Другие налоги

Транспортний податок

22.01.2018 / 15:07

У минулому  році внесено низку змін до податкової декларації з транспортного податку (далі — декларація), і з 01.01.2018 р. звітувати потрібно за оновленою формою.

Платники та база оподаткування

Згідно з пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 вищезазначеної статті є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Кодексу) (у 2018 р. вартість автомобілів, які підлягають оподаткуванню, становить понад 1 396 125 грн).

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, тобто Мінекономрозвитку України, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Змінено визначення середньоринкової вартості

Постановою № 428 змінено Методику визначення середньоринкової вартості автомобілів, затверджену постановою № 66.

Відповідно до зазначеної Методики Мін­економрозвитку України розраховує середньоринкову вартість автомобіля та щороку до 1 лютого податкового (звітного) року розміщує на своєму офіційному веб-сайті перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо зазначених автомобілів: марку, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального (п. 13 постанови № 428).

Якщо на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України інформація про марку, модель легкового автомобіля, що має ознаки об’єкта оподаткування транспортним податком, відсутня, то це відомство за зверненням контролюючого органу та/або власника легкового автомобіля визначає його середньоринкову вартість, доповнює перелік, зазначений в абзаці першому вищенаведеного пункту, такою інформацією та розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.

Таким чином, порядок розрахунку вартості транспортних засобів, що застосовувався до 2017 р. («калькулятор»),  втратив чинність, і платники, які визначали об’єкт оподаткування на 2017 р.,  використовуючи стару методику, повинні уточнити свої податкові зобов’язання.

Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього самого року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, затвердженою наказом № 415, і у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально (пп. 267.6.4 п. 267.6 ст. 267 Кодексу).

Що змінилося в декларації

Для наочності основні зміни, які слід врахувати при складанні декларації, наведено у таблиці.

Зміна

Пояснення

У загальній частині декларації:

Назву рядка 6 «Місцезнаходження платника» замінено на «Податкова адреса»

Додано рядок 8 «Код органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації транспортного засобу(ів) за КОАТУУ»

Код за КОАТУУ — код згідно з КОАТУУ, який розміщено
за ад­ресою: http://www.ukrstat.gov.ua/work/klass200n.htm

У розрахунковій частині декларації:

Номерний знак транспортного засобу (кол. 3) замінено на міжнародний ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) (кол. 2)

VIN-код визначається виробниками ТЗ за міжнародним стандартом ISO 3779-1983

 

Рік випуску транспортного засобу  (ТЗ) визначається як дата його виготовлення у форматі (мм.рррр)

Дата виготовлення транспортного засобу зазначається згідно з реєстраційними і технічними документами на транспортний засіб (далі — документи). У разі відсутності в документах календарної дати виготовлення ТЗ такою датою вважається 1 січня року, зазначеного в документах.

У разі необхідності визначення дати виготовлення ТЗ (мм. рррр) здійснюється експертами, суб’єктами господарювання, до компетенції яких входить проведення судових автотоварознавчих експертиз та експертних досліджень, суб’єктами оціночної діяльності згідно з Методикою № 142.

За рік виготовлення ТЗ береться календарна дата його виготовлення (день, місяць, рік), яка зазначається в документах підприємства-виробника.

Якщо календарну дату виготовлення визначити неможливо, то за основу береться модельний рік виготовлення, визначений за його ідентифікаційним номером з урахуванням календарної дати першої реєстрації ТЗ (день, місяць, рік). Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував у користуванні (зокрема, який ввозиться на митну територію України), є дата, зазначена в спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію), наприклад, у паспорті німецького зразка, або дата видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію). У разі відсутності даних про календарну дату першої реєстрації або виникнення сумнівів щодо її достовірності, коли встановлений модельний рік виготовлення ТЗ збігається з роком початку його експлуатації, під час оцінки за дату виготовлення береться 1 січня встановленого модельного року.

Якщо встановлений модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, зазначеного в реєстраційному документі, і перевищує його, під час оцінки за дату виготовлення береться 1 липня зазначеного в реєстраційних документах року.

Визначення року виготовлення ТЗ за датою виготовлення його окремих складових частин неприпустимо у зв’язку з можливістю їхньої заміни під час експлуатації або можливого значного проміжку в часі з моменту їх виготовлення до моменту складання з них ТЗ. Зазначені дати можуть мати інформативний характер тільки в усій своїй сукупності

Додано колонку
«Тип пального»
(кол.6)

Для спрощення заповнення у декларації запроваджено кодування типів пального: 1 — бензин; 2 — дизельне пальне; 3 — електрика; 4 — бензин/електрика; 5 — газ; 6 — дизельне пальне/електрика; 7 — бензин/газ; 8 — дизельне пальне/газ

Слід бути уважними до всіх коментарів, наданих у декларації у вигляді виносок. Так, зокрема, у коментарі до колонок 11 — 14 (виноска 12) зазначено, що у разі володіння ТЗ неповний квартал розрахунок здійснюється пропорційно кількості місяців володіння ТЗ у кварталі за формулою:

ставка/12 × n,

де n — кількість місяців володіння ТЗ у кварталі.

Особливості звітування

Якщо платник вперше подає декларацію за новопридбаний об’єкт оподаткування та звітує за рік, у полі «Тип декларації» він зазначає «Звітна».

Якщо автомобіль придбано або продано до 20 лютого, а звітну декларацію вже подано, то до закінчення граничного терміну потрібно подати декларацію з типом «Звітна нова».

У разі переходу права власності на автомобіль після закінчення граничного терміну подання платник має протягом місяця з дня виникнення права власності на такий автомобіль подати уточнюючу декларацію.

Сплата

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 Граничні терміни сплати у 2018 р.:     

 за І квартал — 27 квітня

 за ІІ квартал — 27 липня

 за ІІІ квартал — 29 жовтня

 за ІV квартал — 29 січня 2019 р. 

Зазначимо, що ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування (п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу).

Водночас у разі придбання автомобіля протягом року декларація платником податку подається протягом місяця з дня виникнення права власності на цей автомобіль, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на нього (пп. 267.6.4 п. 267.6 вищезазначеної статті).

При цьому Кодексом передбачено, що податок сплачується з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Як розрахувати транспортний податок у разі придбання автомобіля протягом року, розглянемо на умовному прикладі.

Приклад

Підприємство у вересні придбало автомобіль 2017 р. випуску вартістю 1 405 000 грн і в той самий місяць зареєструвало на нього право власності.

Тобто протягом року кількість місяців володіння автомобілем — чотири місяці. Отже, податок потрібно сплачувати починаючи з вересня. Розрахунок річної суми податку такий: 25 000 грн / 12 × 4 = 8 333,33 грн.

За І та ІІ квартали податок сплачувати не потрібно.

Сума, належна до сплати за ІІІ квартал, розраховується так: 25 000 грн / 12 × 1 = 2083,33 грн.

Сума за ІV квартал: 25 000 грн / 12 × 3 = 6 250 грн.

Як відобразити податкові зобов'язання, наведено у фрагменті декларації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.  Постанова №  66 —  постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 66 «Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів». Постанова №  428 —  постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 р. № 428 «Про внесення змін до Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів».  Наказ № 415 — наказ Мінфіну України від 10.04.2015 р. № 415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку». Методика № 142 — Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних і транспортних засобів, затверджена наказом Мін'юсту України та Фонду держмайна України від 24.11.2003 р. № 142/5/2092