Аналитика

Огляд відповідей ДФС (лютий, частина ІІІ)

25.02.2019 / 09:33

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Питання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.16

Податкові накладні

 

Який порядок виправлення помилки, допущеної у полі «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» податкової накладної?

Помилка виправляється шляхом складання розрахунку коригування з урахуванням таких особливостей: у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено таку помилку; у заголовній частині розрахунку коригування — дані із заголовної частини податкової накладної з помилковим даними; у розділі Б — зі знаком «–» (виводяться в «0») відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ);  у графі 2.1 — код причини коригування 103 (повернення товару або авансових платежів).

Розрахунок коригування, складений до податкової накладної, яка не підлягала наданню отримувачу, підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником. Розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу — платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг.

Одночасно постачальник зобов’язаний скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну

101.17

Електронне адміністрування

 

Які дії платника, якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування?

З метою з’ясування усіх обставин пропонуємо:

через «Електронний кабінет» шляхом перегляду в режимі реального часу переглянути дані ЄРПН щодо складених платником чи його контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування;

звернутись до Центру обслуговування платників податків за своїм місцезнаходженням чи до «гарячої лінії» за телефоном 0-800-501-007 (напрямок 0) з детальним описом ситуації;

 якщо після надсилання податкової накладної чи розрахунку коригування через дві години не надійшла квитанція, в «Електронному кабінеті» відсутні дані про реєстрацію та інспектор за телефоном підтвердив відсутність надходження документа, то потрібно надіслати документ повторно на реєстрацію 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.23

Звітність

102.23.02

Заповнення звітності

 

Чи застосовується до платника податку відповідальність за подання фінансової звітності не за тією формою та чи потрібно у такому випадку повторно подавати фінансову звітність за відповідною формою?

За подання фінансової звітності не за встановленою формою органами державної статистики до посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності застосовуються адміністративні стягнення.

З метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники податкової декларації з податку на прибуток та звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації підприємств, таке уточнення здійснюється із поданням до уточнюючої декларації (звіту) уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період 

 

Чи подається до органів ДФС Звіт про управління разом з річною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств?

Звіт про управління не є складовою фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання такого Звіту до контролюючих органів разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств законодавством не визначено

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи оподатковується ПДФО та військовим збором сума допомоги по вагітності та пологах, яка виплачується особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, з Фонду соціального страхування України?

Дохід, отриманий особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у вигляді допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України, не оподатковується ПДФО та військовим збором

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ

 

Як оподатковується ПДФО та за якою ознакою доходу відображається у формі № 1ДФ вартість подарунків не в грошовій формі, отриманих фізичною особою від юридичної особи або ФОП?

Вартість подарунків, наданих фізичній особі не в грошовій формі юридичною особою або фізичною особою — підприємцем, яка у розрахунку на місяць не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та у формі № 1 ДФ відображається під ознакою доходу «160». Водночас якщо вартість подарунків перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується ПДФО як додаткове благо з урахуванням положень п. 164.5 ст. 164 ПКУ. Сума такого перевищення відображається у формі № 1ДФ під ознакою доходу «126»

ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

104.09

Порядок заповнення та подання податкової декларації

 

Яким чином фізична особа  — підприємець на загальній системі оподаткування може самостійно виправити (уточнити) помилки, що містяться в раніше поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи та чи нараховуються у такому випадку штрафні санкції та пеня?

 

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ). 

Уточнення (виправлення) сум податкового зобов’язання фізичних осіб — підприємців при самостійному виявленні помилок здійснюється у розділі VII Декларації, де вказується сума, на яку збільшується (зменшується) податкове зобов’язання з ПДФО або військового збору у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок. При цьому в рядку 27 Декларації вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1 ст. 50 ПКУ. Сума пені, нарахована платником податку у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення помилок відповідно до ст. 50 ПКУ, вказується у рядку 28 Декларації відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ. Нарахування пені розпочинається після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

106.07

Порядок обчислення суми податку

 

За якою формою подається декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2019 р.?

Наказом Мінфіну від 15.11.2018 р. № 897 затверджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Наказ набрав чинності 18.01.2019 р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.02

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

 

За якими експортно-імпортними операціями та з якої дати граничні строки розрахунків становлять 365 календарних днів?

Відповідно до п. 21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (далі — Положення), затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 року № 5, граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів.

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в п. 21 розділу II Положення, поширюються на незавершені операції резидента з експорту та імпорту товарів, за якими до 07.02.2019 р. не встановлено банком порушення 180-денного строку розрахунків

114.10

Відповідальність

 

Яка відповідальність передбачена за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД?

 

Згідно з частиною п’ятою ст. 13 Закону № 2473 порушення резидентами строку розрахунків, встановленого згідно із цією статтею, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 % суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом НБУ, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

У разі якщо виконання договору, передбаченого частинами другою або третьою ст. 13 Закону № 2473, зупиняється у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин, перебіг строку розрахунків, установленого згідно з частиною першою ст. 13 Закону № 2473, та нарахування пені відповідно до частини п’ятої ст. 13 Закону № 2473 зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, що настає за днем закінчення дії таких обставин

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.05

Порядок подання звітності та сплати податку

 

До якого бюджету сплачується екологічний податок у 2019 р. (у тому числі за IV квартал 2018 р.)?

Платники екологічного податку сплачують у 2019 р. (у тому числі за IV квартал 2018 р.) суми екологічного податку, що справляється за викиди, крім викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів до місцевих бюджетів, на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на коди бюджетної класифікації:

19010100 — екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю);

19010200 — надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

19010300 — надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;

19011000 — екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення.

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк, сплачується платниками екологічного податку до державного бюджету на код бюджетної класифікації — 19010400

 

За який звітний період та якими СГ вперше подається копія статистичної звітності 2-ТП (повітря) разом з податковою декларацією екологічного податку у разі здійснення викидів забруднюючих речовин (в тому числі двоокису вуглецю) в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та чи передбачена відповідальність за її неподання або несвоєчасне подання (разом з податковою декларацією екологічного податку) до контролюючого органу?

Вперше до контролюючого органу ДФС разом з податковою декларацією екологічного податку за IV квартал 2018 р. подається копія статистичної звітності 2-ТП (повітря) за 2018 р. платниками екологічного податку, які складають таку статистичну звітність та подають її до відповідного територіального органу Державної служби статистики України, у разі здійснення викидів забруднюючих речовин (в тому числі двоокису вуглецю) в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

При цьому застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання (разом з податковою декларацією екологічного податку) до контролюючого органу копії статистичної звітності 2-ТП (повітря) (річна) нормами ПКУ не передбачено

 РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04

Порядок обчислення подання розрахунків та сплати

 

Який коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства застосовується за ІV квартал 2018 р. для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин платниками, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр?

Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
за ІV квартал 2018 р. із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства
у розмірі 54 % — трикратному розмірі облікової ставки Нацбанку

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

132.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума дивідендів, нарахована на користь фізичної особи?

Оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб — резидентів (нерезидентів), включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 %

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

207.04

Інші питання

 

Які встановлено обмеження щодо ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції?

Видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників

ДЕКЛАРУВАННЯ

209.02

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа

 

У яких випадках подається попередня митна декларація при ввезенні товарів на митну територію України та які вимоги до її оформлення?

Попередня митна декларація подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою контролюючому органу, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть пред’явлені для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.

При цьому при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів обов’язковими є: подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів контролюючому органу, яким оформлена така попередня митна декларація 

МИТНІ ПЛАТЕЖІ

210.01

Справляння митних платежів

 

У яких випадках товари, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України суб’єктом господарювання, не є об’єктами оподаткування митними платежами?

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 277 МКУ не є об’єктами оподаткування митом товари, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами.

Також згідно з підпунктами 196.1.16, 196.1.17 ст. 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з:

ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро;

ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, у несупроводжуваному багажі;

ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача — юридичної особи або фізичної особи — підприємця в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;

ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача — фізичної особи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

Разом з тим відповідно до п. 68 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ з 01.01.2019 р. по 30.06.2019 р. не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро для одного одержувача — фізичної особи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях

210.07

Акцизний податок

 

Чи застосовуватиметься коефіцієнт 0,5 до ставок акцизного податку при митному оформленні громадянами легкових транспортних засобів, що використовувалися, якщо транспортний засіб був ввезений на момент дії цього коефіцієнта, а закінчення митного оформлення відбулось після 22.02.2019 р.?

22.02.2019 р. о 24.00 закінчується період дії перехідних положень ПКУ щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5. З 23.02.2019 р. з 00.00 акцизний податок стягується у повному обсязі. Оформити легковий транспортний засіб із застосуванням коефіцієнта 0,5 з оподаткування акцизним податком громадянин:

зможе:

якщо до 22.02.2019 р. (включно) подано з метою оформлення транспортного засобу для вільного обігу та прийнято митницею електронну митну декларацію на бланку єдиного адміністративного документа, до якої нема зауважень (наявні необхідні документи, достатня сума коштів тощо);

не зможе:

якщо до 22.02.2019 р. (включно) оформлено картку відмови чи відкликано митну декларацію і відсутня можливість (у тому числі недостатньо часу) для подання декларантом і прийняття митницею нової митної декларації, по якій відсутні зауваження і транспортний засіб може бути оформлено у вільний обіг;

якщо станом на 22.02.2019 р. транспортний засіб заїхав (або перебуває) в пункт пропуску через державний кордон України та оформлюється чи очікується оформлення попередньої митної декларації

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42