Статьи

Законодавство

29.10.2018 / 11:38

Зазнало змін Положення про виготовлення, зберігання та продаж акцизних марок

Кабміном внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Він виходив з такого:

  • видача марок акцизного податку виробникам тютюнових виробів здійснюється з урахуванням вимог пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ, зокрема сплати акцизного податку протягом 15 робочих днів після отримання марок;
  • необхідності позначення на марках акцизного податку для алкогольних напоїв іноземного виробництва суми акцизного податку за ставками, діючими на момент виробництва марки;
  • заборони контролюючим органам вимагати від покупців марок акцизного податку документів, не передбачених постановою;
  • надання в електронній формі замість паперової документів, необхідних для покупки марок акцизного податку.

Цими змінами зазначене Положення приведено у відповідність із нормами ПКУ. Вони набрали чинності з 23.10.2018 р.

/Постанова КМУ від 17.10.2018 р. № 844/

Затверджено механізм резервування угод за валютними форвардами та ф’ючерсами

Нацбанком розроблено та затверджено для банків механізм з формування резервів за валютними форвардними та ф’ючерсними угодами. Він може бути задіяний в разі необхідності для забезпечення фінансової стабільності. Цей інструмент запобігає виникненню системних ризиків, пов’язаних з укладанням контрактів, змінною величиною яких є валютний курс або ціна банківського металу до валютного курсу.

У разі використання механізму резервування здійснюватиметься за усіма видами операцій за форвардними та ф’ючерсними контрактами з поставкою або без поставки базового активу, змінною величиною яких є валютний курс або ціна банківського металу до валютного курсу. У такому випадку резерви формуватимуться у національній валюті, а зобов’язання щодо їх формування виникатиме з дня, що настає з дати укладання угоди, та діятиме до дня остаточного здійснення розрахунків за угодою або її розірвання включно. При цьому ставка резервування буде незмінною на весь період дії контракту. Резервуванню підлягатимуть лише ті контракти, які було укладено після офіційного запровадження вимоги окремим рішенням Правління.

Очікується, що поява нового механізму сприятиме уникненню ризиків накопичення валютних дисбалансів, які можуть виникати внаслідок укладання учасниками ринку контрактів за валютними форвардними та ф’ючерсними угодами, а також дасть змогу здійснювати одночасний контроль за дотриманням банками нормативів обов’язкового резервування та резервування за такими контрактами.

Новий механізм набрав чинності з 19.10.2018 р. Рішення про застосування цього механізму приймає Правління Нацбанку. До появи відповідного окремого рішення нові вимоги до резервування за форвардними та ф’ючерсними контрактами на застосовуватимуться.

/Постанови Правління НБУ від 16.10.2018 р. № 107 та № 108/

Новий порядок оприлюднення законодавства

З 21.10.2018 р. набрали чинності зміни до деяких законів, які визначають новий порядок оприлюднення законів України та інших нормативно-правових актів. Змінами, зокрема, передбачено, що крім офіційного опублікування закони, постанови та інші акти Верховної Ради також доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Офіційне опублікування постанов Кабміну здійснюється в газеті «Урядовий кур’єр» та Офіційному віснику України, а також в інших офіційних друкованих виданнях і дру­кованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабміну оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті уряду.

/Закон України від 02.10.2018 р. № 2578-VIII/

Виконання митних формальностей на повітряному транспорті

З 04.11.2018 р. набере чинності Порядок виконання митних формальностей на повітряному транспорті. Зазначений Порядок розроб­лено з метою визначення порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного конт­ролю та митного оформлення повіт­ряних суден перевізників і товарів, що переміщуються ними.

/Наказ Мінфіну від 03.08.2018 р. № 671/

Зміни у формі декларації з рентної плати

12.10.2018 оприлюднено Зміни до форми Податкової декларації з рентної плати. Вони наберуть чинності з 12.02.2019 р.

/Наказ Мінфіну від 21.08.2018 р. № 707/

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42