НДФЛ/ВС

Відображення доходів у формі № 1ДФ

05.02.2018 / 12:40

Як визначається база оподаткування ПДФО вартості путівки, яка перевищує дозволену суму, за якою ознакою відображається у формі № 1ДФ? Куди підрозділ юридичної особи має сплачувати ПДФО, нарахований працівникам такого підрозділу? Які терміни подання форми № 1ДФ та порядок відображення відомостей в ній, читайте далі.

Якщо вартість путівки вища

Законом № 2245 внесено зміни до двох статей розділу IV Податкового кодексу, які набрали чинності з 01.01.2018 р., щодо оподаткування доходів фізичних осіб.

Так, пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу доповнено абзацом другим, відповідно до якого не підлягає оподаткуванню вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Тобто якщо підприємство надає путівку своєму працівнику вартістю не більше 18 615 грн, то вартість такої путівки не оподатковується.

У разі якщо вартість путівки перевищує 18 615 грн (наприклад, путівка вартістю 20 000 грн), то оподаткуванню підлягає вся сума. При цьому з метою визначення бази оподаткування ПДФО сума путівки збільшується на натуральний коефіцієнт відповідно до п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу, оскільки працівник в цьому випадку отримує дохід в негрошовій формі.

У формі № 1ДФ вартість путівки (незалежно від того, чи оподатковується її вартість), відображається за ознакою «156».

Водночас звертаємо увагу, що зазначена норма стосується саме доходу, який надається у вигляді путівки. Якщо підприємство проводитиме компенсацію вартості путівки, то сума такої компенсації підлягає оподаткуванню на загальних підставах. У формі № 1ДФ сума компенсації за путівку працівника відображається за ознакою доходу «126».

Крім того, змінами до п. 172.3 ст. 172 Податкового кодексу уточнено порядок оподаткування доходів від продажу об’єктів нерухомого майна. Зазначено, що дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку. Тобто під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера. Звіт про оцінку, не зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог цієї статті є недійсним.

Сплата відокремленим підрозділом

Згідно з пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу термін «відокремлені підрозділи» вживається у значенні, встановленому для розділу IV Кодексу, — у визначенні Господарського кодексу.

Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відок­ремлені підрозділи, погоджуючи питання розміщення таких підрозділів з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

Крім того, згідно з п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контро­люючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету встановлено п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу.

Згідно з цим пунктом податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету відповідно до Бюджетного кодексу.

Статтею 64 цього Кодексу встановлено, що ПДФО, який сплачується (перераховується) податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаход­женням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Важливо
Якщо юридична особа створює підрозділ за місцезнаходженням на іншій території і такий підрозділ не уповноважений нею нараховувати (сплачувати) ПДФО, то цей податок юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу. Якщо юридична особа створює підрозділ за місцезнаходженням на іншій території і такий підрозділ не уповноважений нею нараховувати (сплачувати) ПДФО, то цей податок юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу. 

Порядок сплати (перерахування) ПДФО застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано пов­новаження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку.

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку (пп. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу).

Згідно з абзацом другим пп. 168.4.3 цього пункту у разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Юридична особа за своїм місцезнаход­женням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу).

Отже, якщо юридична особа створює підрозділ із використанням праці найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така юридична особа, і такий підрозділ не уповноважений нею нараховувати (сплачувати) ПДФО, то цей податок, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.

При цьому відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе, зокрема, юридична особа, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід (пп. 168.4.7 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу).

Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати визначено ст. 127 зазначеного Кодексу. Так, п. 127.1 цієї статті встановлено, що передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами Кодексу.

Крім того, ст. 129 Податкового кодексу визначено порядок нарахування і сплати пені, відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 якої при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного, зокрема, податковим агентом, після спливу 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня.

Згідно з п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу на суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 п. 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на кожний такий день.

Зазначимо, що у разі невиконання податковим агентом норм Податкового кодексу, зокрема неперерахування податку до відповідного бюджету, контролюючі органи при встановлених фактах застосовують штрафні санкції відповідно до чинного законодавства України.

Звітність податкових агентів

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати форму № 1ДФ у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Така форма подається лише у разі нарахування (виплати) сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Термін подання

Форма № 1ДФ подається до контролю­ючих органів за місцезнаходженням податкового агента — юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи — податкового агента:

звітна — подається податковим агентом у термін протягом 40 календарних днів, що настають за звітним періодом.

нова звітна — подається податковим агентом у термін протягом 40 календарних днів, що настають за звітним періодом, у разі виявлення помилок, що містяться у раніше поданій формі № 1ДФ для проведення коригування показників, наприклад за IV квартал 2017 р. — до 10.02.2018 р.;

уточнююча подається податковим агентом після встановленого законодавством терміну, наприклад за IV квартал 2017 р. після 10.02.2018 р., у разі виявлення помилок, що містяться у раніше поданій формі.

При цьому платник податку не має право подавати уточнюючі форми за будь-який звітний (податковий період) до поданих ним раніше форм під час проведення контролюючим органом документальних планових та позапланових перевірок.

Граничні терміни подання форми № 1ДФ:                         

 за IV квартал 2017 р. —    09.02.2018 р.

 за I квартал 2018 р. —       10.05.2018 р.

 за ІІ квартал 2018 р. —      09.08.2018 р.

 за ІІI квартал 2018 р. —    09.11.2018 р.

 за ІV квартал 2018 р. —    11.02.2019 р.

Якщо термін порушено

Форма № 1ДФ формується у двох примірниках. Один — подається до контролюючого органу, а другий повертається (залишається) податковому агенту.

Звертаємо увагу, що у разі надходження до органів ДФС форми № 1ДФ від платника податку з порушенням терміну подання незалежно від дати формування та відправлення податковим агентом такий платник несе відповідальність, передбачену п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу, згідно з якою неподання, подання з порушенням встановлених строків тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн.

При цьому у разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, форму № 1ДФ у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до контро­люючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такої форми до контролюючого органу за місцезнаход­женням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку. У порції, яка подається за відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) цього підрозділу.

Відображення відомостей

Так, у розділі I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку»:

 • у графі 1 «№ з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
 • у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в формі № 1ДФ. Звертаємо увагу, що графа 2 є одним з обов’язкових реквізитів заповнення форми № 1ДФ.

Документи, пов’язані з проведенням операцій, передбачених п. 70.12 ст. 70 Податкового кодексу, які не мають РНОКПП або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серію та номером паспорта), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.

Водночас невідображення таких осіб у формі № 1ДФ також є порушенням порядку її заповнення;

 • у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів.
 • При цьому у разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачено такий дохід чи ні. Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування ПДФО, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння);
 • у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
 • Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в формі № 1ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, за IV квартал 2017 р. входить заробітна плата за жовтень, нарахована у жовтні та виплачена в листопаді, за листопад (нарахована у листопаді та виплачена в грудні), за грудень (нарахована в грудні та виплачена у січні);
 • у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.

Звертаємо увагу, що відповідно до пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги:

за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу;

під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги (пп. 169.4.3 п. 169.4 с. 169 Податкового кодексу).

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців до повного погашення суми такої недоплати (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

Отже, в формі № 1ДФ за IV квартал 2017 р. податковий агент зобов’язаний відобразити результати річного перерахунку ПДФО.

Якщо у працівника, якому було проведено перерахунок ПДФО, за результатами виникає від’ємне значення, то у формі № 1ДФ його необхідно відобразити зі знаком «–»;

 • у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Сума нарахованого та виплаченого доходу у графах 3а, 3, сума нарахованого, перерахованого до бюджету ПДФО у графах 4а, 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками);

 • у графі 5 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, затвердженим наказом № 4.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2;

 • у графі 6 «Дата прийняття на роботу» проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад  11.10.2017 р.;
 • у графі 7 «Дата звільнення з роботи» проставляється дата звільнення фізичної особи з роботи, наприклад 26.12.2017 р.

При цьому графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі;

 • у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, за ознаками залежно від розміру пільги, наприклад:

ознака 01 у розмірі, що дорівнює 100 % (ПСП — 881 грн);

ознака 02 у розмірі, що дорівнює 150 % (ПСП — 1 321,5 грн);

ознака 03 у розмірі, що дорівнює 200 % (ПСП — 1 762 грн.);

ознака 04 у розмірі, що дорівнює 100 %, для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (881 грн) на кожну таку дитину.

За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк.

Якщо фізична особа мала, наприклад, права на дві ПСП (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу), то у формі № 1ДФ потрібно зазначити її наявність кількома рядками з однією ознакою доходу «101»;

у графі 9«Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 9 заповнюється тільки для звітної нової та уточню­ючої форм.

В останньому рядку розділу I зазначаються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу — за графою 3, нарахованого податку — за графою 4а, перерахованого податку — за графою 4.

Відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір»:

у розділі II відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, виграшів (призів) у лотерею, з яких утримується військовий збір, не зазначаються;

у рядках «Оподаткування процентів», «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відображаються загальна сума нарахованого доходу, загальна сума нарахованого ПДФО та загальна сума перерахованого до бюджету ПДФО.

Тобто незалежно від того, чи є об’єктом оподаткування нарахована на користь фізичної особі сума, її необхідно зазначити у розділі II форми № 1ДФ у складі загального нарахованого доходу.

Коригування

Коригування поданої і прийнятої форми № 1ДФ проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

У разі встановлення розбіжності між даними, відображеними в бухгалтерській звітності, та зазначеними платником податку показниками у формі № 1ДФ податковий агент подає нову звітну або уточнюючу форму для коригування відповідних даних.

У разі необхідності проведення коригувань форми № 1ДФ до закінчення строку її подання подається звітна нова форма.

Уточнююча форма подається у разі необхідності проведення коригувань форми № 1ДФ  після закінчення строку її подання. Уточнююча форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітної нової та уточнюючої форм є однаковим. Звітна нова та уточнююча форми подаються на підставі інформації з попередньо поданої форми і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами податковому агенту.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 зазначається «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.

Виключення помилкового рядка

У підрозділі «Оподаткування процентів» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення**» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію.

У підрозділі «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію.

У підрозділі «Військовий збір»: для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

У графі 9 «Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 9 заповнюється тільки для звітної нової та уточнюючої форм.

Відповідальність

Згідно з п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн.

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 Кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Наказ № 4 — наказ Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №  1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»