Аналитика

Огляд ІПК

29.10.2018 / 11:56

ПДВ

Помилка у вартісних показниках ПН

ДФС України при розгляді питання складання розрахунку коригування до податкової накладної, в якій допущено помилку у вартісних показниках, зазначила, що показники рядків І — ІХ розділу А табличної частини податкової накладної є розрахунковими та формуються на підставі даних розділу Б. Тому показники рядків І — ІХ розділу А коригуються разом з відповідними показниками розділу Б, якщо коригування показників розділу Б призводить до зміни показників розділу А.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4345/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Випуск у вільний обіг товарів з режиму тимчасового ввезення

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування ПДВ, у вільний обіг на митній території України платник ПДВ сплачує митним органам суму ПДВ, розраховану за основною ставкою, за вирахуванням уже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення суми ПДВ, та суму процентів із сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу II ПКУ. При цьому до податкового кредиту на підставі митної декларації включається лише сума ПДВ, сплачена/нарахована у зв’язку з випуском товарів. Сума процентів, нарахованих відповідно до частини сьомої ст. 106 МКУ, не є сумою ПДВ, а тому до податкового кредиту не включається та у рядках 11.1 чи 11.2 Податкової декларації з ПДВ не відображається, оскільки ці рядки призначені для відображення (залежно від ставки) обсягів ввезення та сум ПДВ.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4405/ІПК/26-15-12-01-18/

Використання програмної продукції на умовах ліцензійного договору

Досліджуючи питання оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції на умовах ліцензійного/субліцензійного договору, ДФС України дійшла висновку, що у разі здійснення плати субліцензіату за отримання права на використання програмної продукції (комп’ютерної програми та/або її компонентів), платіж за таке використання на підставі пп. 14.1.225 ст. 14 ПКУ визначається як роялті, за умови, що відсутні обмеження для використання програмної продукції, визначені у вказаному підпункті ПКУ. Така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ. У разі якщо платник податку надає право на використання програмної продукції кінцевим споживачам шляхом надання їм ключів доступу, у тому числі за допомогою мережі Інтернет, і платіж за таке використання не вважається роялті згідно з умовами, визначеними пп. 14.1.225 ст. 14 ПКУ, така операція звільняється від оподаткування ПДВ на підставі п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4359/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Ввезення товарів в Україну платником, що застосовує касовий метод

ДФС нагадала, що положеннями ПКУ передбачено окремий порядок визначення податкових зобов’язань та дати формування податкового кредиту за операціями із ввезення товарів на митну територію України. Так, згідно з п. 187.8 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. А датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту за такими операціями є дата сплати податку за такими податковими зобов’язаннями.

Сплачений при ввезенні товарів на митну територію України ПДВ включається до складу податкового кредиту платника податку (у тому числі якщо такий платник застосовує касовий метод податкового обліку з ПДВ) на дату сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ПКУ на підставі належним чином оформленої митної декларації.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4353/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Визначення бази оподаткування при продажу необоротних активів

ДФС України розглянула питання щодо визначення бази оподаткування ПДВ операції з продажу необоротних активів (основ­них засобів), які використовувались у господарській діяльності та амортизувалися. При цьому фактична (договірна) вартість таких активів є меншою за вартість, яка визначена у звіті професійного оцінювача, але є більшою за їх балансову вартість.

Фіскальний орган виходить з того, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання не­оборотних активів (основних засобів) визначається відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ виходячи з їх договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Тільки у разі відсутності обліку необоротних активів база оподаткування визначається виходячи із звичайної ціни.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4360/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Повернення імпортованого обладнання для гарантійного або післягарантійного ремонту

ДФС України при розгляді питання щодо вивезення обладнання для гарантійного або післягарантійного ремонту в митному режимі переробки за межами митної території України (митна декларація з кодом ЕК 61 АА) зазначила, що у такому митному режимі можуть здійснюватися операції, наведені у частині другій ст. 150 МКУ:

  • власне переробка товарів, у тому числі: обробка, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки;
  • ремонт товарів, у тому числі модернізація, відновлення та регулювання, калібрування.

Оскільки вищезазначені операції не підпадають під визначення об’єкта оподаткування ПДВ, наведеного у ст. 185 ПКУ, вони не відоб­ражаються у декларації з ПДВ та на них не складається податкова накладна.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4404/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Помилка у даті складання ПН

ДФС України нагадала, що помилка у даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування до такої податкової накладної. Втім така податкова накладна може бути визначена платником як така, що зайво складена.

На дату виявлення факту зазначення неправильної дати в зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній платник має право скласти від’ємний розрахунок коригування до податкової накладної, яка визначена ним як зайво складена, та зареєструвати його в ЄРПН. Складення та реєстрація в ЄРПН такого розрахунку коригування не позбавляє платника податку обов’язку скласти податкову накладну за операцією з постачання товарів/послуг із зазначенням у ній дати складання, що відповідає даті настання «першої події» за такою операцією.

Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН з дотриманням визначених ПКУ термінів реєстрації. При цьому виключень щодо застосування штрафних санкцій за порушення терміну реєстрації податкових накладних в ЄРПН ст. 1201 ПКУ не визначено.

/ІПК від 10.10.2018 р. № 4368/6/99-99-12-02-01-15/ІПК/

Списання основних виробничих засобів

ДФС України, розглядаючи питання списання з балансу комунального підприємства основних виробничих засобів (лічильників теплової енергії), яке відбувається разом із списанням з балансу багатоквартирних житлових будинків за рішенням міської ради, зазначила, що у разі коли суми ПДВ при придбанні таких лічильників були включені до складу податкового кредиту, то при їх списанні з балансу підприємства разом з багатоквартирними житловими будинками виникає об’єкт оподаткування ПДВ і за такими операціями визначаються податкові зобов’язання з ПДВ.

Водночас податківці нагадали, що у випадку ліквідації основних засобів у зв’язку з їх розібранням або перетворенням у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, платник податку не нараховує податкові зобов’язання з ПДВ (у тому числі відповідно до п. 198.5 ПКУ) у разі подання контролюючому органу належним чином оформленого акта на списання основних засобів за формою, встановленою наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352, або за довільною формою, за умови, що такий документ міститиме всю необхідну інформацію, яка дає змогу ідентифікувати операцію, та матиме належні реквізити первинного документа. Незалежно від форми складання такий документ має підтверджувати факт знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням.

/ІПК від 11.10.2018 р. № 4386/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Використання матеріалів при виконанні підрядних робіт: як скласти ПН

У разі якщо за умовами укладеного договору підряду на виконання робіт підрядник не постачає матеріали окремо, а використовує у процесі виконання робіт, то при складанні податкової накладної у графі 2 податкової накладної зазначається безпосередньо опис послуг з будівництва у межах договору підряду відповідно до первинних документів, якими супроводжується така операція. При цьому у графі 3.3 податкової накладної зазначається код послуги згідно з ДКПП, за яким класифікується така послуга.

Якщо договір підряду передбачає як постачання товарів, так і надання робіт, то у податковій накладній у графі 2 окремими позиціями вказується окремо опис (номенклатура) товарів, що постачається, та окремо — послуг підряду відповідно до первинних документів, якими супроводжується така операція. У цьому разі у графах 3.1 і 3.3 податкової накладної слід вказати код товару згідно з УКТ ЗЕД і код послуги згідно з ДКПП, за яким класифікуються такі послуги.

/ІПК від 11.10.2018 р. № 4387/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Операції з постачання житла

У випадку якщо забудовник самостійно здійснює будівництво житла, то операція з реалізації майнових прав на нерухоме майно (квартири) для такого забудовника-продавця в цілях оподаткування ПДВ є операцією з першого постачання житла (об’єкта житлового фонду), яка оподатковується ПДВ у загально­встановленому порядку за ставкою 20 %.

Якщо забудовник здійснює будівництво житла (об’єкта житлового фонду) силами підрядної організації, то операція такої підрядної організації — надавача послуг з постачання послуг із спорудження житла є першим постачанням житла відповідно до пп. 197.1.14 ст. 197 ПКУ. Така операція є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ за ставкою 20 %. Операції з подальшої передачі готового новозбудованого житла покупцям звільняються від оподаткування ПДВ на підставі пп. 197.1.14 ст. 197 ПКУ.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4424/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги з розробки програмної продукції

Операції з постачання послуг (виконання робіт) із розробки програмної продукції чи її компонентів, якщо виконавці таких послуг (робіт) не набувають права власності на таку програмну продукцію в процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) набуде замовник, оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основ­ною ставкою.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4425/5/99-99-15-03-02-16/ІПК/

Списання дебіторської заборгованості

У разі списання дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок попередньої оплати товарів, що не були поставлені, факт придбання таких товарів, як це передбачено п. 198.3 ст. 198 ПКУ, відсутній та відповідно відсутнє право платника на податковий кредит за такими товарами.

/ІПК від 16.10.2018 р. № 4438/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Повернення засновнику частини статутного капіталу необоротними активами

ДФС України роз’яснено, що операція з повернення товариством засновнику частини майна, пропорційної його частці у статутному капіталі товариства, шляхом передачі йому нежитлового приміщення, підпадає під визначення об’єкта оподаткування ПДВ та оподатковується на загальних підставах за основною ставкою.

При цьому база оподаткування ПДВ операцій з передачі засновнику необоротних активів (зокрема, нежитлового приміщення) визначається виходячи з їх договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

/ІПК від 18.10.2018 р. № 4460/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги, пов’язані з транзитним перевезенням вантажів

Операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням), звільняються від оподаткування ПДВ на підставі п. 197.8 ст. 197 ПКУ.

ДФС України вважає, що з метою застосування цього пункту ПКУ при наданні послуг, пов’язаних із транзитним перевезенням вантажів, однією зі сторін договору, на підставі якого надаються такі послуги, повинен бути вантажовласник (отримувач транзитних послуг). Послуги, які надаються сторонніми організаціями та на підставі окремих договорів підприємству, що надає послуги, пов’язані з транзитним перевезенням вантажів, не звільняються від оподаткування ПДВ.

/ІПК від 18.10.2018 р. № 4462/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Витрати по нарахуванню роялті

ДФС України роз’яснено, що платник податку не збільшує фінансовий результат на суму витрат по нарахуванню роялті за ліцензійними угодами на користь юридичної особи — резидента України (корпоративний інвестиційний фонд), якщо така особа є платником податку на прибуток на загальних підставах та не належить до кола осіб, які звільнені від сплати цього податку, та не є юридичною особою, що сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена п. 136.1 ст. 136 ПКУ.

/ІПК від 16.10.2018 р. № 4439/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Коригування фінрезультату банком при створенні/використанні забезпечень

ДФС України пояснено, що банк збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат та зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму використання створених забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на потенційні юридичні зобов’язання.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4420/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування підприємства,
що приєдналося в результаті реорганізації

ГУ ДФС у Львівській області повідомлено, що витрати за зобов’язаннями, що передаються право­наступнику у разі реорганізації шляхом приєднання та за якими дата визнання підприємством, що ліквідується, не настала, виникають у правонаступника, який враховує їх при формуванні фінансового результату до оподаткування податком на прибуток за правилами бухгалтерського обліку.

Враховуючи зазначене, а також те, що ПКУ не передбачено різниць, що надають право платникам при реорганізації здійснювати врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємством, яке приєднало іншого збиткового платника податку, його податкових збитків, фінансовий результат до оподаткування платника податку — правонаступника не зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта.

/ІПК від 11.10.2018 р. № 4385/ІПК/13-01-12-05-09/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Витрати на таксі

ГУ ДФС в Одеській області стверджується, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи сума відшкодованих йому роботодавцем витрат, понесених таким платником під час відрядження (користування послугами таксі), за умови надання необхідних первинних підтвердних документів.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4401/ІПК/15-32-13-01-10/

Оподаткування інвестиційного прибутку

ДФС України зазначено, що до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками звітного (податкового) року.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4409/М/99-99-13-02-03-14/ІПК/

ПДФО за працівників підрозділу

Якщо юридична особа створює підрозділ із використанням праці найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така юридична особа, і який не уповноважений нею нараховувати (сплачувати) ПДФО, то цей податок, нарахований працівникам відок­ремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4415/6/99-99-13-01-01-15/ІПК та
від 12.10.2018 р. № 4416/6/99-99-13-01-01-15/ІПК/

Орендна плата за земельні ділянки

ДФС України констатовано, що податковий агент, який здійснює нарахування (виплату) доходів у вигляді орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення починаючи з 15.08.2018 р., сплачує (перераховує) ПДФО до відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості).

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4419/6/99-99-13-01-01-15/ІПК/

Матеріальна та моральна шкода

ГУ ДФС у м. Києві зазначено, що суми відшкодування матеріальної та моральної шкоди, визначені за рішенням суду, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Водночас сума моральної шкоди, визначена рішенням суду, не є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 17.10.2018 р. № 4450/С/26-15-13-06-12-ІПК/

Декретні, отримані «незалежниками»

ДФС України вважає, що сума допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, яка виплачується Фондом соціального страхування, отримана особою, що провадить незалежну професійну діяльність, не є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 18.10.2018 р. № 4480/К/99-99-13-02-03-14/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

«Єдинник» має право на переуступку прав вимоги боргу

ГУ ДФС у Запорізькій області роз’яснено, що якщо юридична особа відступає новому кредитору право вимоги боргу, розрахунок за який  був передбачений у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), та у разі визначення компенсації за відступлення права вимоги боргу також у грошовій формі, то така господарська операція не супере­чить умовам перебування на спрощеній системі оподаткування.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4341/ІПК/08-01-12-04-11/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Плата фізособі за оренду тягне за собою сплату податків

ГУ ДФС у м. Києві пояснило, що фізична особа — підприємець при виплаті доходу фізичній особі у вигляді плати за оренду приміщення перераховує (сплачує) ПДФО та ВЗ за місцем своєї реєстрації у контролюючих органах.

/ІПК від 09.10.2018 р. № 4350/ІПК/26-15-13-06-12/

Розрахунок через платіжний термінал

ДФС України вирішила, що якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) із використанням платіжних терміналів із суми виручки банком утримується комісійна винагорода за послуги з розрахункового обслуговування, то доходом фізичної особи — підприємця є повна сума виручки (з урахуванням комісії, утриманої банком).

/ІПК від 16.10.2018 р. № 4435/Д/99-99-13-01-02-14/ІПК/

Відображення коштів, отриманих за договорами комісії

ГУ ДФС в Одеській області нагадало, що у разі отримання фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку коштів від надання послуг, виконання робіт за договором комісії у Книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.

/ІПК від 12.10.2018 р. № 4432/ІПК/15-32-13-01-07/

РЕНТНА ПЛАТА

Звітувати та сплачувати потрібно за місцезнаходженням водного об’єкта

ДФС України роз’яснила, що для подання звітності та сплати рентної плати за спеціальне використання води необхідно стати на податковий облік за місцезнаходженням водного об’єкта, де розташована водозабірна споруда (неосновним місцем обліку), у порядку, визначеному Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

/ІПК від 17.10.2018 р. № 4456/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

РРО

Продаж побутових товарів, які не є технічно складними

У разі відсутності у фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку у продажу технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, вона може проводити розрахунки без застосування РРО.

/ІПК від 17.10.2018 р. № 4447/С/99-99-14-05-01-14/ІПК/

Паркування автотранспорту на паркувальних майданчиках

ДФС України пояснено, що приймання оплати за послуги з паркування автотранспорту на паркувальних майданчиках готівкою або з використанням платіжної картки має здійснюватися через паркувальний автомат чи автоматичний в’їзний та виїзний термінали із застосуванням РРО та видачею особі, яка отримала послугу розрахункового документа встановленої форми та змісту.

/ІПК від 18.10.2018 р. № 4465/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Інкасація готівкової виручки з декількох РРО

ДФС України вважає, що у разі проведення інкасації з господарської одиниці (магазину тощо) за наявності декількох або більше РРО складається одна супровідна відомість до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

/ІПК від 18.10.2018 р. № 4477/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/