Налог на имущество

Декларування зобов’язань

12.02.2018 / 18:28

З метою приведення податкової звітності у відповідність із законодавчими та нормативно-правовими актами наказом № 9 внесено зміни до форми декларації з плати за землю, затвердженої наказом № 560, і з 01.01.2018 р. діє оновлена форма декларації. Що слід врахувати при її заповненні, читайте далі.

Що змінилося

Насамперед зазначимо, що оновлена форма декларації передбачає інший формат внесення дати укладання та реєстрації документів, які засвідчують/підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками (колонка 5 розділу І, колонки 3, 5 розділу ІІ декларації). Формат внесення дати дає змогу платнику податку визначити кількість днів місяця, у якому набуто (втрачено) право власності/користування земельною ділянкою. Тепер дата має зазначатись у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд — число місяця, мм — місяць, рррр — рік.

Пунктами 287.1 та 287.6 ст. 287 Податкового кодексу встановлено, що плата за землю сплачується з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

При зазначенні площі земельної ділянки (колонка 8 у розділах І та ІІ старої декларації) передбачено місце для зазначення площі не тільки у гектарах, а й у квадратних метрах (колонки 8, 9 розділів І та ІІ нової декларації).

При цьому платник податку заповнює або колонку 8, або колонку 9 залежно від того, де знаходиться земельна ділянка (наприклад, у межах або за межами населеного пункту) та у яких одиницях виміру визначено нормативну грошову оцінку. Зауважимо, що одночасне заповнення колонок 8 та 9 не допускається.

Важливо
У декларації площа земельної ділянки зазначається або в гектарах, або в квадратних метрах залежно від того, де вона знаходиться та у яких одиницях виміру визначено нормативну грошову оцінку землі.

При зазначенні розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки (колонка 9 розділів І та ІІ старої декларації) слід звернути увагу на те, що оцінка зазначається за одиницю площі (колонка 10 нової декларації).

У графах «Річна сума земельного податку» та «Річна сума орендної плати» (колонка 12 розділу І, колонка 11 розділу ІІ старої декларації) додано формулу розрахунку (відповідно колонка 13 розділу І та колонка 12 розділу ІІ нової декларації).

Така формула дає змогу зрозуміти, які колонки враховуються у розрахунку, а також які колонки не потрібно було заповнювати або заповнені з помилками.

Новацією є й те, що розділ ІІІ декларації скорочено — вилучено рядки, які у більшості випадків призводили до виникнення помилок, оскільки платники податку у разі уточнення податкових зобов’язань помилково заповнювали зайві рядки, наприклад одночасно з рядком 5 заповнювали рядок 7, а з рядком 6 — рядок 8. Це, зокрема, призводило до дублювання уточнених показників та подвоєння розмірів штрафних санкцій.

Таким чином, внаслідок спрощення порядку уточнення податкових зобов’язань більше не потрібно розмежовувати суми збільшення/зменшення податкових зобов’я­зань залежно від того, чи настав строк сплати за ними, чи такий строк уже минув.

Звертаємо увагу платників податку на те, що змінено порядок заповнення колонки 2 «Категорія земельних ділянок» у розділах І та ІІ декларації.

У старій декларації інформація щодо категорії/цільового призначення земель, яка мала відповідати інформації, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками, проставлялася двозначним номером арабськими цифрами згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель (далі — Класифікація). Платникам було запропоновано умовний спрощений класифікатор:

У новій декларації інформація щодо категорії/цільового призначення земель зазначається у вигляді номера арабськими цифрами (формат ХХ.ХХ) згідно з Класифікацією.

Зауважимо, що при заповненні декларації платник податку обирає з Класифікації номер того підрозділу, який відповідає цільовому призначенню конкретної земельної ділянки.

Заповнення декларації

У рядку 1 загальної частини декларації проставляється позначка «Земельний податок» або «Орендна плата». За наявності одночасно двох таких позначок декларація вважається неправильно заповненою.

Зазначається тип декларації — звітна, звітна нова, уточнююча. При цьому за наявності більше ніж однієї позначки декларація вважається неправильно заповненою.

Звітна декларація приймається за відсутності поданої звітної (звітної нової) у цьому самому звітному періоді і за таким самим КОАТУУ, зокрема і після граничного строку подання, визначеного Податковим кодексом.

Уточнююча декларація приймається тільки після граничного строку подання та за наявності у звітному (податковому) періоді звітної, звітної нової декларації за таким КОАТУУ.

Зверніть увагу
Починаючи з 01.01.2018 р. платники податку мають подавати звітність з плати за землю за оновленою формою. Граничний строк подання декларації — 20 лютого.

Звітна нова декларація приймається тільки до граничного строку подання та при наявності декларації з позначкою «звітна» або «звітна нова» у цьому звітному періоді за таким КОАТУУ.

У разі якщо останній день строку подання звітної/нової звітної податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Якщо у рядку 1 загальної частини декларації проставляється позначка «Земельний податок», то заповнюється розділ І декларації, розділ ІІ не заповнюється. Та відповідно якщо проставляється позначка «Орендна плата», то заповнюється розділ ІІ декларації, а розділ І не заповнюється.

Відображення зниженої ставки

Змінами, внесеними Законом № 2245 до Податкового кодексу, встановлено, що за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничо­добувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, ставку земельного податку знижено у чотири рази (25 % ставки).

Формою декларації не передбачено окремої колонки для відображення ставки, яка відрізняється від ставки, запровадженої відповідним рішенням органу місцевого самоврядування. Тому у колон­­ці 12 розділу І декларації «Ставка податку» зазначається ставка, розрахована за формулою:

С × 25 : 100,

де С — ставка земельного податку згідно з рішенням органу місцевого самоврядування.

Наведемо зразок заповнення декларації.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Наказ № 9 — наказ Мінфіну України від 23.01.2017 р. № 9 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)». Наказ № 560 — наказ Мінфіну України від 16.06.2015 р. № 560 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)». Класифікація — Класифікація видів цільового призначення земель, затверджена наказом Держкомзему України від 23.07.2010 р. № 548