Аналитика

Валюта по-українськи: ДФС та Мінекономрозвитку готуються до змін правил валютного регулювання

28.01.2019 / 10:08
Валюта по-українськи: ДФС та Мінекономрозвитку готуються  до змін правил валютного регулювання

Штрафи за порушення валютного законодавства: пропозиції ДФС

ДФС — як розробник — оприлюднила проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку застосування контролюючими органами заходів впливу (штрафних санкцій) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства».

Цей Порядок визначає механізм застосування контролюючими органами заходів впливу (штрафних санкцій), передбачених статтями 14, 15 Закону «Про валюту і валютні операції». 

Так, до юридичних осіб (крім уповноважених установ), винних у порушенні вимог валютного законодавства, застосовуватимуться такі заходи впливу (штрафні санкції):

  • здійснення розрахунків на території України з порушенням порядку, встановленого ст. 5 Закону, — штрафні санкції у розмірі 100 % суми операції, проведеної з порушенням, перерахованої у валюту України за офіційним курсом НБУ на день здійснення такої операції;
  • за порушення порядку транскордонного переказу валютних цінностей, встановленого ст. 7 Закону, — штрафні санкції у розмірі 100 % суми операції, проведеної з порушенням, перерахованої у валюту України за офіційним курсом НБУ на день здійснення такої операції;
  • за порушення заходів захисту, запроваджених НБУ відповідно до ст. 12 Закону, — штрафні санкції у розмірі 100 % суми операції, проведеної з порушенням. 

Підставою для застосування контролюючими органами заходів впливу (штрафних санкцій) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) стануть результати (матеріали) документальної перевірки.

Заходи впливу (штрафні санкції) можуть бути застосовані контролюючими органами протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

За кожне порушення вимог валютного законодавства може бути застосований тільки один із заходів впливу.

 

Подовження граничних строків розрахунків: проект від Мінекономрозвитку 

Мінекономрозвитку оприлюднило проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку подовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, встановлених Національним банком України». Дія цього Порядку поширюватиметься на всіх резидентів — суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності. 

Для подовження встановлених строків резиденту доведеться отримати висновок щодо подовження цих строків.

Для одержання висновку резидент повинен надіслати поштою або подати особисто або через Єдиний державний портал адміністративних послуг у формі електронних документів Мінекономрозвитку такі документи:

  • заяву на одержання висновку за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, що містить відомості про стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення, із зазначенням суми заборгованості та обґрунтуванням необхідності подовження встановленого строку на певний період;
  • копії зовнішньоекономічного договору (контракту), всіх специфікацій, додатків, додаткових угод та інших документів, які є невід’ємними частинами договору (контракту), засвідчені в установленому законодавством порядку;
  • копії документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції;
  • копії листів, повідомлень, які обумовлюють та обґрунтовують необхідність подовження строків розрахунків, засвідчені в установленому законодавством порядку. 

Мінекономрозвитку повинен розглянути подані заявником документи щодо одержання висновку і протягом 10 робочих днів з дати їх реєстрації прийняти рішення про видачу висновку або про відмову у видачі висновку.

Строк подовження розрахунків не може починатися раніше дати реєстрації в Мінекономрозвитку зазначених документів. 

Видача висновку відбуватиметься безоплатно.

«Горячие линии»

Дата: 12 марта, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42