Другие налоги

Плата за землю

22.01.2018 / 15:29

Звертаємо увагу, що з 01.01.2018 р. для складання звітності, у тому числі для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, потрібно використовувати оновлену форму податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), затверджену наказом № 560 (далі — декларація).

Основні зміни

У новій формі декларації, зокрема:

  • змінено кол. 8  розрахунків суми земельного податку та орендної плати  —   розмежовано одиниці виміру (га/м2), які зазначаються у витягах про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що надаються Держгеокадастром;
  • уточнено кол. 10 розрахунків суми земельного податку та орендної плати — доповнено словами «одиниці площі», тобто для розрахунку суми податкового зобов'язання застосовується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки, а не усієї земельної ділянки;
  • інформація щодо категорії/цільового призначення земельної ділянки зазначається  відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель.

Хто сплачує

Плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі (п. 269.1 ст. 269 цього Кодексу).

Об’єктами оподаткування є: 

✦ земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні 
✦ земельні частки (паї), які перебувають у власності  (п. 270.1 ст. 270 Кодексу)

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Строки подання

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями (пп. 286.2 ст. 286 цього Кодексу).

Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Також платник має право подавати щомісяця звітну декларацію, що звільняє від обов’язку її подання не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 Податкового кодексу).

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.4 ст. 286 Податкового кодексу).

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник подає декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Якщо платник податку на поточний рік подав звітну декларацію за земельні ділянки, що перебувають у його власності (користуванні), а протягом року отримав право власності (користування) на іншу земельну ділянку у тому самому населеному пункті, то він має надати уточнюючу декларацію за місцезнаходженням цих земельних ділянок з урахуванням показників останньої поданої декларації за рік, що уточнюється, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

Визначення сум земельного податку та орендної плати в одному звіті

Згідно з наказом № 11 надходження до бюджету земельного податку та орендної плати обліковується за окремими кодами класифікації доходів бюджету. В органах ДФС платнику, який одночасно є платником земельного податку та орендної плати, відкривають окремі інтегровані картки платника для обліку земельного податку та орендної плати.

Таким чином, платник, який є одночасно платником земельного податку та орендної плати, має подати до органу ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки окремо податкову декларацію з плати за землю щодо земельного податку та окремо — щодо орендної плати.

Є пільга: чи звітувати

Нормами Податкового кодексу не передбачено звільнення від обов’язку подання податкових декларацій за земельні ділянки, з яких земельний податок не справляється через застосування податкових пільг.

Таким чином, юридичні особи, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку або земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню, не звільняються від обов’язку подання податкових декларацій за земельні ділянки, з яких земельних податок не справляється через застосування податкових пільг.

Довідка про розмір НГО

При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки (далі — НГО) земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової НГО землі. За вибором платника податку може бути подано як оригінал довідки (витягу) про розмір НГО земельної ділянки, так і її копія.

Оскільки формат (стандарт) такого документа в електронному вигляді в межах ДФС відсутній, у разі подання декларації в електрон­ному вигляді платники земельного податку мають подавати  довідки (витяги) про розмір НГО земельної ділянки на паперових носіях.

Індексація НГО

Відповідно до п. 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу індекс спожичих цін за 2017 р., що використовується для визначення коефіцієнта індексації НГО сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 %.

Значення коефіцієнта індексації НГО сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2017 р. становить 1,0.

 Коефіцієнти індексації*:  

1996 р. — 1,703;

1997 р. — 1,059;

1998 р. — 1,006;

1999 р. — 1,127;

2000 р. — 1,182;

2001 р. — 1,02;

2005 р. — 1,035;

2007 р. — 1,028;

2008 р. — 1,152;

2009 р. — 1,059;

2010 р. — 1,0;

2011 р. — 1,0;

2012 р. — 1,0;

2013 р. — 1,0;

2014 р. — 1,249;

2015 р. — 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження);

2016 р. — для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) — 1,0, для земель несільськогосподарського призначення — 1,06;

2017 р. — значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки для усіх категорій земель — 1,0.

*Грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 рр. не індексувалася (лист № 6-28-0.22-244/2-18).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.  Наказ № 11 — наказ Мінфіну України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію». Наказ № 560 — наказ Мінфіну України від 16.06.2015 р. № 560 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)». Лист № 6-28-0.22-244/2-18 — лист Держгеокадастру України від 11.01.2018 р. № 6-28-0.22-244/2-18 «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель». Класифікація видів цільового призначення земель — Класифікація видів цільового призначення земель, затверджена наказом Держкомзему України  від 23.07.2010 р. № 548