НДФЛ/ВС

Стипендії-2018

26.02.2018 / 15:47

Розмір стипендій, які нараховуються учбовими закладами студентам, може відрізнятися, наприклад, у лютому одному із студентів її виплачено у сумі 1250 грн, іншому — 3460 грн (з урахуванням індексації). Як оподатковуються такі суми та за якою ознакою доходу їх відображати у формі № 1ДФ, з’ясуємо далі.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу, згідно з п. 162.1 ст. 162 якого платником ПДФО є фізична особа — резидент, яка отримує доходи, зокрема, з джерела їх походження в Україні.

Відповідно до пп. 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 зазначеного Кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану згідно із законом), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу. У 2018 р. така сума становить 2 470 грн. Сума перевищення (за наявності) підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, а саме 18 %. Отже, в зазначеній ситуації сума стипендії, нарахована одному із студентів у розмірі 1 250 грн, не перевищує граничний розмір доходу (2 470 грн) і не підлягає оподаткуванню ПДФО. Стипендія, яка нарахована іншому студенту у розмірі 3 460 грн, підлягає оподаткуванню в частині її перевищення, тобто 990 грн (3 460 грн – 2 470 грн). Сума ПДФО становить 178,20 грн (990 грн × 18 %).

Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «150». Таким чином, сума стипендії (включаючи суму її індексації), яка виплачується з бюджету студентам, у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «150».

Водночас відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу.

Пунктом 163.1 цієї статті передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого серед іншого включається дохід, отриманий платником податку у вигляді додаткового блага (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу). Отже, сума стипендії, яка виплачується податковим агентом учню, студенту, оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 %. У такій ситуації сума стипендії, яка нарахована одному із студентів у розмірі 1 250 грн, не підлягає оподаткуванню військовим збором.  Щодо іншого студента оподаткуванню підлягає сума перевищення, тобто 990 грн. Сума військового збору становить 14,85 грн (990 грн × 1,5 %).

Слід зауважити, що у розділі II форми № 1ДФ у рядку «Військовий збір» зазначається вся нарахована сума стипендії та сума
нарахованого/перерахованого військового збору.

Приклад заповнення форми № 1ДФ

Оскільки оподаткування суми стипендії здійснюється у лютому, то відображення показників проводиться у формі № 1ДФ за I квартал.

Щодо платника податку — студента «К».

У розділі I форми № 1ДФ:

 • у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається сума доходу — 1 250,00 грн;
 • у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу податковим агентом — 1 250,00 грн;
 • у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку — 0,00 грн;
 • у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету — 0,00 грн.

Щодо платника податку — студента «С» .

У розділі I форми № 1ДФ:

 • у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається сума доходу — 3 460,00 грн;
 • у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу податковим агентом — 3 460,00 грн;
 • у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку — 178,20 грн;
 • у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету — 178,20 грн.

У розділі II форми № 1ДФ рядок «Військовий збір»:

 • у графі «Загальна сума нарахованого доходу» відображається сума доходу — 4 710,00 грн 
 • (1 250,00 грн + 3 460,00 грн);
 • у графі «Загальна сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу податковим агентом — 4 710,00 грн;
 • у графі «Загальна сума утриманого податку, збору» нарахованого — 14,85 грн;
 • у графі «Загальна сума утриманого податку, збору» перерахованого — 14,85 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 4 — Порядок заповнен­ня та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4