Другие налоги

Огляд відповідей ДФС (листопад, частина І)

12.11.2018 / 17:49

/за поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)/

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 101.17

 Електронне адміністрування

 

Код та найменування якого контролюючого органу необхідно зазначати в полі «Контролюючий орган, до якого подається документ» Повідом­лення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району?

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району в полі «Контролюючий орган, до якого подається документ» Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, ре­єстрацію яких зупинено, необхідно зазначати код та найменування контролюючого органу за новим місцем обліку

 101.24

Порядок виправлення помилок у податковій звітності з ПДВ

 

Чи має право платник податку сформувати податковий кредит, якщо на операцію з отримання послуг від нерезидента на митній території України своєчасно не складено податкову накладну та не задекларовано податкові зобов’язання на таку операцію?

Якщо за операцією з постачання нерезидентом послуг отримувачем не задекларовано податкові зобов’язання та не складено податкову накладну на таку операцію, він повинен відобразити податкові зобов’язання шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації звітного періоду, в якому здійснено операцію з отримання послуг від нерезидента.

На суму податкових зобов’язань необхідно скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну (за умови, що з дати виникнення податкових зобов’язань не минуло 1095 днів). Право на податковий кредит за такою операцією виникає в тому податковому періоді, в якому таку податкову накладну зареєстровано в ЄРПН 

Яким чином виправити помилку, допущену у рядку 18.2 уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ?

Виправлення помилок, що допущені при заповненні уточнюючого розрахунку, здійснюється виключно шляхом подання нового уточнюючого розрахунку з урахуванням показників попереднього уточнюючого розрахунку. Враховуючи те, що кожна ситуація виправлення платником податку по­милок, допущених у рядку 18.2 уточнюючого розрахунку, потребує аналізу стану розрахунків з бюджетом таким платником податку, для отримання більш конкретної відповіді платнику податку необхідно звернутися до контролюючого органу для отримання податкової консультації

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.04

Оподаткування неприбуткових підприємств, установ та організацій (заповнення звітності)

 

Чи можуть суб’єкти господарювання надіслати заяву за формою № 1-РН з позначками «Реєстрація», «Зміни», «Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій» через Єдине вікно подання електронної звітності або «Електронний кабінет» та який порядок, термін отримання та збереження платником першої та другої квитанцій?

Реєстраційна заява може бути подана (надіслана) неприбутковою організацією засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів.

Перша квитанція надсилається автору протягом двох годин з часу отримання електронного документа контролюючим органом, а якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня або за 1 год до його закінчення — протягом перших двох годин наступного операційного дня.

Друга квитанція направляється платнику податків протягом 14 календарних днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви за формою № 1-РН та містить реквізити прийнятого контролюючим органом рішення або причини неприйняття реєстраційної заяви за формою № 1-РН в контролюючому органі.

Автор зобов’язаний вести архів надісланих до контролюючого органу файлів електронних документів із накладеними на них ЕЦП автора та отриманих електронних документів з ЕЦП контролюючого органу, а також зберігати цей архів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних документів на паперових носіях

102.13

Інші питання щодо визначення фінансового результату

 

Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму членських внесків, перерахованих неприбутковим організаціям?

Якщо платник податку на прибуток сплачує неприбутковій організації, яка відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ та внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, членські внески на безповоротній основі, то такий платник повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму таких членських внесків у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

Чи повинен резидент під час виплати
доходу нерезиденту за договором
лізингу/оренди нерухомого майна, яке знаходиться за межами митної території України, утримувати податок на доходи нерезидента?

Резидент під час виплати доходу нерезиденту за договором лізингу/оренди нерухомого майна, яке знаходиться за межами митної території України, повинен утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 %, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи оподатковується ПДФО дохід фізичної особи у вигляді знижки з вартості придбаних у ТОВ корпоративних прав (частки в статутному капіталі)?

Дохід фізичної особи у вигляді знижки з вартості придбаних у ТОВ корпоративних прав (частки в статутному капіталі) включається до загального місячного оподатковуваного доходу такого платника як інші доходи та оподатковується за ставкою 18 % у джерела виплати

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку
за формою № 1ДФ

 

Яким чином податковому агенту, який нараховує ПДФО з доходів за здавання фізичною особою в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) та сплачує його до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди, подавати податковий розрахунок за формою № 1ДФ?

Такий податковий агент зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням таких об’єктів оренди. При цьому податковий розрахунок за формою № 1ДФ подається у вигляді окремої порції до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (основне місце обліку) та надсилається копія такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису) земельних ділянок, земельних часток (паїв) (неосновне місце обліку) в установленому порядку

Яким чином оподатковується ПДФО та за якою ознакою доходу відображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за навчання фізичної особи (працівника)?

Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що не перевищує у 2018 р. 11 169,0 грн за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки фізичної особи (працівника), не включається до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи. При цьому кошти, сплачені роботодавцем за навчання фізичної особи (працівника) в частині перевищення зазначеної суми, оподатковуються ПДФО за ставкою 18 %. В податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для її підготовки чи перепідготовки, відображається за ознакою доходу «145»

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.03

Контрольовані операції

 

Чи враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій вартість давальницької сировини?

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною перехід права власності на таку сировину не відбувається, тому вартість такої давальницької сировини не впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств як виконавця, так і замовника і, як наслідок, не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.01

Взяття на облік юридичних осіб
та відокремлених підрозділів юридичних осіб

 

Як заповнюється поле «Дата призначення» за формою № 1-ОПП, якщо керівник є відповідальної особою за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, у тому числі після звільнення головного бухгалтера?

Статтею 8 Закону про бухоблік визначено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог Закону про бухоблік обирає форми його організації:

введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;

самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосе­редньо власником або керівником підприємства.

Відповідно до п. 66.4 ст. 66 ПКУ та п. 9.3 розділу IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, платники податків — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати контролюючому органу відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 1-РПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку». При цьому заповнюються розділи 1, 2, 4 та 10 заяви за формою № 1-ОПП та інформація про засновників не подається.

У разі відсутності на підприємстві посади головного бухгалтера
до контролюючого органу подається заява за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського
та/або податкового обліку» з відомостями про керівника підприємства.

У полі «Дата призначення» заяви за формою № 1-ОПП має бути зазначена дата, з якої особа почала виконувати обов’язки бухгалтера на підприємстві

119.06

Внесення змін до облікових даних платників податків

 

Яким чином в контролюючих органах оновлюється інформація про зміну облікових даних фізичних осіб — підприємців або фізичної особи, які провадять незалежну професійну діяльність (зміна ПІБ, місця проживання тощо)?

Інформація про зміну облікових даних щодо фізичних осіб — підприємців оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», зі змінами і доповнен­нями.

Щодо фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, інформація про зміну облікових даних оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за формою № 5-ОПП

ПЕРЕВІРКИ

136.04

Камеральна перевірка

 

Яким нормативним документом затверджено форму акта про результати камеральної перевірки, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи — підприємця?

Зразки форм актів про результати камеральної перевірки, а саме: акта про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності, та акта про результати камеральної електронної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, наведені у додатку 2 до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи — підприємця, затверджених наказом Міндоходів від 14.06.2013 р. № 165

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.03

Використання сервісу «Електронний кабінет»

 

Що вважається оригіналом електронного документа (листа, довідки, запиту тощо), отриманого суб'єктом господарювання в електронному вигляді через електронний кабінет, та чи вважатиметься також оригіналом  роздрукований документ в паперовому вигляді?

Оригіналом електронного документа (листа, довідки, запиту тощо), отриманого суб’єктом господарювання в електронному вигляді через електронний кабінет, вважається електронний примірник такого документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису та з електронною позначкою часу. Роздрукований електронний примірник такого документа в паперовому вигляді не вважається оригіналом

140.05

Інші загальні питання

 

Де платник податків може дізнатись про банківські реквізити для сплати податків, зборів, єдиного внеску, митних та інших платежів до бюджету?

Платнику податків для отримання банківських реквізитів для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, митних та інших платежів до бюджету необхідно звернутись до контролюючого органу ДФС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.

Крім того, інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному веб-порталі ДФС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki) та рубриці Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).

Водночас платник податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.02

Облік платників єдиного внеску — страхувальників

 

Яким чином дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, розташованим на території України, стати на облік як платники єдиного внеску?

Взяття на облік дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, розташованих на території України, контролюючим органом здійснюється за місцезнаходженням у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ

 

Повний текст відповідей розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР).

zir.sfs.gov.ua