Бухучет

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

30.05.2018 / 17:16

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV

Конвенція КДПВ — Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) від 19.05.56 р. (дата набрання чинності для України 17.05.2007 р.)

Указ № 436 — Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Закон про ціни і ціноутворення — Закон України від 21.06.2012 р. № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення»

Закон № 51 — Закон України від 24.01.97 р. № 51/97-ВР «Про державний матеріальний резерв»

Закон № 56 — Закон України від 15.02.95 р. № 56/95-ВР «Про статус гірських населених пунктів в Україні»

Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

Закон № 922 — Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі»

Закон № 1023 — Закон України від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів»

Закон № 1955 — Закон України від 01.07.2004 р. № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність»

Постанова № 957 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв»

Постанова № 984 — постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. № 984 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336»

Постанова № 1066 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 1066 «Про визнання деяких актів Української РСР такими, що втратили чинність, та актів Союзу РСР такими, що не застосовуються на території України»

Постанова № 1336 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Наказ № 14 — наказ Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку»

Наказ № 75 — наказ Мінторгу СРСР від 23.03.84 р. № 75 «Про затвердження диференційованих розмірів списання втрат непродовольчих та продовольчих товарів в магазинах (відділах, секціях) самообслуговування»

Наказ № 88 — наказ Мінторгу СРСР від 02.04.87 р. № 88 «Про затвердження норм природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування»

Наказ № 193 — наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів»

Наказ № 251 — наказ ДПА України від 28.05.2002 р. № 251 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру»

Перелік № 480 — Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480

Перелік № 1045 — Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1045

Перелік № 1336 — Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. № 1336

Положення № 496 — Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 496

Положення № 879 — Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879

Порядок № 833 — Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833

Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307

Правила  № 334 — Правила складання актів, затверджені наказом Мінтрансу України від 28.05.2002 р. № 334

Правила № 363 — Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтрансу України від 14.10.97 р. № 363

ПБО 1 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. 

ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246

ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290

ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318

ПБО 19 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163

ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193

ПБО 31 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 28.04.2006  р. № 415

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

Методрекомендації № 2 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2

Методрекомендації № 226 — Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджені наказом Мінекономіки України від 02.03.2010 р. № 226

Методрекомендації № 433 — Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433

ДСТУ 4303:2004 — Національний стандарт України «Роздрібна та оптова торгівля» ДСТУ 4303:2004

ДСТУ 4806:2007 — Національний стандарт України «Вина. Загальні технічні умови» ДСТУ 4806:2007

Лист № 31-08410-07/23-1524/2/1696 — лист Мінфіну України від 07.05.2013 р.
№ 31-08410-07/23-1524/2/1696 «Щодо бухгалтерського обліку податку на додану вартість»

Лист № 31-11410-08-10/699 — лист Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 31-11410-08-10/699 «Щодо окремих питань, пов’язаних зі зміною ціни»

Лист № 3501-06/36416-07  — лист Мінекономрозвитку України від 20.10.2014 р.
№ 3501-06/36416-07 «Щодо застосування норм природного убутку продовольчих товарів»

Лист № 31-04200-30-10/3778 — лист Мінфіну України від 14.03.2005 р. № 31-04200-30-10/3778 «Щодо витрат підприємства, пов’язаних з транспортуванням запасів»

Лист № 22297/6/99-99-17-03-03-15 — лист ДФС України від 22.10.2015 р. № 22297/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування доходу платника податку, отриманого у вигляді знижки від вартості товарів (послуг з доставки), та визначення відповідальної особи щодо нарахування (перерахування) із суми такого доходу податку на доходи фізичних осіб»

«Горячие линии»

Дата: 24 января, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42