ЕСВ

Переведення на іншу посаду: заповнюємо звіт з ЄСВ

08.10.2018 / 17:00
Переведення на іншу посаду: заповнюємо звіт з ЄСВ

Працівниця (основне місце роботи), яка обіймає посаду лікаря-терапевта (код КП 2221.2; код ЗКППТР 20481), перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами до 11.10.2018 р. У цей час у вересні 2018 р.
(з 17 вересня) у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці працівницю з її згоди переведено на посаду лікаря-терапевта дільничного. Відповідний запис внесено до трудової книжки. З’ясуємо, чи потрібно таке переведення відображати у таблиці 5 звіту за формою № Д4.

АКЦЕНТИ
Таблиця 5 звіту за формою № Д4 заповнюється на працівника, якого переведено на постійну посаду, тобто запис про переведення зроблено в його трудовій книжці.
Якщо переведення працівника-сумісника, трудова книжка якого ведеться за основним місцем роботи, має постійний характер, то його також відображають у таблиці 5.
Незважаючи на те що працівниця, яку за її згодою переведено на іншу посаду, перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, до таблиці 5 двома рядками вносять дані про переведення.

Таблиця 5 звіту з ЄСВ заповнюється у разі коли особу переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника. Якщо запис про переведення було внесено до трудової книжки працівника, то потрібно відоб­разити інформацію в таблиці 5. Якщо ж такий запис у трудовій книжці не зроблено, таблиця 5 не заповнюється. Тобто йдеться саме про переведення на постійну посаду. Тимчасове переведення не відображається у трудовій книжці (до неї вносять записи лише про переведення на іншу постійну роботу (п. 2.2 Інструкції № 58)), а отже, не потрапить і до таб­лиці 5 звіту за формою № Д4.

Щодо працівників-сумісників, трудові книжки яких ведуться за основним місцем роботи, то дані про їх переведення також слід відображати у таблиці 5, якщо воно носить постійний характер.

У зазначеному випадку йдеться про переведення на постійну роботу. А отже, незважаючи на те що працівниця у цей час перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, до таблиці 5 за вересень 2018 р. потрібно внести дані про її переведення двома рядками (див. зразок заповнення таб­лиці 5), заповнивши реквізити 12 — 15. При цьому у реквізиті 8 слід вказати код категорії особи «1» («наймані працівники (з трудовою книжкою)»), а не код, який зазначається для відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, — «5» («особи, яким надано відпустку у зв’яз­ку з вагітністю та пологами»).

Крім того, необхідно за­пов­нити на таку працівницю дані у таблиці 5 форми № Д4 за жовтень 2018 р., вказавши у реквізиті 11 дату закінчення відпустки у зв’яз­ку з вагітністю та пологами, — «11» (якщо таку відпустку не буде продовжено). У реквізиті  8 такого рядка необхідно зазначити код категорії особи «5» («особи, яким надано відпустку у зв’яз­ку з вагітністю та пологами»).

Зразок заповнення таблиці.