Другие налоги

Участь у тендері: нові можливості

10.04.2018 / 14:48

Переможцю торгів для підтвердження відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів необхідно надати відповідну інформацію. З’ясуємо, що нового зроблено у напрямі автоматизації отримання такої інформації.

На сьогодні публічні закупівлі здійснюються відповідно до Закону про пуб­лічні закупівлі, яким встановлено вимоги до учасників для їх участі у тендерах, а саме відсутність в учасника процедури закупівлі заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Тобто замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі і може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

При цьому замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі надається в довільній формі. Водночас спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності таких підстав визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Тобто переможець має надати довідку, форму якої затверджено наказом  № 567. Зазначена довідка видається у паперовому або електронному вигляді.

За допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника» надано можливість платникам податків з використанням електронного цифрового підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів надіслати заяву та отримати довідку в електронному вигляді, яка підписана електронним цифровим підписом посадових осіб відповідного контролюючого органу.

Суб’єкти сфери закупівель, а також будь-які зацікавлені органи чи суб’єкти у загально­доступній відкритій частині «Електронного кабінету платника», вхід до якої здійснюється без ідентифікації користувача, після застосування фільтрів для пошуку довідки («Індивідуальний податковий номер», «Номер довідки», «Дата») мають змогу переглянути видані платникам довідки або завантажити довідку у вигляді EML-файла з електронним цифровим підписом посадових осіб відповідного контролюючого органу.

Слід зазначити, що процедури закупівлі здійснюються в електронній системі закупівель ProZorro, яка є інформаційно-телекомунікаційною системою, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.

З огляду на зазначене виникла необхідність у здійсненні перевірки суб’єктів господарської діяльності, які беруть участь у торгах, шляхом установлення можливості перевірки під час проведення тендера відсутності в учасника процедур закупівлі заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) безпосередньо у електронній системі ProZorro та максимально автоматизувати цей процес.

довідково
Порядок взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами ДФС України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів в учасника процедури закупівлі затверджено наказом № 37.

Після спільних нарад та напрацювань стосовно цього питання Мінфіном України, Мін­економрозвитку України та за участю ДФС України було прийнято рішення щодо встановлення обміну інформацією між електрон­ною системою закупівель ProZorro та електронними сервісами ДФС України для забезпечення можливості перевірки інформації щодо відсутності або наявності в учасника процедури закупівлі заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що контролюються органами ДФС, шляхом розробки спільного наказу.

Наказом № 37 затверджено Порядок взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами ДФС України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи ДФС України, в учасника процедури закупівлі. Тобто спрощено можливості для суб’єктів господарювання для участі у торгах шляхом проведення автоматизованої перевірки відсутності підстав для відхилення пропозиції учасника процедури закупівлі відповідно до частини другої ст. 17 Закону про публічні закупівлі.

Зазначене сприятиме здійсненню більш ефективних публічних закупівель та доступу суб’єктів господарської діяльності до участі у торгах шляхом встановлення можливості обміну інформацією між електронною системою закупівель ProZorro та електронними сервісами ДФС України, а також підвищенню рівня прозорості та відкритості процедур закупівель.

Взаємодія електронної системи закупівель ProZorro та інформаційних систем ДФС України здійснюється на центральному рівні виключно в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та крипто­графічного захисту інформації відповідно до законодавства з питань захисту інформації, що дасть змогу забезпечити під час проведення тендерів автоматичну перевірку відсутності або наявності в учасника процедури закупівлі заборгованості зі сплати податків, зборів платежів, контроль за якими покладено на органи ДФС України.

Після визначення переможця торгів у системі формується запит до інформаційної системи ДФС України, що передається в будні у робочий час. Запит містить заявку щодо надання інформації про відсутність або наявність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, конт­роль за якими покладено на органи ДФС України, в учасника процедури закупівлі, із зазначенням коду ЄДРПОУ учасника закупівлі — юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків чи серії та номера паспорта найменування або прізвища, імені, по батькові учасника процедури закупівлі, якщо ним є фізична особа.

Відповідь на запит формується ДФС України автоматично програмними засобами та передається до електронної системи закупівель не пізніше 18.00 наступного робочого дня з дня отримання запиту (крім вихідних та святкових днів)

У відповіді зазначається інформація про учасника, що була направлена у запиті, дата і час формування відповіді та позначка про відсутність або наявність заборгованості, яка буде актуальною на момент формування відповіді на запит.

Наразі технічними фахівцями ДП «ПРОЗОРРО» та ДФС України спільно напрацьовуються окремі протоколи обміну інформацією для подальшої технічної реалізації в обох системах.

Таким чином, після технічної реалізації обміну інформації між електронною системою закупівель ProZorro та електронними сервісами ДФС України у учасників після визначення їх переможцями торгів не буде необхідності окремо запитувати інформацію для отримання документа у ДФС України, що значно спростить участь суб’єктів господарювання у публічних закупівлях, дасть змогу оперативно отримувати необхідну інформацію та забезпечить підвищення рівня прозорості та відкритості процедур закупівель.

Отже, замовникам було б бажано визначати в тендерній документації спосіб підтвердження відсутності підстави щодо заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) з урахуванням технічних можливостей на момент проведення тендеру з метою забезпечення зручності для платників податків.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про публічні закупівлі — Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі». Наказ № 37 — спільний наказ Мінфіну України, Мінекономрозвитку України від 17.01.2018 р. № 37/11 «Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі». Наказ № 567 — наказ Міндоходів України від 10.10.2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів»