Єдиный налог

Декларування доходів «єдинників»

26.02.2018 / 18:06

Відповіді на запитання, поставленні під час проведення «гарячої» телефонної лінії.

Строки подання та сплати

До якого числа потрібно задекларувати доходи та сплатити єдиний податок підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування?

Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, відображаються в податковій декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (далі — декларація), затвердженій наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» (далі — наказ № 578), яка подається у строки відповідно до ст. 296 Податкового кодексу:

для платників єдиного податку першої та другої груп у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року (за 2017 р. — 01.03.2018 р.);

для платників єдиного податку третьої групи у строки, встановлені для квартального податкового періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (у 2018 р. — 9 лютого, 10 травня, 9 серпня, 9 листопада).

Платники першої та другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують його протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за податковий (звітний) квартал (у 2018 р. — 19 лютого, 18 травня, 17 серпня, 19 листопада).

Перехід на загальну систему

Як звітувати, якщо «єдинник» другої групи планує з ІІ кварталу відмовитися від спрощеної системи оподаткування та перейти на загальну?

У разі переходу або самостійної відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на загальну систему оподаткування (або якщо допустимий обсяг доходу перевищено, або платник перейшов на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої груп) платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Подання декларації за квартальний період звільняє таких платників від обов’язку подання декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

У декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 %, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними Податковим кодексом, авансові внески, встановлені п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу.

При цьому платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ст. 49 Кодексу).

Отже, у разі переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну необхідно подати декларацію платника єдиного податку за І квартал.

Новостворені підприємці

Як визначити перший податковий (звітний) період для новостворених підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування?

Якщо новостворений платник подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування першої або другої групи до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, то податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

У разі подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування третьої групи (без ПДВ) протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Це стосується всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності (п. 49.2 ст. 49 Кодексу).

У разі відсутності об’єктів оподаткування та наявності показників, які підлягають декларуванню, декларація не подається.

Декларація платника єдиного податку подається у такі строки:

  • платниками першої та другої груп — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року;
  • платниками третьої групи — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність.

Слід зауважити, що у період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування вважається, що фізична особа — підприємець здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування.

Тобто якщо у цей період платником податку отримано дохід, то потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи за результатами кварталу, в якому виник дохід, та за результатами року.

Зазначимо, що доходи, отримані новоствореною особою у цей період, оподатковуються на загальних підставах відповідно до ст. 177 Податкового кодексу та включаються до податкової декларації за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».

Виправлення помилок

Чи може фізична особа — платник єдиного податку самостійно виправити помилки, які він виявив у раніше поданій декларації?

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 Кодексу).

При цьому можна не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлено.

Якщо факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів виявлено платником самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки), то він зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу:

  • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Форму декларації, що використовується при виправленні самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданих деклараціях, затверджено наказом № 578.

Якщо «загальник» стане «єдинником»

Як визначається дохід та коли подавати декларацію платнику єдиного податку ІІІ групи у випадку якщо з ІІІ кварталу він перейде із загальної системи на спрощену?

Якщо фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку ІІІ кварталу подасть заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, та з цього самого кварталу із загальної системи оподаткування перейде на сплату єдиного податку, то декларацію потрібно подавати з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, в якому здійснено реєстрацію платником єдиного податку.

Тобто якщо перехід на спрощену систему оподаткування відбудеться з ІІІ кварталу, то декларацію потрібно подавати за ІІІ квартал у IV.

При переході на спрощену систему оподаткування з початку кварталу в середині поточного року (з 1 липня, 1 квітня чи з 1 жовтня) з метою застосування спрощеної системи оподаткування фізична особа — підприємець — платник єдиного податку визначає сумарний дохід за попередній рік з початку календарного року: дохід, отриманий під час перебування на загальній системі оподаткування, та дохід, отриманий під час перебування на спрощеній системі оподаткування (за повні календарні квартали).

Відображення виправлень у декларації

Як заповнити декларацію при виправленні помилок у новій звітній або уточнюючій декларації?

Декларація може подаватися фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку як звітна (звітна нова), так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в полі 01 декларації).

У разі подання звітної (звітної нової) декларації у полі 02 такої декларації зазначається звітний (податковий) період, за який вона подається. Якщо у складі звітної (звітної нової) декларації уточнюються показники минулих звітних періодів, то у полі 03 декларації зазначається звітний (податковий) період, який уточнюється. При цьому у складі звітної або звітної нової декларації платник може уточнити показники декларації за один податковий (звітний) період, що минув.

У разі подання уточнюючої декларації у полях 02 та 03 такої декларації податковий (звітний) період та податковий (звітний) період, який уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

Якщо виправлення помилок за минулі звітні періоди здійснюється у складі звітної (звітної нової) декларації, то фізична особа — платник єдиного податку залежно від обраної групи зазначає правильні значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період, за який подається декларація, у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:

  • податкові зобов’язання з єдиного податку за звітний (податковий) період у розділі V декларації (рядки 08 — 14);
  • суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з єдиного податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, суму пені та штрафу (в розмірі 5 % від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 — 20).

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій декларації, то фізична особа — підприємець — платник єдиного податку залежно від обраної групи зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється, у відповідних розділах з ІІ по V декларації, та визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з єдиного податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, суму пені та штрафу (в розмірі 3 % від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 — 20).