Аналитика

Програмна продукція: у пошуках пільги з ПДВ

22.10.2018 / 12:22
Програмна продукція: у пошуках пільги з ПДВ
ВІД РЕДАКЦІЇ
З початку цього року операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті, як і операції з постачання програмної продукції, звільнено від оподаткування ПДВ. Крім того, зазнав змін і сам перелік програмної продукції для застосування ПДВ-пільги, наведений у п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.
Зокрема, для цілей цього пункту до програмної продукції віднесено:
  результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/      або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів    та доступу до них;
  примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній      формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх            частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі.
Як свідчить опублікований лист, ДФС наполягає, що у разі коли у договорі під наданням доступу до програмної продукції передбачено лише право на пошук, обробку та отримання інформації та інші аналогічні дії без фактичного постачання програмної продукції чи її копії, то підстави для застосування ПДВ-пільги відсутні. Тобто порядок оподаткування залежить від того, як розцінюються такі операції за умовами цивільно-правового договору: як операції з постачання програмної продукції або як операції з надання послуг.
Проте, на думку експерта, внаслідок такого розмежування операцій, враховуючи ризики донарахування ПДВ та невизначеність у податковому законодавстві з цього питання, постачальники програмної продукції можуть не скористатися зазначеною пільгою.
Наразі за повідомленням на сайті Мінфіну створено робочу групу для напрацювання позицій щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції. Узагальнені позиції будуть представлені на розгляд Експертної Ради у IV кварталі 2018 р.

Постачання програмної продукції: товар або послуга

Індивідуальна податкова консультація від 11.09.2018 р. № 3957/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з надання права на використання та технічного обслуговування програмної продукції та керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі — ПКУ) повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим — сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ.

Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:

  • результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;
  • примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;
  • будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;
  • криптографічні засоби захисту інформації.

Водночас підпунктом 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ передбачено, що не є об’єктом оподаткування операції, зокрема, з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.

При цьому підпунктом 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ визначено, що роялті — це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі, отримані:

  • як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»);
  • за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);
  • за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
  • за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;
  • за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції визначено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 р. № 536 (далі — УПК № 536), крім положень УПК № 536, якими роз’яснено порядок оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції, що був чинний до 01.01.2015 р.

У разі якщо згідно з умовами цивільно-правового договору надається доступ до програмної продукції, у тому числі онлайн-сервісу (інтернет-сервісу, інтернет-платформи), та скориставшись таким доступом платник отримує програмну продукцію (її копію) або право на використання програмної продукції, то для цілей оподаткування ПДВ операція з надання доступу до інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів (інтернет-платформи), розцінюється як операція з постачання програмної продукції або операція з надання права на використання програмної продукції, та не підлягає оподаткуванню ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ або підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ (залежно від умов постачання програмної продукції, визначених у цивільно-правовому1 договорі).

У разі якщо згідно з умовами цивільно-правового договору під наданням доступу до програмної продукції розуміється виключно надання права на пошук, обробку і отримання інформації та інші аналогічні дії, що здійснюються за допомогою такої програмної продукції, без фактичного постачання покупцю програмної продукції (її копії), то операція з надання такого доступу розцінюється як операція з надання послуг із пошуку, обробки, отримання інформації та інших аналогічних дій, яка підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

При цьому слід зазначити, що згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Постачання програмної продукції: існує ризик донарахувань

Роман ШАХМАТЕНКО, керуючий партнер юридичної компанії


Аналізуючи вищенаведену податкову консультацію, приходимо до висновку, що позиція ДФС з цього питання зводиться до такого:

у разі якщо за умовами цивільно-правового договору надається доступ до програмної продукції, у тому числі онлайн-сервісу, та скориставшись таким доступом платник отримує програмну продукцію (її копію) або право на використання програмної продукції, то для цілей оподаткування ПДВ операція з надання доступу до інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів (інтернет-платформи) розцінюється як операція з постачання програмної продукції або операція з надання права на використання програмної продукції та не підлягає оподаткуванню ПДВ відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ або пп. 196.1.6 ст. 196 ПКУ (залежно від умов постачання програмної продукції, визначених у цивільно-правовому договорі);

у разі якщо згідно з умовами цивільно-правового договору під наданням доступу до програмної продукції розуміється виключно надання права на пошук, обробку і отримання інформації та інші аналогічні дії, що здійснюються за допомогою такої програмної продукції, без фактичного постачання покупцю програмної продукції, то операція з надання такого доступу розцінюється як операція з надання послуг із пошуку, обробки, отримання інформації та інших аналогічних дій, яка підлягає оподаткуванню.

Примітно, що Довідник умовних кодів товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, який використовується платниками ПДВ при складанні податкових накладних відповідно до ст. 201 ПКУ, визначає «програмну продукцію» як товар (умовний код 00502).

Таким чином, процедура звільнення від оподаткування ПДВ, визначена п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється на операції із постачання програмної продукції як товару.

При цьому, як свідчить зазначена консультація, ДФС може кваліфікувати певні операції із постачання програмної продукції як постачання послуг, пов’язаних із програмною продукцією, що підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за ставкою 20 % (у цьому випадку — надання доступу до програмної продукції, і це попри те, що у п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ доступ до інтернет-сайтів та онлайн-сервісів віднесено до програмної продукції в цілях звільнення від ПДВ).

Відсутність однозначної позиції щодо оподаткування вищезазначених операцій може призвести до не­однакового застосування норм законодавства. А отже, постачальники програмної продукції, враховуючи ризики донарахування ПДВ, можуть не скористатися наданою пільгою.