Бухучет

Будівництво: облік у підрядника

02.05.2018 / 12:34
Будівництво:  облік у підрядника

Про те, які вимоги існують до документального оформлення забезпечення етапів будівництва, за яких умов витрати визнаються такими, що пов’язані з виконанням будівельного контракту, а також про особливості бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з виконання будівельно-монтажних робіт йтиметься у цій статті.

Ліцензування

Під будівництвом відповідно до ст. 4 Закону № 687 слід розуміти нове будівництво, реконструкцію, реставрацію та капремонт.

Будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об’єктів із середніми і значними наслідками, підлягає ліцензуванню (частина дев’ята п. 1 ст. 7 Закону № 222). Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, здійснюється відповідно до Порядку № 1396.

Зазначимо, що клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд — це характеристика:

  • рівня можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно (періодично) знаходяться на об’єкті (чи знаходитимуться зовні);
  • матеріальних збитків або соціальних втрат, пов’язаних з припиненням експлуатації або втратою цілісності об’єкта (ст. 32 Закону № 3038).

Клас наслідків визначається для кожного об’єкта — будівлі, споруди будь-якого призначення, їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі тих, що входять до складу комплексу (будови).

Всі об’єкти поділяються за класами наслідків (відповідальності).

Отже, суб'єкт господарювання, який має намір провадити будівельну діяльність на об’єктах із класами наслідків СС2 та СС3, повинен отримати ліцензію згідно з Порядком № 1396. Ліцензування будівельної діяльності та контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією (далі — ДАБІ) (пункти 2, 3 зазначеного Порядку).

Для отримання ліцензії необхідно подати в ДАБІ заяву та документи, визначені Ліцензійними умовами № 256.

ДАБІ повинна розглянути заяву протягом 10 робочих днів з дня її надходження і направити матеріали ліцензійній комісії, яка також має розглянути їх протягом 10 робочих днів (пункти 7, 8 Порядку № 1396).

Далі ДАБІ на підставі висновку ліцензійної комісії протягом семи робочих днів повинна прийняти рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт і письмово або в електронному вигляді повідомити  про це заявника. Якщо ж ліцензійна комісія зробить висновок про невідповідність документів ліцензійним умовам та нездатність суб’єкта госпдіяльності виконувати роботи згідно з поданим переліком, ДАБІ протягом трьох робочих днів повинна прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії (п. 9 Порядку № 1396).

Дозвільні документи

Під об’єктами архітектурної діяльності згідно з визначенням, наведеним у ст. 1 Закону № 687, слід розуміти будівлі та споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об’єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального та монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Для створення об’єкта архітектури виконується комплекс робіт відповідно до ст. 4 зазначеного Закону, що вимагає оформлення відповідної документації (табл. 1).

Таблиця 1

Документальне забезпечення етапів будівництва

Етап
будівельних робіт

Дозвільна
документація

Підготовка містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки (у випадках і порядку, передбачених законодавством)

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (додаток до Порядку № 109).
Складаються з текстової та графічної частин.

Текстова частина містить такі розділи:

   загальні дані;
   містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки.

Графічна частина містить:

   кадастрову довідку з містобудівного кадастру (за наявності);
   черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру — за відсутності          містобудівного кадастру);
   ситуаційний план місця розташування об’єкта будівництва;
   викопіювання з оновленої топографо-геодезичної підоснови в масштабі 1 : 2000, надане замовником;
   викопіювання з містобудівної документації

Здійснення в необхідних випадках передпроектних робіт

Визначення раціонального розміщення будівлі на земельній ділянці, зовнішніх габаритів і об'єму будівлі, пошук вигляду і стилю будівлі, благоустрою території тощо

Пошук архітектурного рішення, розроблення, погодження у визначених законом випадках і затвердження проекту

Для забезпечення проектування об’єкта будівництва замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування. Їх основні складові:

   містобудівні умови та обмеження;
   техумови;
   завдання на проектування (п. 3 Порядку № 45).

Під проектом будівництва мається на увазі проектна документація на будівництво об’єктів і комплексів (будівель), розроблена для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капремонту на стадіях проектування: техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект (п. 2 Порядку № 560)

Виконання робочої документації для будівництва. У разі її виконання (або окремих частин) іншим виконавцем — здійснення авторського нагляду

Робоча документація для будівництва (реконструкції, реставрації, капремонту) об’єкта архітектури, яка виконується відповідно до держстандартів, норм і правил на підставі затвердженого проекту.

Така документація або авторський нагляд за її розробкою виконується за участі архітектора — автора затвердженого проекту відповідно до укладеного договору на розробку проекту цього об’єкта архітектури (ст. 8 Закону № 687)

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капремонт) та знесення об’єкта архітектури, архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляди при здійсненні будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування

Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

   повідомлення про початок виконання будівельних робіт — щодо об’єктів з класом наслідків СС1 та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;
   видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об’єктів з класами наслідків СС2 та СС3 (п. 5 Порядку № 466)

Прийняття побудованого об’єкта в експлуатацію

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів з класом наслідків СС1 та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Прийняття об’єктів з класами наслідків СС2 та СС3, а також комплексів (будівель), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі сертифіката (п. 3 Порядку № 461)

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания