Статьи

Акценти номера

07.12.2018 / 16:30

„ДФС і Мінфін активно займаються запровадженням на практиці ідеї «єдиного вікна» на митниці (с. 24). Як стало відомо, на сьогодні ведеться робота щодо узгодження власних нормативно-правових актів із Законом про «єдине вікно». Як наслідок, змін зазнав перелік дозвільних документів, необхідних для здійснення митних формальностей. Очікується, що незабаром ці документи прийматимуться митницями через «єдине вікно» в електронній формі.

„Вітчизняні суб’єкти ЗЕД все ще декларують товари на митній території України за кодами УКТ ЗЕД 2012 року. І це в той час, коли у більшості країн світу декларування товарів здійснюється за новими кодами ГС ВМО 2017 року. Тому ДФС пропонує нову версію УКТ ЗЕД 2017 року (с. 28).

„Інколи нерезиденти прощають резидентам-підприємствам нараховані проценти за виданими кредитами. За таких обставин ДФС не вбачає оподатковуваного доходу у такого нерезидента. Водночас платникам податку на прибуток, яким нерезиденти готові простити кредиторську заборгованість за процентами, радимо двічі порахувати, яку суму податку їм доведеться сплатити у разі такого прощення (с. 9).

„У разі якщо фізична особа — підприємець здійснює виплату доходів нерезиденту-підприємству з джерелом походження з України, вона зобов’язана діяти, як звичайний платник податку на прибуток підприємств. З цього питання позиція ДФС та незалежних експертів повністю збіглася (с. 13).

„ДФС вважає, що ПДВ виникає на етапі відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно. Втім ми не виключаємо, що безпосередньо факт знищення (пошкодження) майна може стати приводом для нарахування податкового зобов’язання (с. 14).

„Якщо після закінчення строку відповідального зберігання зберігач не повертає ТМЦ, вони вважаються поставленими й така операція підлягає оподаткуванню ПДВ. Такої позиції дотримується ДФС. Проте поширеною є точка зору, за якою податкові наслідки з ПДВ виникають лише у випадку, коли поклажодавець звернувся з вимогою повернути майно, а воно виявилося використаним зберігачем (с. 16).

„ДФС наполягає на тому, що суми немайнової (моральної) шкоди  на підставі рішення суду, виплачені роботодавцем працівнику, є об’єктом оподаткування ПДФО. Але, як виявилося, таке питання має дискусійний характер (с. 20).