ЕСВ

Заповнення титульного аркуша

03.12.2018 / 15:41

На титульному аркуші зазначаються:

Реквізит 1. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Такий реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць цієї форми.

Реквізит 2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника:

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42