НДФЛ

Показники-2019: використання розмірів ПМ та МЗП при оподаткуванні доходів фізосіб

21.01.2019 / 10:21
Показники-2019:  використання розмірів ПМ та МЗП при оподаткуванні доходів фізосіб

Законом про Держбюджет-2019 встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб (далі — ПМ):
з 01.01.2019 р. — 1 921 грн;
з 01.07.2019 р. — 2 007 грн;
з 01.12.2019 р. — 2 102 грн. 

Мінімальна заробітна плата (далі — МЗП) встановлено у місячному розмірі з 01.01.2019 р. — 4 173 грн;
у погодинному розмірі з 01.01.2019 р. — 25,13 грн.

Нові показники істотно вплинули на оподаткування, зокрема, доходів фізичних осіб.

Показник

Сума, грн

Об’єкт розрахунку

1. ПКУ

(при розрахунку показників використовуються розміри МЗП та ПМ, встановлені законом на 1 січня звітного (податкового) року)

1.1. Податок на доходи фізичних осіб

Податкова соціальна пільга

Для будь-якого платника податку

960,50

ПСП встановлено у розмірі, що дорівнює 50 % ПМ (пп. 169.1.1 ст. 169 ПКУ)

Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років

960,50

ПСП встановлено у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, визначеної пп. 169.1.1, у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ст. 169 ПКУ)

Для такого платника податку, який:

є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

утримує дитину-інваліда — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства;

є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

1 440,75

ПСП встановлено у розмірі, що дорів­нює 150 % суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 (пп. 169.1.3 ст. 169 ПКУ)

 

Для такого платника податку, який є:

Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;

учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

1 921,00

ПСП встановлено у розмірі, що дорівнює 200 % суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 (пп. 169.1.4 ст. 169 ПКУ)

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП

2 690,00

ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру ПМ помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ст. 169 ПКУ)

Доходи, які звільняються від оподаткування

Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності

960,50

Не оподатковується сума заборгованості, яка не перевищує суму, що становить 50  % ПМ (пп. 164.2.7 ст. 164 ПКУ)

Сума пенсійних внесків, сплачена роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, внесків до фондів банківського управління

10 432,50

Не оподатковується сума пенсійних внесків, сплачена роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 % нарахованої роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як 2,5 розміру МЗП у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків (пп. «в» пп. 164.2.16 ст. 164 ПКУ)

Основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором

1 043,25

Не оподатковується основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума не перевищує     25 % МЗП (пп. «д» пп. 164.2.17 ст. 164 ПКУ та пп. 165.1.55 ст. 165 ПКУ)

Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку

12 519,00

Не оподатковується, якщо сплачена сума не вище трикратного розміру МЗП за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп. 165.1.21 ст. 165 ПКУ)

Дохід від продажу платником податків власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД

208 650,00

Дохід від продажу не є оподатковуваним доходом, якщо його сума сукупно за рік не перевищує 50 розмірів МЗП (пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ)

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік

20 865,00

Вартість путівок не оподатковується за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’ять розмірів МЗП (пп. 165.1.35 ст. 165 ПКУ)

Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань)

1 043,25

Не оподатковується вартість дарунків у частині, що не перевищує 25 % МЗП, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (пп. 165.1.39 ст. 165 ПКУ)

Благодійна допомога, що надається на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабміном, що виникли у платників податку, визначених пп. 165.1.54 (учасники бойових дій, учасники масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, фізичні особи, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання тощо)

2 086 500,00

Не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, яка сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 500 розмірів МЗП (пп. «б» пп. 170.7.8 ст. 170 ПКУ)

Витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України

417,30

До оподатковуваного доходу не включаються такі витрати у розмірі  не більше як 0,1 розміру МЗП в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження у межах території України (пп. 170.9.1 ст. 170 ПКУ)

Доходи, які звільняються від оподаткування, залежно від рівня граничного доходу для застосування ПСП
(на 2019 р. — 2 690,00 грн)

Допомога на поховання, яка надається роботодавцем 

 

5 380,00

Не оподатковується допомога у розмірі, що не перевищує подвійний розмір граничного доходу (пп. «б» пп. 165.1.22 ст. 165 ПКУ)

Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, наданої роботодавцем

 

2 690,00

Не оподатковується допомога протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує розмір граничного доходу (пп. 170.7.3 ст. 170 ПКУ)

Сума стипендії (включаючи суму її індексації), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту

2 690,00

Не оподатковується сума стипендії у розмірі, що не перевищує розмір граничного доходу (пп. 165.1.26 ст. 165 ПКУ)

Сума виплат чи відшкодувань (крім зарплати чи інших виплат і відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням профспілки, її об’єднання та/або організації профспілки на користь члена такої профспілки

2 690,00

Сума виплат чи відшкодувань не оподатковується, якщо їх розмір протягом року сукупно не перевищує розмір граничного доходу (пп. 165.1.47 ст. 165 ПКУ)

Дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів

2 690,00

Не оподатковується дохід від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує розмір граничного доходу (пп. «а» пп. 170.2.8 ст. 170 ПКУ)

Витрати, які включаються до складу податкової знижки

Сума витрат платника податку на сплату страхових платежів  та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі:

при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління;

при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї

 

 

 

 

2 690,00

 

 

 

 

1 345,00

 

Розмір витрат платника податку
(у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування)

розмір граничного доходу (пп. 166.3.9 ст. 166 ПКУ)

 

 

 

 

50 % розміру граничного доходу

 

Сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до ви­мог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи

125 190,00

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів МЗП (пп. 166.3.9 ст. 166 ПКУ)

 

1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Граничний розмір ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб

62,60

 

Ставки податку встановлюються за рішенням органів місцевої влади залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 % МЗП за 1 м2 бази оподаткування (пп. 266.5.1 ст. 266 ПКУ)

1.3. Транспортний податок

Визначення об’єкта оподаткування

 

1 564 875,00

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, середньо­ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП
(пп. 267.2.1 ст. 267 ПКУ)

1.4. Туристичний збір

Граничний розмір ставки збору:

для внутрішнього туризму

для в’їзного туризму

 

20,87

208,65

 

Ставка збору встановлюється за рішенням органу місцевої влади за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5 % — для внутрішнього туризму та до 5 % — для в’їзного туризму від розміру МЗП, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення (пп. 268.3.1 ст. 268 ПКУ)

1.5. Збір за місця для паркування транспортних засобів

Граничний розмір ставки збору

3,13

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 м2 площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження
такої діяльності, у розмірі до 0,075 % МЗП
(пп. 2681.3.1 ст. 2681 ПКУ)

1.6. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

Граничний розмір ставки єдиного податку:

 

 

 

 

для першої групи

 

для другої групи платників

 

 

 

 

 

192,10

 

834,60

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються органами місцевої влади для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку — у межах до 10 % ПМ;

для другої групи платників єдиного податку — у межах до 20 % МЗП (п. 293.2 ст. 293 ПКУ)

2. Закон про ЄСВ

(при розрахунку показників використовуються розміри МЗП та ПМ, чинні на дату нарахування)

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

 

62 595 ,00

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума
доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам МЗП, на яку нараховується єдиний внесок
(п. 4 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ)

Мінімальний страховий внесок

918,06

Мінімальний страховий внесок — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток МЗП
на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід),
та підлягає сплаті щомісяця
(п. 5 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ)

Мінімальна сума ЄСВ для фізичних осіб — підприємців (крім платників єдиного податку), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства

918,06

Для фізичних осіб — підприємців (крім платників єдиного податку), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (абзац перший п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ)

Мінімальна сума ЄСВ для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку

918,06

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (абзац перший п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ)