Аналитика

Огляд судової практики

04.03.2019 / 10:20

Борис БІДІЙ, 
юрист

Податкова вимога передує стягненню боргу

Суть спору. У листопаді 2016 р. банк в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до суду з позовом до ОДПІ про визнання протиправною та скасування податкової вимоги. Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що при прийнятті оскаржуваної вимоги ОДПІ не врахувала, що постановою Правління НБУ від 25.02.2016 р. банк віднесено до категорії неплатоспроможних, що відповідно до вимог Закону № 4452 обмежує нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо сплати податків і зборів, а також зобов’язань перед кредиторами. Справа дійшла до Верховного Суду.

Вирішуючи справу, суд керувався таким:

пп. 14.1.155 ст. 14 ПКУ визначено, що податковою заставою є спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений ПКУ;

право податкової застави виникає у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, — з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (пп. 89.1.1 ст. 89 ПКУ);

ПКУ не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються норми Закону № 4452 (п. 1.3 ст. 1 ПКУ);

за правилами п. 8 розділу X Закону № 4452 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. Отже, для правовідносин, що виникають під час дії тимчасової адміністрації банку або ліквідації банку, яку здійснює уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пріоритетними є норми Закону № 4452. Втім надіслання на адресу банку податкової вимоги та прийняття рішення про опис його майна у податкову заставу не свідчить про провадження органом доходів і зборів заходів, спрямованих на погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу. Такі дії відповідача лише формують та документально визначають податковий борг, при цьому вони об’єктивно передують процесу погашення податкових зобов’язань або стягненню податкового боргу.

Постанова Верховного Суду від 04.11.2018 р. № 813/4158/16:  касаційну скаргу ОДПІ задовольнити /http://reyestr.court.gov.ua/Review/78329892/.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42