Аналитика

Огляд ІПК

22.10.2018 / 11:26
Огляд ІПК

ПДВ

Постачання на умовах товарного кредиту

При постачанні товарів за договорами товарного кредиту (товарної позики, розстрочки), умови яких передбачають сплату (нарахування) відсотків, датою збільшення податкових зобов’язань у частині таких відсотків вважається дата їх нарахування згідно з умовами відповідного договору.

Отже, якщо сторони укладають договори купівлі-продажу на умовах товарного кредиту, що передбачає відстрочення остаточних розрахунків на визначений строк та під процент, то незалежно від наявності боргового інструменту та форми розрахунків за такі товари база оподаткування ПДВ у продавця таких товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з договірної вартості цих товарів, збільшеної на загальну суму процентів, визначених договором.

/ІПК від 28.09.2018 р. № 4243/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Будівельно-монтажні роботи за державні кошти

Режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений п. 197.15 ст. 197 ПКУ, поширюється, зокрема, на операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва житла, що будується за державні кошти, у тому числі у випадку, якщо до складу вартості таких робіт включається вартість придбаних їх виконавцем будівельних матеріалів, які використовуються при здійсненні цих робіт.

При цьому зазначений режим звільнення від оподаткування ПДВ застосовується до загальної вартості операції в цілому, а не до окремої чи окремих її частин.

/ІПК від 04.10.2018 р. № 4288/5/99-99-15-02-16/ІПК/

∑накл при відновленні реєстрації платником ПДВ

ДФС України констатовано, що на сьогодні нормами чинного законодавства не передбачено можливості використання платником податку, якого відновлено у реєстрі платників ПДВ, у тому числі на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, реєстраційної суми, що обліковувалася у такого платника на рахунку у системі електронного адміністрування до дати анулювання реєстрації його як платника по­датку.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4332/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Використання власновиробленої продукції, що втратила первинні якості як сировина

ДФС України пояснила, що податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ за товарами/послугами, задіяними при виробництві продукції, яка не може бути використана за призначенням та використовується платником податку у власному виробництві як металобрухт (сировина), та під час придбання яких суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, не нараховуються. Але за умови, що вартість такої продукції включається до складу вартості іншої готової продукції, яка використовується платником податку в оподатковуваних операціях у межах його господарської діяльності.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4328/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Заповнення графи 1 розрахунку коригування

ДФС України нагадала, що у розрахунку коригування зазначаються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни. У графі 1 розділу Б розрахунку коригування зазначається: «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується».

У разі складання розрахунку коригування до податкової накладної, яку було складено за формою, затвердженою наказом № 957, у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» розділу Б такого розрахунку коригування зазначається порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4313/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Якщо перевізник — нерезидент або резидент — неплатник ПДВ

ДФС України при розгляді питання оподаткування діяльності платника з надання транспортно-експедиторських послуг в ме­жах договорів на перевезення вантажів за міжнародними маршрутами із залученням до надання таких послуг третіх осіб — перевізників зазначила, що вартість послуг з перевезення, які надаються перевізником-нерезидентом та не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ, та вартість послуг з перевезення, які надаються перевізником-резидентом, який не є платником ПДВ, не збільшують базу оподаткування ПДВ у експедитора при наданні транспортно-експедиторських послуг замовнику.

При цьому експедитор визначає податкові зобов’язання з ПДВ лише виходячи з вартості послуг транспортного експедирування та на дату визначення таких податкових зобов’язань повинен скласти відповідну податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. Така податкова накладна складається незалежно від того, замовнику — платнику чи неплатнику ПДВ надаються такі транспортно-експедиторські послуги.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4331/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Постачання комп’ютерів та програмного забезпечення

Платник податку, який використовує придбані товари/послуги одночасно в оподатковуваних операціях та в операціях, звільнених від оподаткування на підставі п. 261 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, повинен нараховувати податкові зобов’язання за правилами п. 199.1 ст. 199 ПКУ на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час придбання або виготовлення таких товарів/послуг, яка відповідає частці їх використання в неоподатковуваних операціях. Розрахунок такої частки здійснюється в таблиці 1 додатку 7 (Д7) до податкової декларації з ПДВ.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4330/6/99-99-15-03-02/ІПК/

Придбання товарів у нерезидента за договором комісії

Якщо згідно з договором комісії комісіонер за рахунок комітента придбаває товари у нерезидента та при їх розмитненні сплачує ПДВ до бюджету (у тому числі якщо така оплата здійснюється безпосередньо коштами такого комісіонера), то право на віднесення суми ПДВ до податкового кредиту виникає лише у комітента — власника таких товарів на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства, в якій він має бути зазначений як одержувач (власник) товару.

При цьому до бази оподаткування у комісіонера за операцією з постачання послуг комітенту включаються усі витрати комісіонера, здійснені ним у межах виконання договору комісії, та не включаються суми ПДВ, сплачені таким комісіонером від імені комітента при ввезенні на митну територію України товарів, що є предметом договору комісії.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4329/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Часткове повернення засновнику статутного капіталу

При розгляді питання щодо оподаткування ПДВ операцій з часткового повернення товариством засновнику статутного капіталу коштами ДФС України зазначила, що такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ. Водночас операція з часткового повернення товариством засновнику статутного капіталу у вигляді майна підпадає під визначення постачання товару і є об’єктом оподаткування ПДВ та має оподатковуватись ПДВ на загальних підставах.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4325/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Безоплатна передача товарів

Досліджуючи питання оподаткування ПДВ операцій з безоплатної передачі товарів, у тому числі для проведення маркетингових та рекламних заходів, ДФС України зазначила, що такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ, база оподаткування при здійсненні яких визначається за правилами, встановленими п. 188.1 ст. 188 ПКУ. При цьому якщо вартість безоплатно переданих іншим особам товарів/наданих послуг, придбаних з ПДВ, включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, то такі товари/послуги вважаються використаними в оподатковуваних операціях, а тому їх передача/надання не розглядається як окрема операція з постачання, що підлягає оподаткуванню ПДВ, і додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ не відбувається. Такі безоплатно передані товари/послуг визнаються оподатковуваними ПДВ у складі тієї операції, до вартості якої їх було включено.

Якщо вартість безоплатно переданих товарів та наданих послуг, придбаних з ПДВ (сума, нарахована (сплачена) та включена до складу податкового кредиту) не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг, то така передача/надання розглядається як операція з безоплатного постачання товарів/послуг, що є об’єктом оподаткування ПДВ, та оподатковується у загальновстановленому порядку виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної у п. 188.1 ст. 188 ПКУ.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4314/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Перерозподіл коштів страхових компаній за прозвітовані періоди

ДФС України пояснила, що нормами ПКУ не передбачено коригування фінансового результату за операціями з перерозподілу коштів страхових компаній за прозвітовані періоди та операціями зі сплати штрафних санкцій у вигляді додаткових гарантійних внесків до централізованого страхового резервного фонду страхових гарантій.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4412/6/99-99-14-06-01-15/ІПК/

Самостійне коригування для цілей ТЦУ

Офіс ВПП ДФС роз’яснив, що платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали КО, для проведення самостійного коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань складають та подають додаток ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

За потреби платник податків може подати разом із податковою декларацією доповнення до цієї декларації, складене в довільній формі, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Це доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Отже, якщо підприємство подає допов­­нення, воно нумерує їх і зазначає суть і зміст доповнення.

/ІПК від 11.10.2018 р. № 4389/ІПК/28-10-27-01-11/

Зменшення на суму сплаченого акцизного податку

ДФС України стверджує, що тільки платник акцизного податку, який сплатив податок, зможе на суми сплаченого податку зменшити податок на прибуток, що підлягає сплаті до держбюджету у відповідному податковому (звітному) періоді. У разі якщо у платника акцизного податку з реалізації пального не виникає об’єкта оподаткування з операцій реалізації пального, то і не може бути зменшено податок на прибуток на несплачені до бюджету суми акцизного податку.

/ІПК від 05.10.2018 р. № 4292/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Дохід від продажу акцій

ДФС України при розгляді питання оподаткування доходу, отриманого фізичними особами від продажу акцій власнику домінуючого пакету акцій, дійшла такого виснов­ку. Якщо власник пакету — фізична особа (резидент) здійснює через ескроу-рахунки виплату доходу платникам податків — фізичним особам (резидентам/нерезидентам) за придбані у таких осіб акції, то банк, клієнтом якого він є, виконує функції податкового агента. Якщо власник пакету — юридична особа (резидент), то вона є податковим агентом. Тобто в першому і другому випадках податковий агент зобов’язаний утримати ПДФО і ВЗ.

/ІПК від 05.10.2018 р. № 4295/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Дивіденди — не база нарахування ЄСВ

ГУ ДФС у Донецькій області роз’яснено, що доходи у вигляді дивідендів не є базою нарахування єдиного внеску як для працівників підприємства, так і для тих учасників товариства, які не є працівниками даного підприємства.

/ІПК від 05.10.2018 р. № 4303/ІПК/05-99-13-07/

Оподаткування стипендії

Сума стипендії, яка виплачується юридичною особою — резидентом на користь фізичних осіб — резидентів (молодих вчених), включається до їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується ПДФО і ВЗ на загальних підставах. Водночас зазначена сума не є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4312/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Оподаткування спадщини

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий платником податку — спадкоємцем (у тому числі за правом представлення), який не є членом сім’ї спадкодавця першого чи другого ступеня споріднення, оподатковується ПДФО за ставкою 5 % та ВЗ за ставкою 1,5 %. Якщо об’єкти спадщини успадковуються спадкоємцем-нерезидентом, то ставка ПДФО — 18 та ВЗ — 1,5 %.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4400/К/ІПК/15-32-13-01-07/

Нецільова благодійна допомога у формі № 1ДФ

ДФС України нагадала, що сума нецільової благодійної допомоги, як та, що перевищує неоподатковуваний граничний розмір так і — навпаки, відображається у формі № 1ДФ під ознакою доходу «169». При цьому якщо вона надається платнику податку у негрошовій формі, то у графах За «Сума нарахованого доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» форми № 1ДФ її сума відображається з урахуванням натурального коефіцієнта, водночас у рядку «Військовий збір» розділу II цієї форми — без урахування коефіцієнта.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4334/6/99-95-42-02-15/ІПК/

Продаж сільськогосподарської продукції

Підставою для невключення доходів, отриманих фізичною особою від продажу власної сільськогосподарської продукції, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу є копія довідки про наявність земельних ділянок, надана юридичній особі — комісіонеру (покупцю). У протилежному випадку — сума доходу, отриманого від такого продажу, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується ПДФО і ВЗ на загальних підставах. При цьому юридична особа — комісіонер (покупець), яка здійснює нарахування оподатковуваного доходу на користь фізичної особи (продавця), повинна виконати усі функції податкового агента.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4342/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Дохід, виплачений за рішенням суду

ГУ ДФС у м. Києві стверджує, що при виплаті фізичній особі компенсації у сумі середньої заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні працівника, що підлягає сплаті на підставі рішення суду, податковий агент включає таку суму до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити ПДФО і ВЗ, а також подати звітність. При цьому статус податкового агента має особа, яка здійснює нарахування такого доходу платнику. Втім, ЄСВ на зазначені суми не нараховується. Також оподатковуються ПДФО та ВЗ доходи платника податку — фізичної особи у вигляді суми грошового відшкодування витрат такого платника, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету, та суми середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, стягнутих з рахунку роботодавця на підставі рішення суду.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4343/ІПК/26-15-13-06-12
та від 09.10.2018 р. № 4348/П/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Страхові внески

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії включається до оподатковуваного доходу платника податку. Виняток передбачено для сум, що сплачуються роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 % нарахованої заробітної плати протягом місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як 2,5 розміру МЗП у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків. Щодо ЄСВ, то сума страхових внесків, сплачена роботодавцем на користь працівника за договором медичного страхування життя та за договором страхування додаткової пенсії, не є базою нарахування ЄСВ. Водночас сплачені страхові внески роботодавцем за договором довгострокового страхування життя за найманих працівників — база нарахування ЄСВ.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4349/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Повернений подарунок — об’єкт оподаткування

ДФС України зазначила, що у разі якщо внаслідок розірвання договору дарування дарунок повернуто дарувальнику за взаємною згодою сторін, таку обставину слід розглядати як новий договір дарування. При цьому об’єкт оподаткування ПДФО і ВЗ виникає у фізичної особи, якій повернуто подарунок.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4366/Т/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Нерухомість у дарунок — додаткове благо

Дохід, отриманий платником податку — фізичною особою у вигляді дарунка (об’єкта нерухомості — нежитлової нерухомості) від юридичної особи, оподатковується на загальних підставах як додаткове благо.

/ІПК від 10.10.2018 р. № 4369/С/99-99-13-02-03-14/ІПК/

«Незалежник» — пенсіонер за вислугою років: без пільг з ЄСВ

ДФС повідомила, що законодавством не передбачено пільг щодо виконання зобов’язань платниками ЄСВ, які провадять незалежну професійну діяльність та є пенсіонерами за вислугою років, тому вони повинні нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄСВ та подавати звітність до контролюючого органу на загальних підставах.

/ІПК від 11.10.2018 р. № 4398/К/99-99-13-02-01-14/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Заправка пальним техніки, зданої в оренду: чи реєструватися платником акцизу

ДФС України роз’яснено, що у ситуації, коли товариство як орендодавець передало іншому суб’єкту господарювання техніку за договором оренди та за власний рахунок здійснює заправку такої техніки власним пальним і при цьому отримує від суб’єкта господарювання відшкодування вартості використаного пального, то операція з передачі (відпуску, відвантаження, заправки) пального від товариства до іншого суб’єкта господарювання є операцією з реалізації пального. Тому товариство має зареєструватись платником акцизного податку з реалізації пального та складати акцизні накладні.

При цьому здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому ПКУ, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100 % вартості реалізованого пального.

/ІПК від 05.10.2018 р. № 4299/6/99-99-15-03-03-15/ІПК/

РРО

Новітні моделі програмних та/або програмно-технічних комплексів

З 01.07.2018 р. Мінфіном розпочато експериментальний проект. Учасниками цього проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, зокрема удосконалених комп’ютерно-касових систем, які виявили заінтересованість щодо участі в експериментальному проекті. Реєстрація новітніх моделей комплексів у Держреєстрі РРО здійснюється до 01.04.2019 р.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4407/6/99-99-08-01-03-15/ІПК/

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ

Орендна плата за землю не включається до витрат

ГУ ДФС в Одеській області пояснила, що фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, не має права включити до складу витрат суму сплаченої орендної плати за використання в господарській діяльності землі державної (комунальної) власності.

/ІПК від 04.10.2018 р. № 4290/ІПК/15-32-13-01-05/

ПММ включаються до витрат

ДФС України вважає, що фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу витрат вартість використаних пально-мастильних матеріалів після одержання доходу, який безпосередньо пов’язаний з понесеними витратами від здійснення підприємницької діяльності, на підставі документально підтверджених первинних документів, зокрема угод, актів виконаних робіт (наданих послуг), ТТН, розрахункових документів тощо.

/ІПК від 02.10.2018 р. № 4265/Є/99-99-13-01-02-14/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

За оформлену землю «єдинник» не сплачує

ДФС України вважає, що фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, який використовує будівлі (споруди), їх частини, для провадження господарської діяльності та який оформив відповідно до вимог законодавства свої права на земельну ділянку під такими об’єктами, не повинен сплачувати земельний податок.

/ІПК від 05.10.2018 р. № 4293/В/99-99-13-03-01-14/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Проценти за депозит є доходом

ГУ ДФС у Тернопільській області пояснила, що сума коштів, повернена банком юридичній особі — платнику єдиного податку третьої групи з власного депозитного рахунку на поточний рахунок, не є доходом такої юридичної особи — платника єдиного податку. При цьому проценти, отримані від банку за користування коштами на рахунку, включаються до доходу юридичної особи.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4311/ІПК/19-00-12-03-23/

Разові операції з продажу цінних паперів можливі

ГУ ДФС в Івано-Франківській області визнає продаж корпоративних прав доходом та об’єктом оподаткування єдиним податком. Оподаткуванню єдиним податком підлягає сума коштів, отриманих від продажу корпоративних прав, незалежно від того, вищою або нижчою є продажна вартість цих прав, ніж їх номінальна вартість.

/ІПК від 08.10.2018 р. № 4338/ІПК/8/09-19-12-04-17/