ЕСВ

Звітність з ЄСВ: детально про зміни

23.07.2018 / 14:40

Наказом № 511 викладено у новій редакції форму звіту з ЄСВ та порядок його заповнення. Зауважимо, що зазначений наказ набере чинності з 01.08.2018 р., тобто звітувати за новою формою роботодавці мають за серпень (останній день подання — 20.09.2018 р.), а ФОП, «незалежники» та фермери — за 2018 р.
У цій статті розглянемо, що змінилося та які нововведення прийнято.

Формування звіту

Насамперед зазначимо, що правила формування та подання звіту з ЄСВ (далі — звіт) не змінилися. Звіт подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску.

Звіт подається в один із таких способів:  

 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством
 • на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації
 • на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти
 • надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти

Звіт страхувальником має подаватися в повному обсязі. При цьому звіт, складений з порушенням вимог Порядку № 435, у тому числі без обов’язкових реквізитів, і поданий без необхідних таблиць, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених Порядком № 435, який пройшов усі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та Реєстру застрахованих осіб.

Строки подання

Важливо
До набрання чинності новою формою звіту або у разі подання звіту за минулий період осіб із числа військовослужбовців (крім військово­службовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу слід відобра­жати з кодом застрахованої особи 31.

Для страхувальників, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), строк подання звіту — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць.

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують і подають звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують і подають самі за себе звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік.

Для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, що формуються та відображаються у річній звітності, яка подається до 1 травня року за результатами фінансового року.

Додатки 1, 2, 3

Додаток 1 до Порядку № 435 «Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загально­обов’язкове державне соціальне страхування» доповнено новою категорією страхувальника, а саме — 245 «Члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах».

Додаток 2 до Порядку № 435 «Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загаль­нообов’язкове державне соціальне страхування» доповнено
16 новими кодами категорій застрахованих осіб.  Розглянемо їх у таблиці 1.

Таблиця 1

Перелік категорій застрахованих осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню

База нарахування
єдиного внеску

Розмір
єдиного внеску

Код
категорії застрахованих осіб

Назва категорії
застрахованих осіб

Назва

Одиниця виміру

Нараховується на заробітну плату (дохід) застрахованої особи страхувальником

Утримується із заробітної плати (доходу) застрахованої особи

50

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

 

 

 

 

Коротка назва: сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

%

22

Не утримується

51

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Міністерства оборони України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Міноборони

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

52

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Служби безпеки України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу СБУ

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

53

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу МВС

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

54

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

55

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної фіскальної служби України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу ДФСУ

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

56

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу ДКВС

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

57

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Міністерства інфраструктури України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Мінінфраструктури

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

58

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Служби зовнішньої розвідки України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Служби зовнішньої розвідки України

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

59

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Управління Державної охорони України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу УДО

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

60

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної прикордонної служби України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу ДПС

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

61

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Держспецзв’язку

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

62

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Національної поліції України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу НПУ

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

63

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Національної гвардії України.

Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу НГУ

Сума нарахованого грошового забезпечення

 

Коротка назва: грошове забезпечення

%

22

Не утримується

64

Фізичні особи — підприємці, пенсіонери, особи, які тимчасово не працюють, або особи, визнані у встановленому законом порядку безробітними, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму».

Коротка назва: особи, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісії

Одноразова грошова винагорода

 

 

 

 

 

 

 

Коротка назва: одноразова грошова винагорода

%

22

Не утримується

65

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та які одноразово сплачують суму єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.).

 

 

 

 

 

 

 

Коротка назва: особа, яка здійснює
одноразову сплату єдиного внеску

Дохід, що розраховується виходячи із суми внеску на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, за формулою
З = Ф × 100 % : (Т × 2), де З — сума заробітної плати (доходу) застрахо­ваної особи, Ф — сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць; Т — розмір страхового внеску у відповідному місяці.

Коротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2

66

Особи з інвалідністю, яким нараховано виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану.

Коротка назва: особи з інвалідністю, яким нараховано виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом

Виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особ­ливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану.

Коротка назва: виплата середнього заробітку

%

8,41

Не утримується

В додаток 3 до Порядку № 435 «Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» внесено уточнення. Які саме, розглянемо у таблиці 2.

Таблиця 2

з/п

Код підстави

Термін дії

Назва

початок

кінець

1

ЗПЗ013А1

05.11.91 р.

 

Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», і за результатами атестації робочих місць

2

ЗПЗ013Б1

05.11.91 р.

 

Працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах», і за результатами
атестації робочих місць

19

ЗЧК056Г1

28.02.91 р.

 

Працівникам, які постійно виконують роботи з експлуатації Чорнобильської АЕС і в зоні відчуження, період роботи з 01 січня 1996 року до 01 січня 2000 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 250 «Про компенсації та пільги особам, які працюють на Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження» зараховується у полуторному розмірі до загального трудового стажу та стажу, що дає право на пільгову пенсію за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

20

ЗЧК056Д1

28.02.91 р.

 

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки в зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 липня 1998 року до 
01 січня 2000 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року № 982 «Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного відселення» зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

21

ЗЧК056Д1

28.02.91 р.

 

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов’язки в зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 січня 2000 року до 01 січня 2003 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2000 року № 223 «Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного відселення» зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»)

22

ЗЧК056Д1

28.02.91 р.

 

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові

обов’язки в зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 січня 2003 року до 01 січня 2006 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 137 «Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення» зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»)

23

ЗЧК056Д1

28.02.91 р.

 

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові

обов’язки у зоні відчуження, період роботи (служби) з 01 січня 2006 року до 01 січня 2009 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року № 571 «Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження» зараховується до трудового стажу, до вислуги років у полуторному розмірі (у тому числі за Списком № 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
24 червня 2016 року «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»)

65

ЗПП050Б2

26.11.93 р.

12.07.2001 р.

До стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, зараховується: прокурорським працівникам — час роботи на прокурорських посадах, перелічених у ст. 86 Закону України «Про прокуратуру»

87

ЗПЗ056Ж2

01.01.2004 р.

 

Перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Додаток 4

Додаток 4 до Порядку № 435 (форма № Д4) подається роботодавцями за найманих працівників.

Розглянемо зміни до таблиці 1 цього додатка.

Так, таблицю доповнено новими рядками, а саме:

 • рядком 3.2.1,  де зазначається сума нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю, в розмірі 22 %;
 • рядком 3.3.1,  де зазначається сума нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, у розмірі 22 %;
 • рядком 3.4.1,  де зазначається сума нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю (за умов, визначених частиною 14 ст. 8 Закону про ЄСВ), працюючим особам з інвалідністю, в розмірі 22 %.

Зауважимо, що звіт формується на під­ставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно із Законом про ЄСВ нараховується єдиний внесок.

Податковий номер або серію та номер паспорта замінено на Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО.

Що змінилося у таблиці 5 додатка 4

Кардинальні зміни було внесено до таб­лиці 5 додатка 4 до Порядку № 435.

Цю таблицю призначено для реєстрації застрахованих осіб у Реєстрі застрахованих осіб.

Таблиця 5 подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:             

 • було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою
 • було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, працевлаштованою на нове робоче місце
 • особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника
 • особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби
 • особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу)
 • особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 • особі надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного до досягнення нею шестирічного віку

Змінено назву реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» таблиці 5, де зазначають початок і закінчення таких відносин.

Для військової служби зазначають дату вперше, коли особа вступила на військову службу, або дату, коли вона закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)), у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Звітувати за новою формою роботодавці мають за серпень, а ФОП, «незалежники» та фермери — за 2018 р.

Крім того, таблицю 5 доповнено новими реквізитами: 12 «Професійна назва роботи», 13 «Код ЗКППТР», 14 «Код класифікатора професій». Для заповнення коду класифікатора професій (код КП), коду загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійної назви роботи дані обираються із довідника, що відповідає ДК 003:2010.

Новий реквізит 15 «Посада»  відповідає запису у трудовій книжці.

У реквізиті 16 «Документ — підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» зазначаються номер наказу, запис у трудовій книжці, номер договору, тобто номер документа-підстави для зміни запису.

У реквізиті 19 «Військове звання»  зазначається військове звання особи.

За новими нормами у разі якщо працівника переведено на іншу посаду протягом звітного місяця, обов’язково заповнюється таблиця 5. Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься до таблиці  5 у такому самому порядку, як і про прийняття на роботу.

Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП.

У разі якщо протягом звітного періоду у страхувальника не відбулися дії, зазначені вище, то таблиця 5 додатка 4 до Порядку № 435 не формується і не надається.

Що змінилося у таблиці 6 додатка 4

Таблицю 6 додатка 4 до Порядку № 435 доповнено новим кодом типу нарахування — 14.

Для відображення сум «дотяжки» до мінімального страхового внеску використовували код типу нарахування 13  «Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць».

Тип нарахувань 13 застосовується для сум у поточному звітному місяці за поперед­ні лише в таких випадках:

 • при нарахуванні сум допомоги з тимчасової непрацездатності за попередні місяці;
 • при нарахуванні сум у зв’язку з вагітністю та пологами за попередні місяці.

Для нарахування сум «дотяжки» до мінімального страхового внеску за минулий період введено новий код типу нарахування  14  «Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за попередні періоди, у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням)».

Таблиці 7, 8, 9 додатка 4 до Порядку № 435 не змінено.

Додаток 5

Повністю змінено додаток 5 до Порядку № 435 (форма № Д5), замість трьох таб­лиць — одна.

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, формують і подають самі за себе звіт згідно із цим додатком.

Крім того, протягом року в разі призначення пенсії таким особам ними подається звіт згідно з додатком 5 до цього Порядку з позначкою «призначення пенсії» за період до дати формування заяви на призначення пенсії, при цьому тип форми «початкова» не зазначається.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 511 — наказ Мінфіну України від 15.05.2018 р. № 511 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. ДК 003:2010  — Класифікатор  професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України  від 28.07.2010 р.  № 327 

«Горячие линии»

Дата: 21 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42