Бухучет

Переоцінка основних засобів

10.09.2018 / 15:24

Вартість основних засобів з часом змінюється. Для врахування цієї динаміки в бухобліку передбачено процедуру переоцінки.

Визначення можливості переоцінки

Відповідно до п. 16 ПБО 7 підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів (далі — ОЗ), якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.

За поріг суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності об’єктів ОЗ може братися величина, що дорівнює одному відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів ОЗ від їх справедливої вартості (п. 34 Методрекомендацій № 561).

Рекомендації щодо показників суттєвості наведено також в п. 2.20 цих Методрекомендацій.

Крім того, для визначення величини відхилення залишкової вартості необоротних активів від справедливої вартості рекомендується величина 10 %. Якщо ж базою для розрахунку критерію є чистий прибуток, кількісний критерій доцільно визначати на рівні до двох відсотків.

Слід зауважити, що в Методрекомендаціях № 561 наведено рекомендації, а кожне підприємство залежно від особливостей своєї діяльності встановлює власні критерії.

Розглянемо це на прикладах.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания