Аналитика

Декларування податку на прибуток підприємств

08.10.2018 / 12:51

Консолідована фінзвітність

Чи потрібно суб’єктам господарювання, які складають консолідовану фінансову звітність, подавати таку звітність до контролюючих органів?

Консолідована фінансова звітність — фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці (ст. 1 Закону про бухоблік).

Для підприємств, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства), передбачено обов’язок крім фінансових звітів про власні господарські операції складати та подавати консолідовану фінансову звітність відповідно до НПБО або МСФЗ (ст. 12 Закону про бухоблік).

Для банків порядок, періодичність складання, подання та оприлюднення фінансової звітності банками, а також зразки форм, що входять до складу фінансової звітності, визначено Інструк­цією № 373.

Банк зобов’язаний складати фінансову звітність з урахуванням норм вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Банк, який контролює та/або має суттєвий вплив на діяльність інших компаній, складає окрему та консолідовану проміжну/річну фінансову звітність.

Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність за звітний рік, до якої включаються показники річної фінансової звітності всіх учасників консолідованої групи, включаючи організації спеціального призначення, за винятком показників річної фінансової звітності дочірніх та асоційованих компаній, що утримуються винятково для продажу та відповідають критеріям визнання необоротних активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності (п. 3 Інструкції № 373).

Фінансова звітність, що складається та подається за положеннями п. 46.2 ст. 46 ПКУ платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною.

Подання платниками податку на прибуток до контролюючих органів консолідованої фінансової звітності разом з відповідною декларацією не передбачено ПКУ, а отже, не є обов’язковим.

Уточнення показників декларації

Яким чином можна уточнити показники декларації з податку на прибуток за минулий рік, пов’язані з уточненням фінансової звітності?

Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої такої звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин (п. 2 Порядку № 419).

Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, що і звітності, яка уточнюється.

Якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники декларації, таке уточнення здійснюється за положеннями ст. 50 ПКУ із поданням до уточнюючої декларації уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания