Аналитика

Закон про «єдине вікно»: бізнес в очікуванні на спрощення

08.10.2018 / 12:56
Закон про «єдине вікно»: бізнес в очікуванні на спрощення

З 04.10.2018 р. набрав чинності Закон № 2530 щодо запровадження «єдиного вікна» на митниці. Цим Законом внесено зміни до МКУ та низки законів у частині спрощення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що суттєво вплине на роботу державних органів на кордоні.

Закон № 2530 прийнято з метою створення та функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів, автоматизованої системи митного оформлення та єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Дія цього Закону насамперед спрямована на скорочення кількості контролюючих органів за рахунок:

 • покладення на посадових осіб митниць обов’язків щодо перевірки дозвільних документів, які на сьогодні перевіряються посадовими особами Державної екологічної інспекції;
 • покладення на посадових осіб Державної прикордонної служби обов’язків щодо перевірки рівня радіоактивного забруднення транспортних засобів та вантажів, що ввозяться на митну територію України, які на сьогодні здійснюються посадовими особами Державної екологічної інспекції;
 • скасування санітарно-епідеміологічного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон, який на сьогодні фактично зведений до отримання висновку — дозвільного документа, що видається на підставі заяви з доданими документами і жодним чином не свідчить про проведення реальної перевірки конкретного товару. Більше того, такий висновок має строк дії до п’яти років.

Крім того, варто зазначити і про зміни до МКУ, що  передбачають:

 • застосування органами доходів і зборів під час здійснення митних процедур інформації із державних реєстрів про товари, які контролюються, зокрема із:
 • Державного реєстру технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів;
 • Державного реєстру технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів зарубіжного виробництва, на які видані дозволи на ввезення;
 • Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України;
 • Реєстру ГМО;
 • віднесення до обов’язків ДФС визначати коди УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони або обмеження, та вести й оприлюднювати на своєму сайті переліки таких заборон або обмежень.

Зміни, внесені до інших законів України, регламентують:

 • отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноважених державних органів, що видають такі документи, з використанням механізму «єдиного вікна» (на сьогодні існує 31 дозвільний документ);
 • здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації.

Нагадаємо, що перші кроки для запровадження «єдиного вікна» було зроблено урядом, Мінфіном і ДФС ще у серпні 2016 р. ДФС власними силами було розроблено і введено в дію програмно-інформаційний комплекс, що забезпечив обмін інформацією між митницею, підприємствами та державними органами, які здійснюють ветеринарно-санітарний, санітарно-епідеміологічний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль, як це передбачено Порядком № 364.

На сьогодні частка вантажів, що підлягає різним видам державного контролю й оформлюється за принципом «єдиного вікна», становить 85 % від загальної кількості митних оформлень. Реалізація положень Закону № 2530 дасть можливість забезпечити функціонування і розвиток цього механізму в повному обсязі.

Головним досягненням у напрямі спрощення зовнішньоекономічних операцій буде можливість не лише фіксувати в «єдиному вікні» результати проведення державного контролю товарів, але й передавати через систему «єдиного вікна» в електронному ­вигляді усі дозвільні документи, видані державними органами. Не буде потреби у поданні підприємством для митного оформлення паперових примірників таких документів.

Суттєвою зміною в роботі митниці стане виконання посадовими особами органів доходів і зборів функцій екологічного контролю товарів, які на сьогодні здійснюються органами Державної екологічної інспекції, а саме:

 • недопущення незаконного переміщення через державний кордон об’єктів флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення;
 • контроль за переміщенням відходів та перевезенням небезпечних вантажів.

Відповідний контроль запроваджено законами України з питань екологічного контролю, а саме:

 • «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення»;
 • «Про пестициди і агрохімікати»;
 • «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»;
 • «Про рослинний світ»;
 • «Про Червону книгу України»;
 • «Про тваринний світ»;
 • «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
 • «Про перевезення небезпечних вантажів».

Крім того, до повноважень митниць належатиме проведення контролю за ввезенням на митну територію України продуктів, які містять ГМО або отримані з їх використанням.

Зазначені нововведення Закону № 2530 мають бути запроваджені протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Звісно, їх реалізація вимагає певних зусиль і ресурсів (зокрема, збільшення штатної чисельності, проведення навчання митників, забезпечення їх потрібною інформацією і технічними засобами митного контролю), компетентності і відповідальності посадових осіб митниць. Проте це сприятиме покращенню умов ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні, зменшенню часу, необхідного для здійснення експортно-імпортних операцій, забезпеченню економічної безпеки та інвестиційної привабливості України.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

МКУ — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.
Закон № 2530 — Закон України від 06.09.2018 р. № 2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України».
Порядок № 364 — Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, затверджений постановою Кабміну від 25.05.2016 р. № 364