Новости ГНС

Огляд відповідей ДФС (грудень, частина ІІ)

17.12.2018 / 10:02

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Питання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.15

Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

 

Чи заповнюється графа 1.2 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається» розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, складеної за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 22.09.2014 р. № 957?

У випадку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 22.09.2014 р. № 957, графа 1.2 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається» розділу Б розрахунку коригування не заповнюється

Які причини коригування зазначаються у графі 2.1 (код причини) розрахунку коригування до податкової накладної, що видається покупцям — платникам ПДВ?

ДФС України визначає умовні коди причин коригування, які платники податку зазначають у графі 2.1 розрахунку коригування, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі. Умовні коди причин коригування розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Довідники» за адресою: Головна/Довідники/Довідник умовних кодів причин коригування

Чи може платник ПДВ скласти розрахунок коригування на зменшення податкових зобов’язань у разі повернення попередньої (авансової) оплати неплатнику ПДВ та який порядок заповнення такого розрахунку коригування?

Якщо продавцем — платником ПДВ на дату отримання авансової оплати від неплатника ПДВ було визначено податкові зобов’язання з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг, а аванс повернуто, то продавець — платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ.

У верхній лівій частині розрахунку коригування, який складеться продавцем при поверненні авансу покупцю неплатнику, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини проставляється позначка «X» та зазначається тип причини 02 — Складена на постачання неплатнику податку.

У графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а в рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. При поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком «–» окремо в кожній графі.

У графі 2.1 зазначається код причини коригування «103».

У розрахунках коригування, складених після 01.04.2016 р. до податкових накладних, складених до 01.04.2016 р., мають зазначатись умовні ІПН покупця, які вказані у податкових накладних, до яких вони складені

101.16

Податкові накладні

 

Що зазначається в графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» зведеної податкової накладної при нарахуванні податкових зобов’я­зань відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ, якщо товар було імпортовано?

У графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» зведеної податкової накладної при нарахуванні податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ при імпорті товару зазначаються дати та номери митних декларацій, відповідно до яких нараховуються податкові зобов’язання

Як заповнюється розрахунок коригування до податкової накладної у разі виправлення помилок у заголовній частині?

У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, яка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає розрахунок коригування до податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок.

У цьому разі таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера

Чи складається зведена податкова накладна у разі здійснення операцій з безперервного постачання товарів/послуг одному покупцеві в межах двох різних угод протягом місяця?

При постачанні товарів два чи більше разів на місяць одному контрагенту може бути складена зведена податкова накладна.

При цьому визначення ритмічного характеру постачання залежить лише від факту постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць і не залежить від того, за одним або за різними договорами воно здійснене.

У разі здійснення операцій з безперервного постачання товарів/послуг одному покупцеві в межах двох різних угод протягом місяця може бути складена зведена податкова накладна, заповнення якої здійснюється відповідно до вимог Порядку заповнення податкової накладної, яким, зокрема, передбачено, що у разі складання зведеної податкової накладної в графі «Зведена податкова накладна» зазначається код ознаки «4».

У графі 2 зведеної податкової накладної зазначається весь опис (номенклатура) поставлених протягом місяця товарів/послуг

 

Які особливості складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій, у тому числі у разі здійснення платником як оподатковуваних ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, так і звільнених від оподаткування?

У верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, проставляється відповідна позначка «X» та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник податку) — покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.

Тому платник податку згруповує в податковій накладній у графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/кодом послуги відповідно до ДКПП, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.

Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні. У податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини проставляється позначка «Без ПДВ».

При складанні податкової накладної для операцій, що оподатковуються ПДВ, 
у графі 10 відображається загальний обсяг постачання (база оподаткування) товарів/послуг без урахування ПДВ, а у графі 11 — сума ПДВ.

До розділу А податкової накладної (рядки I — X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме: у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;

у рядках II — IV зазначаються суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI; у рядках V — IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг у розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.

У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки II — VIII не заповнюються

Який порядок заповнення заголовної частини податкової накладної при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг особі, яка не зареєстрована платником ПДВ?

При складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладено в пунктах 10 — 15 Порядку заповнення податкової накладної, у верхній лівій частині таких накладних у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» проставляється позначка «X» та зазначається відповідний тип причини.

Зокрема, у разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій зазначається тип причини: «02» — складена на постачання неплатнику податку; «03» — складена на постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; «07» — складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України; «11» — складена за щоденними підсумками операцій.

У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник ПДВ, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний індивідуальний податковий номер (далі — ІПН) «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

У разі здійснення операцій із вивезення товарів за межі митної території України у графі «Отримувач (покупець)» зазначається найменування (ПІБ) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «300000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» відображається умовний ІПН «400000000000», а в рядку «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (ПІБ), рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється

Який опис (номенклатуру) товарів/послуг необхідно зазначити продавцю у графі 2 податкової накладної при реалізації раніше придбаних ним товарів/послуг (у тому числі ввезених на митну територію України чи підакцизних товарів)?

На всіх етапах постачання товарів/послуг до кінцевого споживача, у тому числі імпортованих чи підакцизних товарів, у графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» податкової накладної продавець повинен зазначати дані, які відповідають документам, що підтверджують їх придбання таким продавцем

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.22

Звільнення від оподаткування

 

Який код податку та найменування податку необхідно зазначити у відповідних графах Звіту про суми податкових пільг у разі звільнення (зменшення) від оподаткування доходів нерезидентів (у тому числі при застосуванні міжнародних договорів України) та чи зазначається сума податку у підграфі «в тому числі з державного бюджету»?

У разі звільнення (зменшення) від оподаткування доходів нерезидентів (у тому числі згідно з правилами міжнародних договорів України) у графах «Код податку, збору» та «Найменування податку, збору» Звіту про суми податкових пільг зазначається код 11020500 та найменування податку — податок на прибуток іноземних юридичних осіб.

У підграфі «в тому числі з державного бюджету» графи «Сума податкових пільг» Звіту зазначається сума у розмірі 90 % не сплаченої до загального фонду Держбюджету України суми податку на прибуток іноземних юридичних осіб

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.06

Податкова знижка

103.06.03

На навчання

 

Який розрахунковий документ повинен надати платник податку для підтвердження сум витрат сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, якщо сплата здійснювалась через банківський сервіс «Інтернет-банкінг»?

Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі дистанційного розпоряд­ження платника списання коштів з його рахунку, оформляє розрахунковий документ, у реквізиті «Призначення платежу» якого зазначає інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів. Отже, до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами

ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

104.09

Порядок заповнення та подання податкової декларації

 

Яким чином заповнити графу 3 розділу ІІ додатка Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи, якщо об’єкт основних засобів та/або нематеріальних активів придбано не з початку звітного періоду (року)?

Якщо об’єкт основних засобів та/або нематеріальних активів було придбано та введено в експлуатацію не з початку звітного періоду (року), то фізична особа — підприємець у графі 3 «Вартість об’єкта основних засобів та/або нематеріальних активів на початок звітного (податкового) періоду» розділу ІІ додатка Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи проставляє прочерк

ПОДАТОК НА ДОХОДИ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

105.05

Порядок визначення витрат

 

Чи має право фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність (приватний нотаріус, адвокат), включити до складу витрат звітного року витрати, пов’язані із забезпеченням проведення діяльності у наступному році?

Фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність (приватний нотаріус, адвокат), має право включити cуми документально підтверджених витрат до складу витрат того звітного року, в якому вони були сплачені

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.11

Облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням (ф. № 20-ОПП)

 

Чи повинна юридична особа подавати повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про відокремлені підрозділи, філії, представництва, та в який термін вноситься така інформація до Єдиного банку даних юридичних осіб/Реєстру самозайнятих осіб?

Відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі філія, представництво) є платником податків. Він зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, через які здійснюється діяльність або щодо яких виникає обов’язок із сплати податків та зборів у відокремленого підрозділу, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за формою № 20-ОПП

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.03

Використання сервісу Електронний кабінет

 

Що вважається оригіналом електронного документа (листа, довідки, запиту тощо), отриманого суб’єктом господарювання в електронному вигляді через Електронний кабінет, та чи вважатиметься роздрукований документ у паперовому вигляді  оригіналом?

Оригіналом електронного документа (листа, довідки, запиту тощо), отриманого суб’єктом господарювання в електронному вигляді через Електронний кабінет, вважається електронний примірник такого документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з кваліфікованим електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису та з електронною позначкою часу. Роздрукований електрон­ний примірник такого документа в паперовому вигляді не вважається оригіналом

До якого органу ДФС може звернутися платник податків, якщо він вважає, що в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету відображена недостовірна інформація за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (задвоєння оплати/нарахування, 
переплата/недоплата)?

 

У випадку коли платник податків вважає, що в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету відображена недостовірна інформація за податками, зборами та єдиним внеском (задвоєння оплати/нарахування, переплата/недоплата), платник може надіслати запит до органу ДФС за основним (неосновним) місцем обліку щодо звірки стану розрахунків у довільній формі. Такий запит подається через меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабінету з копією зображення відповідної інформації на екрані монітора, отриманою за допомогою клавіші Print Screen на комп’ютерній клавіатурі, та даними платника щодо такого стану з підтверд­женими документами (у разі їх наявності). Крім того, платник податків має право звернутися до органу ДФС за основним (неосновним) місцем обліку

ПЕРЕМІЩЕННЯ (ПЕРЕСИЛАННЯ) ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДЯНАМИ ТА ЇХ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

214.03

Умови тимчасового ввезення/вивезення (пересилання) та ввезення з метою транзиту на митну територію України 
громадянами товарів та транспортних засобів

 

Які особливості тимчасового ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, якщо вони ввозяться у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами з підприємствами-нерезидентами?

Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України таких транспортних засобів дозволяється на строк до 10 діб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом X МКУ

214.04

Митне оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

 

Чи можливо завершити митне оформлення транспортного засобу, що ввезений на митну територію України в період з 1 січня 2015 р. до дня набрання чинності Законом України від 08.11.2018 р. № 2612 і перебуває у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, без фактичного вивезення його за межі митної території України?

Громадяни можуть не виїжджати за межі України, подати необхідні документи і пред’явити транспортний засіб у будь-яку митницю

Чи необхідно громадянину при митному оформленні транспортного засобу, ввезеного тимчасово або в митному режимі транзиту, сплачувати добровільно кошти в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо до такої особи вже було застосовано адміністративну відповідальність за порушення термінів транзиту (тимчасового ввезення) і такий громадянин сплатив штраф?

Сплата штрафу при порушенні громадянином митних правил не звільняє цього громадина від виконання взятих на себе зобов’язань щодо дотримання митного режиму.

Якщо після сплати штрафу транспортний засіб, ввезений у режимі транзиту або тимчасового ввезення, продовжує перебувати на території України, є підстави вважати, що цей автомобіль продовжує перебувати в Україні з порушенням митного законодавства.

Добровільна сплата коштів у розмірі 8 500 грн (яка не є штрафом) (розмір п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) є обов’язковою при оформленні в режим імпорту транспортного засобу, щодо якого порушено строки та умови режимів транзиту чи тимчасового ввезення

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.02

Облік платників єдиного внеску — страхувальників

 

Чи необхідно ФОП, яка планує одночасно провадити незалежну професійну діяльність, подавати заяву за формою № 1-ЄСВ?

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа розпочинає незалежну професійну діяльність, така особа подає до контролю­ючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою № 1-ЄСВ з позначкою «Зміни» та документ, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності

301.03

База нарахування

 

Чи є базою нарахування єдиного внеску вартість візитних карток у разі видачі їх роботодавцем працівникам, на яких зазначено, зокрема, логотип, реквізити роботодавця та особисті дані конкретного працівника?

Візитні картки, видані роботодавцем своїм працівникам, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити такого роботодавця та особисті дані конкретного працівника, не є базою нарахування єдиного внеску

301.10

Інші питання

 

Чи має право спадкоємець повернути надміру або помилково сплачені суми єдиного внеску у разі смерті ФОП?

У разі смерті ФОП — платника єдиного внеску його спадкоємець не має права на повернення надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску, оскільки спадкоємець не є платником єдиного внеску і на нього не поширюються права та обов’язки платника

ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ

401.03

Використання, блокування, поновлення, скасування сертифікатів відкритих ключів

 

Чи можна змінити назву особистого ключа або кваліфікованого сертифіката?

 

Особистий ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки має жорстко визначену назву — «Key-6.dat», яка не підлягає зміні. Зміна назви особистого ключа призведе до неможливості його подальшого використання.

Назва сертифіката може бути змінена за бажанням клієнта, за виключенням розширення файлу — «*.cer»

Яким чином можна заблокувати/скасувати власний кваліфікований сертифікат, отриманий в АЦСК ІДД ДФС за електронним запитом, не відвідуючи відокремленого пункту реєстрації АЦСК ІДД ДФС?

 

Зазначена процедура здійснюється цілодобово за допомогою кваліфікованого засобу електронного підпису чи печатки «ІІТ Користувач ЦСК-1», який можна безкоштовно завантажити з офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС (розділ «Програмне забезпечення» вкладка «Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки») та особистого ключа користувача