Другие налоги

Огляд відповідей ДФС (листопад частина III)

26.11.2018 / 11:20

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.13

Порядок формування податкового кредиту

 

Чи має право покупець на віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту на підставі податкової накладної, якщо електронний цифровий підпис, що накладається на таку податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, ініціали та прізвище особи, яка її склала, належать різним особам?

Враховуючи те, що законодавством не передбачено накладення на податкову накладну будь-яких інших підписів, окрім підписів платника або уповноваженої ним особи, реквізит «ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну», повинен заповнюватись відповідно до ініціалів та прізвища особи, яка здійснює накладення на податкову накладну свого електронного підпису.

 

При цьому невідповідність електронного підпису, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, ініціалам і прізвищу особи, яка склала податкову накладну, не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною

101.16

Податкові накладні

 

За якою формою з 01.12.2018 р. в ЄРПН реєструються податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних, складені до 01.12.2018 р.?

З 01.12.2018 р. податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну України від 17.09.2018 р. № 763, незалежно від дати їх складання: до 01.12.2018 р. чи після 01.12.2018 р.

101.17

Електронне адміністрування

 

Чи змінюється номер рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ у разі перереєстрації платника, пов’язаної зі зміною адміністративного району?

При перереєстрації платника ПДВ, пов’язаної зі зміною адміністративного району, номер рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ не змінюється

Яким чином подається скарга на рішення комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації?

Скарга на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації (далі — скарга), направляється за формою, ідентифікатор якої розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: Головна>Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів.

 

До скарги подаються документи про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування.

 

Кожен документ, що додається до скарги, надсилається окремим додатком у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 МБ.

 

У разі відкликання скарги до прийняття рішення комісією ДФС з питань розгляду скарг платник податків має право подати заяву про відмову від поданої скарги. Зразок заповнення скарги розміщено за адресою: 

http://sfs.gov.ua/data/files/224876.jpg

 

101.23

Порядок заповнення та подання податкової звітності з ПДВ

 

Як в податковій декларації з ПДВ відображаються суми ПДВ, сплачені при ввезенні товарів/основних засобів в митному режимі імпорту, за умови надання платнику розстрочення сум податкового зобов’язання?

Якщо надається розстрочення сплати ПДВ при ввезенні товарів/основних засобів у митному режимі імпорту, то такі суми відображаються у рядку 11.1 розділу II «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому відбувається сплата (погашення) розстрочених сум податкових зобов’язань з ПДВ, на підставі митних декларацій (аркушів коригування), оформлених відповідно до встановлених вимог

На підставі якого документа та в якому порядку в податковій декларації з ПДВ відображається коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від ПДВ?

У разі нецільового використання товарів, ввезених із застосуванням звільнення від ПДВ, платник податку зобов’язаний відобразити податкові зобов’язання у рядку 8 податкової декларації з ПДВ. При нарахуванні таких податкових зобов’язань податкова накладна не складається

101.27

Окремі норми щодо відповідальності платників ПДВ

 

Чи застосовується відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації в ЄРПН помилково (безпідставно) складених податкових 
накладних/розрахунків коригування 
до податкових накладних?

ПКУ не визначено виключень щодо застосування штрафних санкцій за порушення терміну реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, в тому числі тих, які після їх реєстрації визнаються як помилково (безпідставно) складені. При цьому рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку

Чи передбачено відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН у зв’язку з технічними проблемами на сервері ДФС?

Для надання конкретної відповіді з порушеного питання пропонуємо звертатись з детальним описом ситуації та наданням копій документів до контролюючих органів ДФС з запитом на отримання податкової консультації відповідно до ст. 52 ПКУ

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.06

Податкова знижка

103.06.02

На пожертвування та благодійні внески

 

Який дохід враховується з метою розрахунку витрат, дозволених для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, у вигляді суми коштів або вартості майна, наданих як пожертвування та благодійні внески: заробітна плата чи сукупний розмір всіх доходів, нарахованих податковими агентами на користь фізичної особи за наслідками звітного року?

З метою розрахунку витрат, дозволених для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, у вигляді суми коштів або вартості майна, наданих як пожертвування та благодійні внески, фізична особа враховує дохід у вигляді заробітної плати

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

108.03

Перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються юридичні особи — платники єдиного податку

 

Від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з яких податків і зборів звільняються юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи?

 

 

Юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів: податку на прибуток підприємств; податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку, зокрема, четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; рентної плати за спеціальне використання води

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.09

Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на реєстратор розрахункових операцій

 

Як здійснюється реєстрація КОРО на РРО?

Реєстрація КОРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків. 

 

КОРО реєструється на кожний РРО, при цьому кількість КОРО, що ре­єструються одночасно, не обмежується. Перша КОРО на РРО реєструється одночасно з реєстрацією РРО. Датою реєстрації першої КОРО на РРО є дата реєстрації РРО. Підставою для реєстрації другої та наступних КОРО на РРО в контролюючому органі є надходження до цього органу реєстраційної заяви за формою № 1-КОРО, яка має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою — підприємцем із зазначенням дати подання. У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації КОРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня отримання заяви проводить реєстрацію КОРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС

Який порядок розрахунків у разі відключення електроенергії або в період ремонту РРО та ведення КОРО?

Якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням КОРО та розрахункової книжки, то після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам’яті) — за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою ПДВ, акцизного податку або іншого податку (збору), після чого слід виконати Z-звіт. За потреби виконується операція «службове внесення» на суму готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.09

Реєстрація фізичних осіб в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

 

Чи мають право державні органи, установи та організації здійснювати перевірку достовірності РНОКПП?

Державні органи, установи та організації можуть здійснювати перевірку достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків у випадках, передбачених законом, шляхом подання запитів до ДФС у встановленому порядку

119.11

Облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням (форма № 20-ОПП)

 

Чи потрібно подавати повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо?

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, зокрема його місцезнаходження, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування.

 

У розділі 3 повідомлення за формою № 20-ОПП зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта. У разі внесення змін до правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, договору міни, договору дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням вулиць, на яких знаходиться об’єкт нерухомого майна, та внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною назви чи перейменування вулиці, платник податків подає повідомлення за формою № 20-ОПП протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до цього реєстру. Для суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та які використовують РРО, у разі якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщено об’єкт оподаткування (господарську одиницю), де застосовується РРО, по­відомлення за формою № 20-ОПП подається з метою уникнення розбіжностей між відомостями щодо місцезнаходження цієї господарської одиниці

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

124.05

Інші питання

 

Чи передбачено відповідальність за неподання або несвоєчасне подання до контролюючого органу копій ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв?

Застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання копій ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв нормами ПКУ не передбачено

 

 

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04

Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати

 

Який коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства застосовується за ІІІ квартал 2018 р. для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин гірничими підприємствами, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр?

Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за ІІІ квартал 2018 р. із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 52,71% — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки НБУ

Чи є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин суб’єкт господарювання, який має свердловину і здійснює забір (видобування) та використання підземної води в об’ємі до 5 м3 на добу (без отримання дозволу на спеціальне водокористування) та яка інформація зазначається у рядках 6.1.1 — 6.3.2 додатка 1 до податкової декларації з рентної плати у такому випадку?

Суб’єкт господарювання, який має свердловину і здійснює забір (видобування) підземної води до 5 м3 на добу (без отримання дозволу на спе­ціальне водокористування) для отримання економічної вигоди від їх використання є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та подає податкову декларацію з рентної плати разом з додатком 1. При цьому у такому випадку у рядку 6.1.4 додатка 1 до декларації зазначається інформація про вид користування ділянкою надр, а саме проставляється позначка у рядку 6.1.5 «видобування корисних копалин» та інформація щодо дозволу на видобування корисних копалин (у разі наявності) у рядках 6.1.1 — 6.1.7 додатка 1 до декларації

Які суми амортизації враховуються під час визначення розрахункової вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини): обчислені за правилами бухобліку чи податкового обліку?

Під час визначення розрахункової вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) враховуються суми амортизації, передбачені п. 252.12 ст. 252 ПКУ, обчислені за правилами бухобліку

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.07

Складання та подання звіту про контрольовані операції та документації з ТЦУ для податкового контролю

 

Як заповнюється розділ «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції у разі отримання/виплати нерезидентом/нерезиденту дивідендів у формі, відмінній від грошової?

Якщо дивіденди на користь нерезидентів виплачуються у формі, відмінній від грошової, то відповідно до вимог пп. 57.11.2 ст. 57 ПКУ до таких операцій застосовуються правила трансфертного ціноутворення у порядку, встановленому ст. 39 ПКУ.

 

У розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді із особою, інформацію про яку зазначено у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту (п. 5 розділу IV Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8)

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.03

Використання сервісу «Електронний кабінет»

 

Як платнику податків отримати в електронному вигляді довідку про відсутність заборгованості з платежів через електронний кабінет та на які нормативно-правові акти має посилатися платник податків у заяві для отримання такої довідки?

Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», зі змінами та доповненнями та «Про електронні довірчі послуги». За наявності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання довідки. Вхід до приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням електронного підпису

140.06

Довідки

 

У які строки платник податків може отримати довідку про відсутність заборгованості платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та який строк її дії?

Довідка або відмова у наданні довідки готуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника, уповноваженим здійснювати заходи з погашення податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання заяви органом, до якого її було подано. Строк дії довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. У довідці обов’язково зазначається термін її дії

ПЕРЕМІЩЕННЯ (ПЕРЕСИЛАННЯ) ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДЯНАМИ ТА ЇХ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

214.01

Порядок переміщення (пересилання) громадянами товарів через митний кордон України з метою вільного обігу

 

Які умови вивезення громадянами за межі митної території України музичних інструментів?

Законодавством України не встановлено заборон на переміщення громадянами через митний кордон України музичних інструментів (крім унікальних та рідкісних, які згідно з Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» належать до культурних цінностей).

 

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.04

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)

301.04.01

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску роботодавцями

 

Як розраховується єдиний внесок на суму грошового забезпечення, що нарахована на користь військовослужбовців в розмірі менше мінімальної заробітної плати?

Єдиний внесок на суму грошового забезпечення військовослужбовців у розмірі, що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано грошове забезпечення, та ставки єдиного внеску у розмірі 22 %

301.04.04

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску членами фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах

 

Чи потрібно членам фермерського господарства, які набувають статус пенсіонера за віком та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, повідомляти про це контролюючий орган?

Членам фермерського господарства, які набувають статус пенсіонера за віком та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, окремо повідомляти контролюючий орган про такий статус не потрібно. Якщо член фермерського господарства є особою з інвалідністю та отримує соціальну допомогу від Фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації