Аналитика

Зміст

08.04.2019 / 09:34

НОВИНИ

Законодавство

Перспективи

Огляд ІПК

У ЦЕНТРІ УВАГИ

Екоподаток-2019: особливості декларування податкових зобов’язань у разі викиду двоокису вуглецю

Діана ТУГАНОВА, головний державний ревізор-інспектор відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків Управління методологічного супроводження адміністрування податків Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України

За які обсяги викидів двоокису вуглецю сплачується екологічний податок, а за які — ні? Які звітні періоди застосовуються? Що є базою оподаткування? Як обчислюються та декларуються податкові зобов’язання?

ОФІЦІЙНА ДУМКА

Постачання програмних послуг: коли дозволено без ПДВ?

 • ІПК від 04.03.2019 р. № 862/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
 • Точка зору /Влада КАРПОВА/

За яких умов при здійсненні операцій з надання послуг  з постачання програмної продукції застосовуються пільги з ПДВ?

 

«Кредиторка»: які ПДВ-наслідки її внесення до статутного капіталу?

 • ІПК від 05.03.2019 р. № 894/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
 • Точка зору /Тарас КОВАЛЬ/

Якщо додатковим внеском до статутного капіталу товариства-резидента є кредиторська заборгованість за отримані ним товари від свого учасника-нерезидента, то чи є така операція об’єктом оподаткування ПДВ?

 

«Кредиторка»: чи включається вона до доходу платника єдиного податку після її списання?

 • ІПК від 22.02.2019 р. № 676/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
 • Точка зору /Влада КАРПОВА/

Чи має «єдинник» включати до оподатковуваного  доходу суму списаної кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, або суму тієї заборгованості,  що списана внаслідок ліквідації кредитора?

 

Членські внески від «неприбутківців»: чи оподатковується дохід на користь міжнародної організації?

 • ІПК від 01.03.2019 р. № 836/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
 • Точка зору /Тарас КОВАЛЬ/

Якщо неприбуткова організація виплачує членські внески міжнародній організації, то чи зобов’язана вона утримувати і сплачувати податок на репатріацію? Чи потрібно такій організації  подавати декларацію з податку на прибуток?

 

Послуги нерезиденту: визначаємо місце постачання

 • ІПК від 29.01.2019 р. № 302/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
 • Точка зору /Юлія НОВОХАЦЬКА/

Як визначається місце постачання послуг? Від чого залежить, чи є об’єктом оподаткування ПДВ-послуги, надані нерезиденту?

 

Роботи/послуги за бартером: кого потрібно повідомити про факт експорту/імпорту

 • ІПК від 20.02.2019 р. № 627/6/99-99-14-06-02-15/ІПК
 • Точка зору /Влада КАРПОВА/

Якщо операції з експорту/імпорту робіт чи послуг здійснено за бартерним договором, то кого і коли потрібно повідомити? Яку відповідальність передбачено за неподання/невчасне подання  інформації про такі операції?

ОПЛАТА ПРАЦІ

Виплати після звільнення: особливості оподаткування недоплаченого доходу

Олена ГАБРУК, практикуючий консультант з обліку, оподаткування, кадрової справи

Як оподатковується сума донарахованої зарплати працівнику після його звільнення? Чи нараховується ЄСВ? Як такі суми відобразити у звітності?

СУДОВА ПРАКТИКА

Податкові спори: огляд практики Верховного Суду

Вікторія АЛЕКСЄЄВА, консультант з питань оподаткування

 • Майно, що перебуває в іпотеці банку, не може бути джерелом погашення податкового боргу в силу пріоритету права іпотекодержателя
 • Без штрафу, передбаченого п. 1201.1 ст. 1201 ПКУ, лише у двох випадках
 • У разі виявлення ознак фіктивності  суб’єкта господарювання податковий орган має право звернутися до суду з позовом про визнання його   установчих документів недійсними
 • Дефекти в первинних документах самі по собі не можуть розглядатися як підстава для позбавлення платника податку обов’язку відобразити доходи
 • За наявності доказів, що підтверджують виконання всіх передбачених умов для сплати податків, податкове зобов’язання платника податків вважається виконаним
 • Витребування у платника документів, подання яких разом з податковою декларацією не передбачено, камеральною перевіркою не охоплюється
 • Ненадання сертифікатів якості товару та ТТН не є доказом наявності складу податкового правопорушення
 • Покупець товарів не повинен зазнавати негативних наслідків  за можливу неправомірну діяльність його контрагента
 • Якщо фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку
 • Недотримання умов та порядку прийняття рішення про проведення перевірки призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої
 • Підставою для прийняття ППР є отримана від Мінекономрозвитку інформація про вартість автомобіля
 • Несвоєчасне подання звіту про ЄСВ  не береться до уваги, оскільки частина четверта ст. 1651 КпАП не передбачає складу такого правопорушення

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ

Податок на прибуток підприємств

Ірина РОМАНЮК, головний державний інспектор відділу розгляду звернень Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України

 • Як у декларації з податку на прибуток відображати суми амортизації за активами вартістю менше 6 000 грн?
 • Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму забезпечень (резервів), створених  підприємством для відшкодування майбутніх витрат, пов’язаних з виплатою пенсійних зобов’язань та разових виплат працівникам?
 • Якщо роботодавець перераховує профспілковій організації членські внески своїх робітників — членів профспілки, то чи коригується фінрезультат на суму  таких внесків?
 • Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображається сума безповоротної фіндопомоги, надана неприбутковій  організації?
 • Якщо ОСББ здійснює операції за договором міни нерухомого майна, то чи може це бути підставою для виключення такого об’єднання  з Реєстру «неприбутківців»?

Оплата праці

Оксана Кліжевська, державний експерт експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері Директорату 
норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики

 • Як головному спеціалісту — держслужбовцю встановлюється доплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням ним обов’язків тимчасово відсутнього начальника відділу?

Оксана Гузенко, головний спеціаліст Директорату норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики

 • Чи вважається зменшення розміру премії, що виплачується працівникам щомісяця, зміною істотних умов праці?

Пенсійне забезпечення

Галина МАСТЮГІНА, заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

 • Чи буде період работи на посаді медичної сестри в лікарні, яка належить до відання МВС України, враховано для виплати 10 місячних пенсій при призначенні пенсії за віком?
 • Як обчислюється пільговий стаж працівників на підприємстві зі шкідливими умовами праці, якщо таке підприємство працює за скороченим робочим тижнем?

ЗІР: ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ

Огляд відповідей ДФС

Підготовлено за поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР), березень, частина ІV

РЕГІОНИ

У фокусі — Чернівецька область

Віталій ШПАК: «Щоб досягнути успіхів, необхідно діяти професійно, відповідально і прозоро»

Микола САЛАГОР: «Будь-яка справа вимагає не тільки наполегливості та послідовних дій, а й чіткого уявлення про шляхи та перспективи вирішення тих чи інших питань, що постають у роботі»

ДОВІДКОВО

 • Робота банківської системи у зв'язку з перенесенням робочих днів у 2019 році
 • Календар бухгалтера на 8 — 12 квітня 2019 р.
 • Офіційний курс іноземних валют НБУ, грн за період 1 — 5 квітня 2019 р.

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42