Юридическая практика

Податкові спори: огляд практики Верховного Суду

08.04.2019 / 09:42

Вікторія АЛЕКСЄЄВА, 
консультант з питань оподаткування

 

Майно, що перебуває в іпотеці банку, не може бути джерелом погашення податкового боргу в силу пріоритету права іпотекодержателя

Без штрафу, передбаченого п. 1201.1 ст. 120ПКУ, лише у двох випадках

У разі виявлення ознак фіктивності  суб’єкта господарювання податковий орган має право звернутися до суду з позовом про визнання  його установчих документів недійсними

Дефекти в первинних документах самі по собі не можуть розглядатися як підстава для позбавлення платника податку обов’язку відобразити доходи

За наявності доказів, що підтверджують виконання всіх передбачених умов для сплати податків, податкове зобов’язання  платника податків вважається виконаним

Витребування у платника документів, подання яких разом з податковою декларацією не передбачено, камеральною перевіркою не охоплюється

Ненадання сертифікатів якості товару та ТТН не є доказом наявності складу податкового правопорушення

Покупець товарів не повинен зазнавати негативних наслідків за можливу неправомірну діяльність його контрагента

Якщо фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку

Недотримання умов та порядку прийняття рішення про проведення перевірки призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої

Підставою для прийняття ППР є отримана від Мінеконом­розвитку інформація про вартість автомобіля

Несвоєчасне подання звіту про ЄСВ  не береться до уваги, оскільки частина четверта ст. 165КпАП не передбачає складу такого правопорушення

 

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42