додатком 5 до Порядку № 435 заповнюється аналогічно прикладу 2.

За даними прикладу 3 титульний аркуш заповнюється, як у прикладі 1, а нарахування єдиного внеску в таблиці 2 звіту згідно з додатком 5 до Порядку № 435 із зазначенням типу форми «початкова» відображаємо таким чином.

 

Приклад 4

Платник перебував на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску всі місяці звітного року.

За звітний 2017 р. сума чистого доходу платника становить 30 000,00 грн і цю суму відображено в рядку 10.8 розділу ІІ декларації.

Пунктом 10 розділу IV Порядку № 435 передбачено, що фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, самі за себе формують та подають до органів доходів і зборів звіт згідно з таблицею 1 додатка 5 до Порядку із зазначенням типу форми «початкова».

Приклад 5

Платник перебував на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску з березня 2017 р.

За звітний 2017 р. сума чистого доходу платника становить 700 000,00 грн і цю суму відображено в рядку 10.8 розділу ІІ декларації. Титульний аркуш заповнюється, як у прикладі 4. Таблиця 1 додатка 5 до Порядку № 435 із зазначенням типу форми «початкова» заповнюється таким чином.

 

Приклад 6

Платник перебував на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску всі місяці звітного року. За звітний 2017 р. не отримав доходу (прибутку). Нарахування єдиного внеску в такому випадку наведено у зразку. Титульний лист заповнюється, як у прикладі 4.

 

Приклад 7

Фізична особа — підприємець з січня по червень 2017 р. перебувала на спрощеній системі оподаткування (перша група платників єдиного податку), а з липня по грудень 2017 р. застосовувала загальну систему оподаткування. Під час перебування на загальній системі оподаткування обчислена сума чистого доходу становила 6 000,00 грн, і її відображено в рядку 10.8 розділу ІІ декларації.

Якщо фізичні особи — підприємці протягом звітного року змінювали систему оподаткування, то такі особи формують та подають до органів доходів і зборів один звіт з наявним титульним аркушем, який включає дві таблиці: таблицю 1 і таблицю 2 додатка 5 до Порядку № 435 (п. 18 розділу IV цього Порядку).

 

 

 

Приклад 8

Фізична особа — підприємець з січня по жовтень 2017 р. перебувала на спрощеній системі оподаткування (друга група платників єдиного податку), а з листопада по грудень 2017 р. застосовувала загальну систему оподаткування. Перебуваючи на загальній системі оподаткування, не отримала доходу (прибутку). Звіт заповнюємо таким чином (титульний аркуш заповнюється, як у попередньому прикладі).

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Податковий кодекс — Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про Держбюджет-2017 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення».  Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 796 — Закон України від 28.02.91 р. № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Закон № 1774 — Закон України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435