ЕСВ

Декретні за минулий період у звіті з ЄСВ

22.01.2018 / 12:32

Працівниці нараховано та відображено в звіті з ЄСВ заробітну плату за липень 2017 р. Після подання звіту працівниця надала лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами за період з 15.07.2017 р.

Про те, як відобразити лікарняний за минулий період та донарахувати його суми, коли та за який період відобразити такий лікарняний у звіті, читайте далі.

Ситуація, описана в запитанні, трапляється на практиці досить часто: працівниці нараховують заробітну плату за повний місяць, а згодом вона надає листок непраце­здатності або лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами за минулий період.

Згідно з Інструкцією № 5 якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, то вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому було здійснено нарахування (з першого до останнього числа місяця). Суми нарахувань за час відпусток на відміну від порядку їх фактичної виплати розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці. Зазначене також стосується і лікарняного.

Відповідно до Порядку № 435 суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи, визначеними у додатку 2 до цього Порядку (у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць).

Якщо за робочі дні, протягом яких працівниця перебувала на лікарняному у зв’язку з вагітністю та пологами, їй нараховано заробітну плату, то вона є надміру нарахованою. Тому в місяці, в якому працівниця надала листок непрацездатності, необхідно провести перерахунок і виключити суму надміру нарахованої заробітної плати з персоніфікованих даних за місяць, у якому її було нараховано.

Проте в цьому випадку йдеться не про помилки бухгалтера, а про обставини, що з’ясувалися та потребують внесення поправок до індивідуальних даних працівника. Тому допускається внесення від’ємних значень до таблиці 6 звіту за формою № Д4.

Згідно з нормами Порядку № 435 внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише у разі відображення:

сум перерахунків заробітку (доходу), пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;

сторнованих сум відпускних і допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Отже, в звітному місяці бухгалтер повинен відкоригувати заробітну плату за липень 2017 р. та донарахувати суму лікарняного.

У таблиці 6 звіту за формою № Д4 знімаємо надміру нараховану заробітну плату за липень 2017 р. (заповнюємо рядок):

у графі 9 «Код категорії ЗО»  зазначаємо 1;

у графі 10 «Код типу нарахувань» ставимо прочерк;

у графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»  зазначаємо «липень 2017 р.»;

у графах 13, 14, 15, 16 — прочерки;

у графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» — суму заробітної плати, яку потрібно сторнувати із знаком «мінус»;

у графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» — суму заробітної плати, яку потрібно сторнувати із знаком «мінус»;

у графах 19, 20 — прочерки;

у графі 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)» — суму єдиного внеску із знаком «мінус».

Таким чином, сторновано суми надміру нарахованої заробітної плати. Нарахуємо лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами за минулий період.

Сплата єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отримують допомогу, здійснюється з усієї суми нарахованої допомоги в місяці, у якому були здійснені нарахування, та відображається за ті періоди, коли її було нараховано.

Суми виплат допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відображаються в окремих рядках з відповідним кодом категорії застрахованої особи — 42, 43, 44, 45 у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Отже, у звіті з ЄСВ формуємо стільки рядків, на скільки місяців припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Далі суми допомоги розподіляємо пропорційно дням такої відпустки, а саме в кожен місяць відпустки:

у графі 9 «Код категорії ЗО»  зазначаємо 42;

у графі 10 «Код типу нарахувань» — прочерк;

у графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — зазначаємо «липень 2017 р.»;

у графах 13, 14, 15 — прочерки;

у графі 16 «Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами»  відображається кількість календарних днів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні такої відпустки;

у графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» — сума лікарняного (відпустки) у зв’язку з вагітністю та пологами;

у графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» — сума лікарняного (відпустки) у зв’язку з вагітністю та пологами в ме­жах максимальної величини;

у графах 19, 20 — прочерки;

у графі 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)» — сума єдиного внеску.

Наступним буде рядок за серпень, вересень і так далі, залежно від того, скільки місяців працівниця перебуватиме на лікарняному.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5