Другие налоги

Різні місця здійснення діяльності: облікові нюанси

02.04.2018 / 17:38

Окремі суб’єкти господарювання перед початком здійснення своєї діяльності зобов’язані стати на облік у відповідних контролюючих органах не тільки за основним, а й за неосновним місцем обліку. Як платнику стати на облік/знятися з обліку за неосновним місцем обліку, йтиметься у статті.

Загальні аспекти

Створення умов для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, конт­роль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, — основ­на мета ведення обліку платників податків у контролюючих органах.

Пунктом 63.3 ст. 63 Податкового кодексу передбачено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Податкового кодексу.

Взяття на облік

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних конт­ролюючих органах за основ­ним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основ­ним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Зверніть увагу, що Порядок обліку платників податків за не­основним місцем обліку в контролюючих органах регулюється розділом VII Порядку № 1588.

Так, у разі якщо відповідно до законодавства в платника податків крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

Зауважимо, що для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов’язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, ре­єстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов’язані з оподаткуванням, подати до відповідного контролюючого органу заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП (далі — заява за формою № 17-ОПП). Дані цієї заяви вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 17-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Заява за формою № 17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за не­основним місцем обліку, так і до контролю­ючого органу за основним місцем обліку. У разі подання цієї заяви до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити контролюючий орган за неосновним місцем обліку, до якого подається заява, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місце­знаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються таким органом.

У разі подання зазначеної заяви до контро­люючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, в яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.

Наприклад. Платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку в ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві та має об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, у Шевченківському районі м. Харкова, м. Пологи Запорізької області, м. Нікополі та м. Синельникове Дніпропетровської області.

Для постановки на облік за неосновним місцем обліку у контролюючих органах за місцезнаходженням зазначених об’єктів оподаткування платник може подати заяву за формою № 17-ОПП до ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві (основне місце обліку) та зазначити всі контролюючі органи, в яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці за місцезнаходженням усіх об’єктів оподаткування. Як заповнити таку заяву, наведено у зразку.

 

Або платник податків може подати заяви за формою № 17-ОПП до кожного із контролюючих органів за місце­знаходженням відповідних об’єктів оподаткування.

Також взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі:

  • повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (далі — повідомлення за формою № 20-ОПП), поданого платником відповідно до розділу VIII Порядку № 1588, та якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;

 

  • заяви за формою № 5-ОПП, поданої нотаріусом відповідно до п. 6.7 розділу VI Порядку № 1588, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця. У такому випадку платник податків заповнює розділ 6 заяви та проставляє відмітку у графі «Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місце­знаходженням робочого місця».

 

У разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою № 20-ОПП або заяві за формою № 5-ОПП, то такий платник звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за формою № 17-ОПП.

Після взяття на облік платника податків у контролюючому органі за неосновним місцем обліку такий платник  сплачує всі податки та збори, які згідно із за­конодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника   здійснює адміністрування таких податків, зборів.

Контролюючим органом за основним місцем обліку у разі звернення платника податків може бути надано перелік контролюючих органів, у яких такий платник перебуває на обліку за не­основним місцем обліку.

Дані про об’єкти оподаткування та перелік контролюючих органів, у яких платник податків перебуває на обліку за не­основним місцем обліку, платник може переглянути в «Електронному кабінеті» у розділі «Облікові дані платника».

Облік великих платників

Згідно з п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу після включення платника податків до Реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, про таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік за основним місцем обліку у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр, та за неосновним місцем обліку у такому контролюючому органі або його територіальних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків.

Наприклад. Великий платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку в Офісі великих платників податків ДФС і має об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, розташовані в м. Дніпрі, м. Нікополі та м. Синельникове Дніпропетровської області, м. Запоріжжі та м. Пологи Запорізької області, м. Львові та м. Одесі.

Щодо об’єктів оподаткування, які розташовані у м. Нікополі та м. Синельникове Дніпропетровської області і м. Пологи Запорізької області, великий платник податків має стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючих органах за місцезнаходженням відповідних об’єктів оподаткування (в Нікопольській ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, Дніпровській ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (Синельниківське відділення м. Синельникове) та Пологівській ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області). А щодо об’єктів оподаткування, які розташовані в містах Дніпрі, Запоріжжі, Львові та Одесі, — у відповідних відділеннях Офісу великих платників податків ДФС.

Як заповнити таку заяву, наведено у зразку.

Зняття з обліку

Платники податків, у яких відсутні об’єкти, закриті відокремлені підрозділи, у зв’язку з чим таких платників  було взято на облік за неосновним місцем обліку, знімаються з обліку за неосновним місцем обліку у разі надходження (наявності) відповідних підтвердних документів або у зв’язку із закінченням бюджетного періоду за умови сплати податків, зборів до бюджету на підставі службових документів контролюючого органу. Інформація про зняття з обліку за неосновним місцем обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

У разі зняття з обліку за основним місцем обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого конт­ролюючого органу у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного із зміною адміністративно-територіальної одиниці чи включенням/невключенням платника податків до Реєстру великих платників податків тощо, за наявності за попереднім місцем обліку об’єктів, відокремлених підрозділів чи обов’язків податкового агента такий платник податків одночасно із зняттям з обліку за основним місцем обліку згідно з Порядком № 1588 береться на облік за не­основним місцем обліку контролюючим органом за попереднім місцем обліку.

Якщо документи не подано

Згідно з п. 13.3 розділу XIII Порядку № 1588 контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних юридичних осіб, Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших реєстрах, що формуються та ведуться контролюючими органами згідно з цим Порядком.

Тому якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних державних реєстрів встановлено, що у платника податків відповідно до законодавства є обов’язки щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на відповідній території, але такий платник не перебуває на обліку або знятий з обліку за неосновним місцем обліку у відповідному конт­ролюючому органі, то таким органом вживаються заходи щодо подання таким платником документів для взяття на облік за неосновним місцем обліку у порядку, визначеному розділом VII Порядку № 1588.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588