НДС

Податок на додану вартість

01.10.2018 / 15:48
Податок на додану вартість

Відповіді на запитання з Національного податкового форуму «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ» (20.09.2018 р., Київ)

Штраф при виправленні помилки в ІПН покупця

Підприємством було складено та своєчасно зареєстровано податкову накладну на неплатника податку. Через деякий час після закінчення терміну реєстрації виявилося, що покупець є платником ПДВ і вимагає реєстрації такої податкової накладної. Чи можливо виправити цю ситуацію без нарахування штрафних санкцій?

Пунктом 201.1 ст. 201 ПКУ встановлено обов’язок платника податку на дату виникнення податкових зобов’язань скласти та зареєструвати податкову накладну в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

При складанні податкової накладної на покупця — неплатника ПДВ підприємством було допущено помилку в ІПН покупця. Для виправлення такої помилки продавцю потрібно:

  • по-перше, «обнулити» податкову накладну, складену на неплатника шляхом складання розрахунку коригування;
  • по-друге, скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з правильним ІПН покупця.

При цьому у полі «Дата складання» нової податкової накладної зазначається дата виникнення податкових зобов’язань продавця, тобто дата складання податкової накладної із неправильним ІПН покупця.

Відповідальність за порушення платниками ПДВ граничного строку, встановленого ст. 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) передбачено ст. 1201 ПКУ.

Винятків щодо застосування штрафних санкцій у разі несвоєчасної реєстрації податкової накладної, пов’язаної із виправленням помилок, зокрема в ІПН покупця, ст. 1201 ПКУ не передбачено.

Таким чином, якщо реєстрація податкової накладної, складеної для виправлення помилки в полі «ІПН покупця», здійснюватиметься з порушенням граничного терміну, встановленого п. 201.10 ст. 201 ПКУ, до продавця/постачальника товарів/послуг буде застосовано фінансову відповідальність.

Декларування незареєстрованих в ЄРПН ПН/РК

Чи застосовуватимуться штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних відповідно до наказу № 381?

Наказом № 381 було внесено зміни до форми та порядку подання звітності з ПДВ.

Зокрема, платники податку мали одноразово зазначити відомості щодо всіх податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 01.07.2015 р. і не зареєстрованих в ЄРПН на момент подання червневої декларації з ПДВ, у таблиці 1.2  додатка Д1 і таблиці  1.2 додатка Д5 за звітний податковий період, в якому вперше подавали декларацію з ПДВ з урахуванням внесених наказом № 381 змін.

При цьому відомості про поточні незареєстровані податкові накладні та розрахунки коригування на збільшення податкових зобов’язань  платники мають зазначати у таблицях 1.1 відповідно додатків Д1 та Д5 на постійній основі.

Водночас відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої накладної в ЄРПН тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 % суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної у такій податковій накладній та/або розрахунку коригування, або суми цього податку, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено (п. 1201.2 ст. 120 ПКУ).

Тобто граничні строки реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них в ЄРПН, як і відповідальність за їх порушення, передбачено нормами ПКУ, а не наказом Мінфіну, і штрафні санкції застосовуються у разі несвоєчасної реєстрації податкових накладних незалежно від того, чи включені вони до таблиці 1.2 додатка Д5.

Зміна умовного ІПН

Як заповнити та зареєструвати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на умовний ІПН 400000000000 (товари, які не використовуються у господарській діяльності) в 2015 р.?

Як передбачено нормами п. 201.1 ст. 201 ПКУ, податковий номер платника податку (продавця та покупця) належить до обов’язкових реквізитів податкової накладної.

Заповнюється рядок «Індивідуальний податковий номер» отримувача (покупця) в податковій накладній залежно від статусу отримувача (покупця). Зокрема, в окремих випадках, визначених ПКУ та порядком складання податкових накладних, проставляється умовний ІПН.

Порядком № 1307 у редакції, чинній на цей час, при складанні податкових накладних у зв’язку з використанням товарів/послуг, необоротних активів, які придбано/виготовлено з ПДВ в операціях, що не є господарською діяльністю, у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» передбачено зазначення умовного ІПН «600000000000» (п. 11 цього Порядку).

Водночас у 2015 р. діяв Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом № 957. Цим Порядком передбачено, що у разі складання податкової накладної при використанні виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими суми ПДВ попередньо були включені до податкового кредиту, не в господарській діяльності, у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» слід зазначити умовний ІПН «400000000000».

При цьому п. 3 Порядку № 1307 передбачено, що всі податкові накладні, у тому числі ті, особливості заповнення яких викладено в підпунктах 9 — 15 та 19 цього Порядку, підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, чинною на день такої реєстрації.

Пунктом 21 Порядку № 1307 визначено, що складання розрахунків коригування та їх реєстрація в ЄРПН здійснюються у порядку, аналогічному встановленому для податкових накладних, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Тобто Порядком № 1307 визначено механізм складання та реєстрації в ЄРПН як податкової накладної, так і розрахунку коригування.

Таким чином, якщо після складання податкової накладної було внесено зміни до чинного Порядку заповнення податкової накладної, зокрема змінено умовні ІПН, то на дату реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН до такої накладної слід зазначати той самий ІПН, що і в податковій накладній, яка коригується (тобто старий ІПН, без урахування внесених змін).

Реімпорт товару

Підприємство здійснює експорт товарів. Внаслідок певних причин відбулося повернення раніше експортованого товару у митному режимі «реімпорт». Чи потрібно в такому випадку складати розрахунок коригування за ставкою 0 % до раніше складених та зареєстрованих податкових накладних? Як у декларації відобразити таке повернення?

Операції із ввезення товарів у митному режимі реімпорту звільняються від оподаткування ПДВ, крім операцій із ввезення, передбачених п. 3 частини другої ст. 78 МКУ, що оподатковуються ПДВ за ставкою 20, 7 % (п. 206.3 ст. 206 ПКУ).

Як зазначено у п.  3 цієї частини, у митний режим реімпорту можуть бути поміщені товари, що були поміщені у митний режим експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, яка їх експортувала, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зов­нішньоекономічного договору, за яким ці товари поміщувалися у режим експорту, або з інших обставин, що перешкоджають виконанню цього договору, якщо ці товари:

  • повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує шести місяців з дати вивезення їх за межі цієї території у митному режимі експорту; 
  • перебувають у такому самому стані, в якому вони оформлені у митний режим експорту, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якого було виявлено недоліки, що спричинили реімпорт товарів. 

Суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій, зокрема з ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України, включаються до податкового кредиту ( п. 198.1 ст. 198 ПКУ).

При цьому датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту для таких операцій є дата сплати цього податку за податковими зобов’язаннями, що виникли на дату подання митної декларації для митного оформлення.

Отже, платник податків при ввезенні товарів на митну територію України у митному режимі реімпорту, передбаченому  п. 3 частини другої ст. 78 МКУ, включає суму ПДВ, сплачену під час митного оформлення таких товарів, до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої митної декларації.

Суми ПДВ, сплачені при ввезенні товарів, необоротних активів на митну територію України, у тому числі за операціями реімпорту, підлягають відповідному відображенню в рядку 11.1 податкової декларації з ПДВ, форму якої затверджено наказом № 21.