Другие налоги

Фінзвітність: особливості складання

30.01.2018 / 15:18

01.03.2018 р. — граничний термін подання  до контролюючих органів річної фінансової звітності, яка є невід’ємною частиною податкової звітності з податку на прибуток. Детальніше про формування показників  фінансової звітності, декларації з податку на прибуток, розрахунку частини чистого прибутку, звіту про вивільнені кошти,  а також звіту «неприбутківців» читайте далі.

Концептуальні основи для складання фінзвітності

Нагадаємо, що фінансова звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, отже, показники фінансової звітності мають відповідати даним облікових регістрів і первинних документів підприємства.

В Україні застосовуються дві концептуальні основи для складання фінансової звітності: національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (НПБО) та міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Фінзвітність і консолідовану фінзвітність за міжнародними стандартами складають:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес (у тому числі великі підприємства, що не є емітентами цінних паперів)
  • публічні акціонерні товариства
  • підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення
  • підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

При цьому будь-які інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Нововведенням є те, що підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобо­в’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.

Форми фінзвітності

Повний річний пакет фінансової звітності складається з: 

  • балансу (звіту про фінансовий стан)
  • звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
  • звіту про рух грошових коштів
  • звіту про власний капітал
  • приміток до річної фінансової звітності

Згідно з частиною третьою ст. 11 Закону про бухоблік для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Форми фінансових звітів, застосовані при поданні до державних органів (крім приміток до річної фінансової звітності), викладено в додатку 1 до НПБО 1.

Порядок формування та розкриття інформації за кожною статтею Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал щодо заповнення форм фінансової звітності визначено у Методрекомендаціях № 433.

Окремі показники різних форм фінзвітності є пов’язаними між собою. Перевірка порівнянності показників фінзвітності здійснюється згідно з Методрекомендаціями № 476.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания

«Горячие линии»

Дата: 22 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42