Налог на прибыль

Уточнена фінзвітність: як виправити податкові помилки?

19.11.2018 / 10:29
Уточнена фінзвітність: як виправити податкові помилки?
ВІД РЕДАКЦІЇ
Як свідчить опублікований лист ДФС, у разі виправлення помилок в уточнюючій декларації з податку на прибуток підприємств платник податку може не подавати фінзвітність повторно (за умови, що показники фінзвітності, поданої з декларацією за відповідні звітні періоди, не підлягають виправленню). Тому і ДФС, і незалежні експерти погоджуються з тим, що у разі якщо уточнююча декларація складається через суто податкову помилку, наприклад неправильно розраховано суму різниць, не пов’язаних із бухгалтерськими показниками, то уточнену фінзвітність подавати не потрібно. В інших випадках — її подання не уникнути.

Уточнена фінзвітність: можна не подавати у разі податкових помилок

Індивідуальна податкова консультація від 23.10.2018 р. № 4521/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо подання фінансової звітності до уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток підприємств та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідом­ляє таке.

Відповідно до п. 44.2 ст. 44 Кодексу для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 Кодексу платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.

Згідно з п. 48.3 ст. 48 Кодексу податкова декларація повин­на містити обов’язкові реквізити, зокрема інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.

Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. № 467) (далі — Декларація).

Фінансова звітність подається як додаток ФЗ до Декларації. При цьому у таблиці «Наявність додатків» проставляється позначка «+». Відомості про форми фінансової звітності, які одночасно подаються з Декларацією, відображаються у відповідній таблиці Декларації.

Порядок виправлення платником податку самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, визначено нормами ст. 50 Кодексу.

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

У разі виправлення помилок в уточнюючій Декларації платник податку може не подавати фінансову звітність ­повторно за умови, що показники фінансової звітності, що була подана з Декларацією за відповідні звітні періоди, не підлягають виправленню.

При цьому платники мають право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 Кодексу щодо подання доповнення до податкової декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників такої декларації. У такому разі платник зазначає про цей факт у спеціально відведеному місці податкової декларації.

У разі виявлення помилок у фінансовій звітності, яка є додатком ФЗ до Декларації, платник податків повинен подати разом з уточнюючою Декларацією виправлену фінансову звітність. При поданні уточнюючої Декларації у таблиці «Наявність додатків» проставляється позначка про подання додатка ФЗ до Декларації та зазначаються відомості про форми фінансової звітності, які були подані (подаються) до органу ДФС.

Крім цього, згідно з п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Уточнена фінзвітність:як право перетворилося на обов’язок

Ірина НАЗАРБАЄВА, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування


Питання щодо необхідності чи можливості подання фінзвітності як додатка до уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — декларація) було серед найактуальніших питань 2017 р. і досі залишається таким.

До того ж з 01.01.2018 р. «запрацювала» частина шоста ст. 14 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон про бухоблік), згідно з якою «підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність… на заміну раніше поданої фінансової звітності… за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин».

Цю норму контролюючі органи часто цитують у своїх роз’ясненнях. Не забувають вони і про Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, до п. 2 якого цю норму також включено.

Тож питання щодо можливості подання уточненої фінзвітності вирішено на законодавчому рівні. Втім слід зауважити, що у Законі про бухоблік зазначено «підприємства можуть», тобто можуть подавати, але ж можуть і не подавати уточнену фін­звітність. Таким чином, цей Закон дає право, а не зобов’язує. Не подавати уточнену фінзвітність як додаток до уточнюючої декларації дозволяє також і ДФС, але лише за умови, що «показники фінансової звітності, що була подана з Декларацією за відповідні звітні періоди, не підлягають виправленню».

Отже, якщо уточнююча декларація складається через суто податкову помилку, наприклад неправильно розраховано суму різниць, не пов’язаних із бухгалтерськими показниками, то уточнену фін­звітність подавати не потрібно. В інших випадках — її подання не уникнути. До такого висновку ДФС дійшла у цьому та інших своїх роз’ясненнях (зокрема ІПК від 16.08.2018 р. № 3559/6/99-99-15-02-01-15/ІПК та відповіді на запитання в категорії 102.23 ЗІР).

Автор погоджується з тим, що складання та подання до контролюючого органу уточненої фінзвітності не становить істотних труднощів. Але що робити з нею далі, як узгодити її існування з головним бухгалтерським принципом виправлення помилок «шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року» (п. 4 ПБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Мінфіну від 28.05.99 р. № 137)? Деякі питання поки залишаються неврегульованими.