ЕСВ

Звіт з ЄСВ: практичні ситуації

06.08.2018 / 14:20

Новій звітності з ЄСВ було присвячено тему номера у «Віснику» № 27/2018. У цій статті розглянемо окремі ситуації, а також запитання, що виникають у платників єдиного внеску, та з’ясуємо, як їх вирішити.

Ситуація 1

Військовослужбовець отримав чергове звання. В яких випадках та як заповнюється реквізит 19 «Військове звання» таблиці 5 звіту за формою № Д4?

Військове звання — ранги різних ступенів, що надаються у Збройних Силах військово­службовцям відповідно до їхньої посади, кваліфікації фахової підготовки та терміну служби. Військове звання визначає положення (права, обов’язки) одних військовослужбовців щодо інших військовослужбовців.

Зазначений реквізит заповнюється в усіх випадках, коли запис стосується особи, яка проходить військову службу, а саме: коли особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (з виключенням із списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби.

Зауважимо, що реквізит 19 таблиці 5 звіту з ЄСВ обов’язково заповнюється у разі зміни військового звання.

При цьому дати проходження військової служби зазначаються в реквізиті 11 цієї таб­лиці.

Ситуація 2

Державне лісове господарство згідно з колективним договором та галузевою угодою для опалення приватних будинків надає паливну норму у вигляді дров паливних своїм працівникам та пенсіонерам із знижками залежно від безперервного трудового стажу. Знижка надається за рахунок прибутку підприємства. Чи нараховувати на цю знижку єдиний внесок? Якщо так, то як її відобразити у звіті з ЄСВ?

Постановою № 1170 визначено виключний перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, яким не передбачено сум знижок працівникам за отримання палива. Отже, на такі суми нараховується ЄСВ на загальних підставах.

У звіті з ЄСВ такі суми зазначаються у звітному періоді в загальній сумі з заробітною платою або доходом.

Ситуація 3

Працівника було прийнято на роботу 18.06.2018 р. За сімейними обставинами він взяв відпустку без збереження заробітної плати на 14 календарних днів з 18.06.2018 р. по 02.07.2018 р. Який код типу нарахувань (реквізит 10) необхідно зазначити в таблиці 6 звіту з ЄСВ щодо такого працівника? А також як правильно відобразити відпустку, яка згідно із заявою працівника розпочалася 26.07.2018 р. і закінчиться 10.08.2018 р.?

Суми відпускних до бази нарахування ЄСВ включаються на підставі абзацу першого п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ, яким визначено, що єдиний внесок роботодавцями нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

На суму відпускних єдиний внесок нараховується у складі загального місячного доходу в межах максимальної бази нарахування єдиного внеску.

Проте у звіті з ЄСВ відпускні відображаються інакше ніж заробітна плата.

Так, якщо відпустка припадає на один місяць, то на суму відпускних єдиний внесок нараховується у складі загального місячного доходу в межах максимальної бази нарахування єдиного внеску в цьому місяці.

Якщо відпустка припадає на кілька суміжних місяців, то на ту суму відпускних, яка припадає на перший місяць відпустки (її початок), єдиний внесок нараховується у складі загального місячного доходу в ме­жах максимальної бази його нарахування  в цьому місяці, а решту відпускних розподіляють між місяцями, на які припадають дні відпустки.

Компенсацію за невикористані дні відпустки окремо не виділяють ні для цілей справляння єдиного внеску, ні для цілей відображення у звіті з ЄСВ — на неї нараховують єдиний внесок і відображають у звітності як складову заробітної плати.

Якщо з якихось причин компенсацію за невикористану відпустку нараховано вже після дати звільнення (що є порушенням норм трудового законодавства), то на суму компенсації єдиний внесок не нараховується.

Основні правила відображення відпуск­них у таблиці 6 звіту за формою № Д4 такі.

Відпускні в таблицях 1 і 6 цього звіту відображаються у місяці, в якому їх нараховано, за місяць та/або в розрізі місяців, за які їх нараховано, зокрема так звані перехідні відпускні. Наприклад:

 • якщо працівник пішов у відпустку в липні, вона припадає лише на липень і відпускні нараховано в липні, то їх слід включити до звітності за липень;
 • якщо працівник пішов у відпустку в липні, але вона припадає на липень — серпень, відпускні нараховані в липні, то їх слід включити до звітності за липень, але в розрізі місяців (липень і серпень) пропорційно кількості днів відпустки.

Тобто у таблиці 6 має бути стільки рядків, на скільки місяців припадає відпустка.

Відпускні відображаються окремим(-и) рядком(-ами) з кодом типу нарахування 10. А от компенсацію за невикористані дні відпустки окремо не виділяють і відображають як складову «звичайної» зарплати, причому код типу нарахувань не зазначається.

У реквізиті 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» вказуємо місяць, на який припадають дні відпустки.

Кількість календарних днів оплачуваної відпустки в реквізитах 14 — 16 не зазначається.

У зазначеній ситуації працівник взяв відпустку за власним бажанням, отже, відображаємо в звіті з ЄСВ таке.

У першому рядку таблиці 6 цього звіту зазначаємо:

 • у графі 9 «Код категорії ЗО» — 1;
 • у графі 10 «Код типу нарахувань» — прочерк;
 • у графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — 6 місяць 2018 р.;
 • у графі 13 — прочерк;
 • у графі 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати» — кількість днів, які припадають на червень;
 • у графі 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця» — кількість днів перебування у трудових відносинах  — 13;
 • у графі 16 — прочерк;
 • у графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» — нулі;
 • у графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» — нулі;
 • у графах 19, 20 — прочерки;
 • у графі 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)» — нулі.
 • У другому рядку таблиці 6 звіту зазначаємо:
 • у графі 9 «Код категорії ЗО» — 1;
 • у графі 10 «Код типу нарахувань» — прочерк;
 • у графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — 7 місяць 2017 р.;
 • у графі 13 — прочерк;
 • у графі 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати» — кількість днів, які припадають на липень;
 • у графі 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця» — кількість днів перебування у трудових відносинах — 31;
 • у графі 16 — прочерк;
 • у графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» — загальну суму заробітку;
 • у графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» — суму заробітку;
 • у графах 19, 20 — прочерки;
 • у графі 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)» — суму єдиного внеску на заробітну плату.

У третьому рядку таблиці 6 звіту зазначаємо:

 • у графі 9 «Код категорії ЗО» — 1;
 • у графі 10 «Код типу нарахувань» — 10;
 • у графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — 7 місяць 2017 р.;
 • у графах 13 — 16 — прочерки;
 • у графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» — суму відпускних, яка припадає на червень;
 • у графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» — суму відпускних, яка припадає на червень;
 • у графах 19, 20 — прочерки;
 • у графі 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)» — суму єдиного внеску, нараховану на суму відпускних, яка припадає на червень.

У четвертому рядку таблиці 6 звіту зазначаємо:

 • у графі 9 «Код категорії ЗО» — 1;
 • у графі 10 «Код типу нарахувань» — 10;

 • у графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — 8 місяць 2017 р.;
 • у графах 13 — 16 — прочерки;
 • у графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» — суму відпускних, яка припадає на серпень;
 • у графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» — суму відпускних, яка припадає на серпень;
 • у графах 19, 20 — прочерки;
 • у графі 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)» — суму єдиного внеску, нараховану на суму відпускних, яка припадає на серпень.

Ситуація 4

Співробітник працює за сумісництвом без трудової книжки. Суми у звіті про ЄСВ зазначено  правильно, але не проставлено позначку щодо неповного робочого дня. Як виправити помилку?

У разі виявлення помилки у звіті до закінчення строку його подання страхувальник повторно формує та подає такий звіт.

 
Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності

У разі виявлення страхувальником у звіті після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), які стосуються страхувальника або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати звіт за попередній період, який має містити: перелік таблиць звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми «скасовуюча» з відомостями, які було відображено помилково, на одну або кількох застрахованих осіб та відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» з правильними відомостями на одну або кількох застрахованих осіб, при цьому таблиця повинна містити дані щодо кожної застрахованої особи окремо.

Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиць 1 — 4 звіту за формою № Д4. При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.

Ситуація 5

На підприємстві працюють зовнішні сумісники. Чи враховуються такі сумісники у графах «Штатна чисельність працівників» та «Середньооблікова кількість штатних працівників» таблиці 1 звіту за формою № Д4?

Показник середньооблікової кількості штатних працівників визначається роботодавцем відповідно до наказу № 286.

Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які необхідно уточнювати відповідно до наказів про прийняття, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору. Облікова кількість штатних працівників за кожен день має відповідати даним табельного обліку використання робочого часу працівників, на підставі якого визначається кількість працівників, які з’явились або не з’явились на ро­боту.

При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.

Показник «Працівники, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність» заповнюється відповідно до наказу № 42.

Показник «Працівники, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» заповнюється відповідно до частини першої ст. 14 Закону № 5067.

Штатна чисельність працівників — це встановлений на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників (персонал), з якими укладено трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), в якому зазначено розмір окладу для конкретної посади (визначається відповідно до наказу № 286).

До штатної чисельності включаються всі працівники, крім осіб, прийнятих на роботу за сумісництвом, залучених до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договорами підряду), учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання, та працівників, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або припинили роботу без попередження адміністрації (вони виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу).

Ситуація 6

Працівника планують перевести з однієї посади на іншу. Як з 01.08.2018 р. у таблиці 5 звіту за формою № Д4 відобразити інформацію про таке переведення: аналогічно запису в трудовій книжці, одним рядком, із зазначенням дати початку переведення?

Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься до таблиці 5 в такому самому порядку, як про прийняття на роботу.

У місяці переведення на іншу посаду (роботу) працівника в одному рядку таблиці 5 звіту, зокрема, зазначаємо:

 • у реквізиті 11 у графі «дата початку і дата закінчення» — дату, коли працівник припинив виконання трудових обов’язків на попередній посаді (роботі);
 • у реквізитах 12 — 15 — дані попередньої посади;
 • у реквізиті 16 — дату і номер наказу про припинення роботи на попередній посаді.
 • У другому рядку таблиці 5 звіту зазначаємо:
 • у реквізиті 11 у графі «дата початку і дата закінчення» — дату, з якої працівник приступає до виконання трудових обов’язків на новій посаді (роботі);
 • у реквізитах 12 — 15 — дані про нову роботу (посаду);
 • у реквізиті 16 — дату і номер наказу про переведення на іншу посаду (роботу);
 • у реквізиті 18 — дату створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді переведено працівника (якщо його переведено не на новостворене робоче місце, цей реквізит не заповнюється).

При переведенні працівника на іншу посаду (роботу) у того самого страхувальника трудові відносини не перериваються. При цьому дата закінчення і дата початку роботи на новій посаді не мають співпа­дати.

Ситуація 7

Працівниці надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з березня  по липень 2018 р. У червні їй нараховано одноразову матеріальну допомогу у зв’язку з народженням дитини. Як відобразити у звіті з ЄСВ за червень таку допомогу?

Інструкцією № 5 визначено, що фонд оплати праці складається з:

 • фонду основної заробітної плати;
 • фонду додаткової заробітної плати;
 • інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Пунктом 3.4 цієї Інструкції передбачено соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми), які не належать до фонду оплати праці.

Крім того, п. 1 Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, затвердженого постановою № 1170, визначено виплати, які здійснюються у грошовій формі, а саме соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми тощо), на які не нараховується єдиний внесок.

Отже, якщо на суму виплат не нараховується єдиний внесок, то таку виплату не відображають у звіті з ЄСВ.

Ситуація 8

Працівник перебував у відпустці з 28.03.2018 р. по 30.04.2018 р. У звіті з ЄСВ за квітень його не було відображено, оскільки у цьому місяці не було нарахувань. Відпустку у квітні відображено у звітності за березень з кодом типу нарахувань 10. Чи правильно здійснено відображення? Якщо ні, то як уточнити звіт з ЄСВ за квітень 2018 р.?

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до реквізиту 17 таб­лиці 6 звіту за формою № Д4 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки в наступних місяцях, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Від того, які значення наведено у звіті, залежать розрахунок страхового стажу, нарахування всіх видів соціального страхування і трудового стажу. Обов’язковим для заповнення є реквізит 15 таблиці 6 звіту за формою № Д4 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця». Він заповнюється у кожному звітному періоді починаючи з 01.01.2013 р. та використовується органами Пенсійного фонду України для підрахунку трудового стажу кожної застрахованої особи. Показник відповідає кількості календарних днів від 1 до 31 (28, 29, 30) залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин), значення реквізиту 15 цієї таблиці завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.

Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати тощо) не впливає на обов’яз­ковість заповнення цього реквізиту, крім випадків перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох та шести років. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному місяцю. За наявності кількох рядків щодо однієї застрахованої особи реквізит 15 таблиці 6 звіту за формою № Д4 заповнюється лише в одному з них, а саме в тому рядку, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Реквізит 15 таблиці 6 звіту не може заповнюватися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди за винятком відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.

Якщо є потреба зменшити цей показник за попередні звітні періоди, застосовується знак «мінус» і зазначаються місяць та рік, за які необхідно змінити показник. При необхідності збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою «скасовуючий», яким скасовується неправильний показник та надається правильний збільшений.

У зазначеній ситуації бухгалтер відобразив у звіті за березень відпустку, яка припала на березень та квітень, двома рядками, де окремо зазначив місяці. У квітні застраховану особу також потрібно відобразити, але тільки у реквізиті 15 таблиці 6 для зарахування особі трудового стажу.

Отже, у таблиці 6 звіту за формою № Д4 за квітень страхувальник зазначає:

 • у графі 9 «Код категорії ЗО»  — 1;
 • у графі 10 «Код типу нарахувань» — 10;
 • у графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» — 7 місяць 2017 р.;
 • у графах 13, 14 та 16 — прочерки;
 • у графі 15 — 30;
 • у графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» — нулі;
 • у графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» — нулі;
 • у графах 19, 20 — прочерки;
 • у графі 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід) — нулі.

Крім того, якщо є потреба зменшити цей показник за попередні звітні періоди, потрібно застосувати знак «мінус» і зазначити місяць та рік, за який необхідно змінити показник. При необхідності збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою «скасовуючий», яким скасовується неправильний показник та надається правильний збільшений.

Ситуація 9

З фізичною особою укладено договір цивільно-правового характеру на півроку з 01.06.2018 р. по 30.11.2018 р. із щомісячною оплатою 5 000,00 грн.
Чи потрібно подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу? Як відобразити такий договір у таблиці 5 звіту за формою № Д4?

Повідомлення подається обов’язково.

У таблиці 5 звіту з ЄСВ зазначаємо код категорії застрахованої особи — 2, у реквізиті 11 — початок відносин, у реквізиті 16 — документ про початок роботи. Зазначене вказується в місяці підписання угоди або прийняття на роботу. Відомості про звільнення або закінчення умов договору зазначаються в місяці закінчення терміну.

Ситуація 10

Працівника звільнено у квітні 2018 р. Згодом виявилося, що заробітну плату йому виплачено не в повному обсязі. Як у звіті з ЄСВ відобразити виплату звільненому працівнику?

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Частиною другою вищезазначеної статті встановлено, що для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які її нараховано.

Згідно з пп. 3 п. 3 розділу IV Інструкції № 449 і п. 9 розділу IV Порядку № 435 якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати того місяця, в якому було здійснено такі донарахування.

Отже, нарахована працівнику після його звільнення заробітна плата за відпрацьований час відображається у таблиці 1 звіту з ЄСВ за той місяць, в якому її нараховано, у складі заробітної плати поточного місяця.

Щодо таблиці 6 цього звіту, то її призначено для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку № 435.

Код типу нарахувань 1 зазначається в таблиці 6 звіту з ЄСВ лише щодо осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які її нараховано, а також осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.

Отже, у таблиці 6 звіту з ЄСВ за місяць, в якому звільненому працівнику донараховано заробітну плату (виробничу премію) за один з місяців, в якому він ще працював (за відпрацьований час), щодо такого працівника потрібно зазначити:

 • у реквізиті 9 «Код категорії ЗО» — 1 (або інший);
 • у реквізиті 10 «Код типу нарахувань» — 1;
 • у реквізиті 11 — місяць та рік, за які донараховано заробітну плату;
 • у реквізитах 13 — 16, 19, 20 — прочерки;
 • у реквізиті 17 — донараховану суму заробітної плати;
 • у реквізиті 18 — донараховану суму заробітної плати у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням раніше нарахованої суми заробітної плати за цей самий місяць;
 • у реквізиті 21 — суму нарахованого єдиного внеску на донараховану заробітну плату.

Якщо працівнику після звільнення донараховано заробітну плату не за один, а за кілька звітних місяців, у які він працював (зокрема, донараховано премію за квартал, що включає три місяці), то з метою правильного нарахування єдиного внеску таку загальну донараховану суму заробітної плати слід розділити на кількість місяців, за які її донараховано. Отриманий результат (частку) слід додати до раніше нарахованих сум заробітної плати в зазначених місяцях з метою визначення суми донарахованої заробітної плати, з якої потрібно сплатити єдиний внесок, у межах максимальної величини бази нарахування.

У цьому випадку у таблиці 6 звіту з ЄСВ за поточний місяць — місяць донарахування звільненому працівнику заробітної плати (квартальної премії) щодо такого працівника заповнюється стільки рядків, за скільки місяців донараховано заробітну плату, із зазначенням у кожному рядку тільки суми донарахованої заробітної плати, що припадає на такий місяц.

Далі пропонуємо розглянути відповіді на запитання.

Нові реквізити таблиці 5

Таблицю 5 звіту за формою № Д4 доповнено новими реквізитами 12 «Професійна назва роботи» та 15 «Посада». У чому відмінність між ними?

У реквізиті 12 «Професійна назва роботи» зазначається назва роботи, яка відповідає ДК 003:2010. Цей реквізит обирається із автоматизованого довідника.

Реквізити 13 та 14 заповнюються автоматично після вибору із довідника реквізиту 12.

Реквізит 15 «Посада» відповідає записам у трудовій книжці. Тобто назва посади повинна відповідати запису в трудовій книжці.

Помилка у звіті

Страхувальником неправильно відображено власний код у звіті з ЄСВ. Які наслідки для працівника, якщо допущено таку помилку?

Застрахована особа в такому випадку повністю втрачає страховий стаж за період, коли неправильно зазначено код страхувальника. І не тільки одна особа, а увесь колектив.

Для виправлення помилки необхідно сформувати і подати новий звіт (якщо помилку виявлено до закінчення звітного періоду).

У разі виявлення страхувальником у звіті після закінчення звітного періоду помилки у реквізитах (крім сум), які стосуються страхувальника, потрібно подати скасовуючі документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати звіт за попередній період, який має містити: перелік таблиць звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми «скасовуюча» з відомостями, які були вказані неправильно, на одну або кількох застрахованих осіб та відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» з правильними відомостями на одну або кількох застрахованих осіб, при цьому таблиця 6 цього звіту повинна містити дані щодо кожної застрахованої особи окремо.

Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиці 1 — 4 звіту з ЄСВ. При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.

Подвійна назва посади

Посада працівника має подвійну назву «Касир-експерт». Яка посада з класифікатора має пріоритет (касир чи експерт) для відображення в реквізиті 12 таблиці 5 звіту за формою № Д4?

Таблицю 5 звіту з ЄСВ доповнено новими реквізитами, зокрема реквізитом 12 «Професійна назва роботи», в якому має зазначатися назва роботи згідно з ДК 003:2010. Цей реквізит обирається з автоматизованого довідника. Посада, назва посади повинна відповідати запису в трудовій книжці. Реквізити 13 та 14 заповнюються автоматично після вибору із довідника реквізиту 12.

Пріоритети посади визначаються виключно страхувальником (роботодавцем).

Реквізит 16 таблиці 5

Що мається на увазі в реквізиті 16 таблиці 5 звіту за формою № Д4  «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» — зазначати наказ про прийняття на роботу? Який вид відпусток вказувати?

Незважаючи на те що у частині першій ст. 24 КЗпП зазначено, що трудовий договір, як правило, укладається в письмовій формі, на практиці ситуація протилежна — зазвичай трудові відносини оформлюються не шляхом укладення письмового трудового договору, а виданням наказу роботодавця про прийняття працівника на роботу. Для його оформлення можна скористатися типовою формою № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затвердженою наказом № 489, або скласти наказ у довільній формі. У будь-якому разі наказ має підписати керівник підприємства, а працівника слід обов’язково ознайомити з наказом під підпис.

Слід зауважити, що у випадках, передбачених у частині першій ст. 24 КЗпП, укладання трудового договору як окремого документа є обов’язковим (наприклад, при організованому наборі працівників, укладенні контракту, у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі, при укладенні трудового договору з неповнолітніми). Також у разі наявності підстав для укладення договору про повну матеріальну відповідальність це бажано зробити саме на цьому етапі оформлення трудових відносин.

Кожен роботодавець перед внесенням відомостей про трудові відносини має зазначити повне найменування підприємства (для цього можна використати прямокутний штамп підприємства, який містить лише його повну назву без інших реквізитів). Далі під заголовком вноситься запис, де зазначаються порядковий номер запису, що вноситься, дата прийняття на роботу, запис про прийняття на роботу працівника з конкретним найменуванням професії або посади, на яку його було прийнято, дата та номер наказу (розпорядження), на підставі якого внесено запис.

Зазначається також номер наказу або розпорядження про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду (записи повинні відповідати записам у трудовій книжці) або наказу про відпустку, наприклад «Наказ № 33 від 19.06.2018 р.». Щодо відпусток, які проходять за наказами, — зазначаються всі їх види.

Коди професій

Чи можна в реквізиті 13 «Код ЗКППТР» таблиці 5 звіту за формою № Д4 зазначати коди професій, які використовуються на підприємстві, замість кодів, прописаних у ДК 003:2010?

Ні, не можна, коди потрібно обирати з довідника.

Код типу нарахувань 14

Який реквізит таблиці 6 звіту за формою № Д4 необхідно заповнювати з кодом типу нарахувань 14: 17, 18 чи 19? Як враховувати суму з цим кодом у таблицях 1, 2?

За новими нормами наказу № 511 код типу нарахувань 13 застосовується для сум (різниці між розміром мінімальної заробітної плати і фактично нарахованою заробітною платою) в поточному звітному місяці, а за попередні місяці тільки в таких випадках:

 • при нарахуванні лікарняних за попередні місяці;
 • при нарахуванні декретних за попередні місяці.

У всіх інших випадках при відображенні вищезазначеної різниці за попередні звітні місяці необхідно використовувати код типу нарахувань 2.

Але є випадки, коли здійснюється перерахунок заробітної плати за минулі періоди при звільненні, і не завжди сума, що залишається, є не меншою, ніж мінімальна заробітна плата.

Новий код типу нарахувань 14 зазначають у разі нарахування сум різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).

При заповненні таблиці 6 звіту з ЄСВ код типу нарахувань зазначається в реквізиті 10, сума донарахування — у реквізиті 19 «Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)».

Такі суми відображаються в таблиці 1 в рядку 2.5 «Додаткова база нарахування єдиного внеску (22,0 %)».

У таблиці 2 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб», яка заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення, донараховані суми єдиного внеску відображаються в рядку 3 розділу II таблиці, але це стосується тільки сум грошового забезпечення.

Переведення на іншу посаду

У реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» таблиці 5 звіту за формою № Д4 під переведеннями йдеться лише про постійні переведення чи тимчасові (на період відпустки, тимчасової непраце­здатності тощо) також?

Тимчасові переведення у цьому реквізиті не відображаються. Водночас у разі якщо на тимчасове переведення видається наказ і відбувається запис у трудовій книжці, то таке переведення потрібно відображати.

Зазначення підстави для відпустки, строкової служби

Підставу для декретної відпустки, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років і строкової служби не потрібно відображати в таблиці 5 звіту за формою № Д4, як і раніше? Тільки категорію особи?

Потрібно. Заповнюються всі реквізити, оскільки про відпустки і строкову службу видаються накази.

Код військовослужбовців

Яких осіб відображають з кодом застрахованої особи 7 (реквізит 8 таблиці 5 звіту за формою № Д4)?

Код категорії застрахованої особи 7 (особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами) таблиці 5 звіту — це особи, які є військовослужбовцями, але пішли на лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами. В таб­лиці 6 цього звіту такі особи зазначаються з кодом застрахованої особи — 50.

Сума ЄСВ на зарплату осіб з інвалідністю

Які суми необхідно вносити до рядків 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 таблиці 1 звіту з ЄСВ: різницю чи суму єдиного внеску (22 %)?

Розділ 3 «Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5)» таблиці 1 звіту з ЄСВ доповнено трьома новими рядками, а саме:

 • рядком 3.2.1 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами и організаціями, працюючим особам з інвалідністю (22 %)» — призначений для відображення сум єдиного внеску, які було б нараховано, якби до заробітної плати особи з інвалідністю застосовувалася ставка єдиного внеску в розмірі 22 % (а не 8,41 %);
 • рядком 3.3.1 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22 %)» — призначений для відображення сум єдиного внеску, які було б нараховано, якби до заробітної плати всіх працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів застосовувалася ставка єдиного внеску в розмірі 22 % (а не 5,3 %);
 • рядком 3.4.1 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»), працюючим особам з інвалідністю (22 %)» — призначений для відображення сум єдиного внеску, які було б нараховано, якби до заробітної плати працюючих працівників підприємств і організацій громадських організацій інвалідів застосовувалася ставка ЄСВ у розмірі 22 % (а не 5,5 %).

Зазначені суми в інших рядках не відображаються.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Закон № 5067 — Закон України від 05.07.2012 р. № 5067 «Про зайнятість населення». Постанова № 1170 — постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170 «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 42 — наказ Мінпраці України та Мінсоцполітики України від 10.02.2007 р. № 42 «Про затвердження форми звітності №  10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності №  10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів». Наказ № 286 — наказ Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників». Наказ № 489 — наказ Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці». Наказ № 511 — наказ Мінфіну України від 15.05.2018 р. № 511 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. ДК 003:2010 — Класифікатор професій ДК 003:2010від 01.11.2010 р. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5. Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42