Другие налоги

Рентна плата

22.01.2018 / 15:55

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів входить до складу рентної плати та відповідно до ст. 9 Податкового кодексу належить до загальнодержавних податків та зборів. Як сплачувати рентну плату у разі отримання лісорубних квитків (дозвільних документів) у поточному році на використання лісових ресурсів у наступному звітному (податковому) періоді, розглянемо у цій статті.

Хто сплачує

Порядок справляння рентної плати визначено ст. 256 розділу ІХ Податкового кодексу.

Платниками рентної плати є лісокористувачі, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціальних дозволів (лісорубних або лісових квитків) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами (п. 256.1 ст. 256 Податкового кодексу).

Порядок спеціального використання лісових ресурсів затверджено постано­вою  № 761 (далі — Порядок № 761). Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань
(у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду — за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями) за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 761.

Що є об’єктом оподаткування

Об’єктом оподаткування рентною платою є:

 • деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;
 • деревина, заготовлена під час проведення заходів:
 • щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років — рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів — суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);
 • з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;
 • другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
 • побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
 • використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт (п. 256.2 ст. 256 Податкового кодексу).

Звітність та сплата

Відповідно до абзацу другого п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати та сплачують рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної у спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум, сплачених згідно з підпунктами «а» і «б» пп. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 Кодексу, а саме:

 • лісокористувачами, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься до каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:
 • фізичними особами, а також фізичними особами — підприємцями, яким видано лісорубні та лісові квитки;
 • лісокористувачами (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата;
 • лісокористувачами з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

Коли виникають податкові зобов’язання

Заготівля деревини здійснюється протягом року, на який лісосіка призначена для рубки, а вивезення — з 1 січня року рубки і до 1 квітня наступного року.

Для своєчасного проведення підготовчих робіт строк заготівлі деревини може бути встановлено з 1 грудня року, що передує тому, на який лісосіка призначена для рубки (п. 46 Порядку № 761).

Таким чином, у разі отримання лісокористувачами лісорубних квитків у поточному році, наприклад у грудні 2017 р. із наданням права на використання лісових ресурсів у наступному звітному (податковому) 2018 р., податкові зобов’язання з рентної плати виникатимуть у лісокористувачів з початку періоду, на який отримано такі лісорубні квитки (спеціальні дозволи), а саме з 01.01.2018 р.

При цьому суму податкових зобов’язань з рентної плати лісокористувачам необхідно сплачувати щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в отриманих лісокористувачем лісорубних квитках (спеціальних дозволах), протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації. Тобто кінцевим терміном сплати податкових зобов’язань з рентної плати вважатиметься 19.02.2019 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 761 — Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761