Аналитика

Огляд відповідей ДФС (березень, частина ІV)

08.04.2019 / 10:04

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Питання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

Протягом якого терміну платник податку може подати заяву про повернення зайво утриманого та перерахованого до бюджету податку на доходи нерезидента?

Заяву про повернення зайво утриманого та перерахованого до бюджету податку на доходи нерезидента платник податку може подати протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми

102.22

Звільнення від оподаткування

 

Яка сума пільги з податку на прибуток (у тому числі, якщо переноситься від’ємне значення з попереднього року у звітний) зазначається у Звіті про суми податкових пільг за звітний рік у разі застосування її у II та IV кварталах, якщо у IV кварталі сума пільги є меншою, ніж у II кварталі, та який строк користування такою пільгою?

Враховуючи те, що розрахунок пільги з податку на прибуток здійснюється на підставі показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — декларація), яка розраховується наростаючим підсумком з початку року, то у Звіті про суми податкових пільг за звітний рік має зазначатися сума податку на прибуток, яка не сплачена до бюджету, на підставі показників декларації за звітний (податковий) рік. При цьому строком користування такою пільгою, у разі застосування її у II та IV кварталах, є період — з першого календарного дня ІІ кварталу по останній календарний день звітного року

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ

 

Чи відображаються в формі № 1ДФ виплати щомісячної грошової компенсації сум ПДФО, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військово­службовців?

Виплати щомісячної грошової компенсації сум ПДФО, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовців, не відображаються в формі № 1 ДФ

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.02

Четверта група

 

108.02.02

Об’єкт та база оподаткування

 

Які коефіцієнти індексації застосовуються до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь або водного фонду у 2019 році для обчислення суми єдиного податку юридичними особами — платниками єдиного податку четвертої групи?

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2019 р. технічною документацією із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки (далі — НГО) земель сільськогосподарського призначення, затвердженою наказом Мінагрополітики від 16.11.2018 р. № 552, коефіцієнти індексації для обчислення суми єдиного податку юридичними особами — платниками єдиного податку четвертої групи у 2019 році не застосовуються до НГО сільськогосподарських угідь, у відомості Державного земельного кадастру про земельні ділянки яких внесено результати загальнонаціональної (всеукраїнської) НГО земель сільськогосподарського призначення  відповідно до приписів п. 24 Порядку проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) НГО земель сільськогосподарського призначення, затвердженого постановою Кабміну від 07.02.2018 р. № 105.

У разі обчислення сум єдиного податку четвертої групи, де базою є неоцінені землі сільськогосподарського призначення, відповідно до додатку 1 «Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по АР Крим та по областях» до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом  Мінагрополітики від 23.05.2017 р. № 262, застосування коефіцієнтів індексації не передбачено.

Величини НГО, які внесені до Державного земельного кадастру, але відповідно до п. 24 Порядку проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) НГО земель сільськогосподарського призначення, затвердженого постановою Кабміну від 07.02.2018 р. № 105, не підлягають зміні у зв’язку з набранням чинності загальнонаціональною (всеукраїнською) НГО земель сільськогосподарського призначення, затвердженою наказом Мінагрополітики від 16.11.2018 р. № 552, підлягають індексації у загальному порядку на кумулятивну величину річних коефіцієнтів індексації, які були затвердженими у визначеному законодавством порядку з дати виконання такої оцінки

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.02

Об’єкт оподаткування

 

За які земельні ділянки юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи мають сплачувати земельний податок?

 

Юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи, які є власниками/користувачами земель сільськогосподарського призначення та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються такими платниками для ведення сільськогосподарського товаро­виробництва.

За інші земельні ділянки, в тому числі за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва, юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи сплачують земельний податок на загальних підставах

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.03

Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

До якого контролюючого органу слід звертатись суб’єкту господарювання для подання документів з метою 
отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 
та тютюновими виробами: за місцем реєстрації чи за місцем провадження торговельної діяльності?

Для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами суб’єкту господарювання слід звертатись із заявою до головних управлінь ДФС в областях та м. Києві або до центрів обслуговування платників за місцем провадження діяльності суб’єкта господарювання

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

121.05

Порядок обчислення та сплати

 

З якого звітного періоду використовується Податкова декларація з рентної плати за формою із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 21.08.2018 р. № 707?

Форма Податкової декларації з рентної плати, затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719, використовується для складання звітності:

за лютий 2019 року та наступні звітні періоди, в тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди — платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, за видобування нафти, конденсату, природного газу, в тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

за І квартал 2019 року та наступні звітні періоди, в тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди — платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за винятком вуглеводної сировини), за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин — за місцезнаходженням ділянки надр, за спеціальне використання води, за спеціальне використання лісових ресурсів

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.03

Порядок сплати збору

 

Чи передбачено повернення надміру сплаченого туристичного збору особі, якою сплачено збір, у разі дострокового залишення нею території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір?

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надміру сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому ПКУ порядку

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.03

Податкова звітність в електронному вигляді

 

Інформація про яку особу зазначається у полі «Виконавець» при заповненні Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису за формою J(F)1391103 юридичною особою, фізичною особою — підприємцем, фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм ПКУ та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. № 557, (далі — Порядок), на підставі договору про визнання електронних документів (далі — Договір), шляхом надсилання заяви про приєднання до Договору до контролюючого органу за основним місцем обліку платника.

Підписувачем заяви про приєднання до Договору має бути особа, яка згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань є керівником (п. 4 розділу ІІІ Порядку).

 

 

Для надання права підпису електронних документів (крім заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до п. 5 розділу ІІІ Порядку) шляхом надсилання повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису (далі — Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 Порядку (п. 11 розділу ІІІ Порядку).

Відповідно до п. 12 розділу ІІІ Порядку до Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів (крім заяви про приєднання до Договору). На сформоване Повідомлення першими накладаються електронні цифрові підписи (далі — ЕЦП) усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них — ЕЦП підписувача заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою — електронна печатка (за наявності).

Згідно з Законом України від 22.05.2003 р. № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» автором електронного документа є фізична або юридична особа, яка створила електрон­ний документ. Створення електронного документа завершується накладанням електронного підпису.

У полі «Виконавець» при заповненні Повідомлення за формою J(F)1391103 вказують особу, ЕЦП якої накладене на сформоване Повідомлення

ПЕРЕВІРКИ

136.06

Оформлення результатів перевірок

 

Які особливості організації та проведення документальних перевірок платників податків, що мають відокремлені підрозділи (філії)?

Особливості організації документальних перевірок платників податків, що мають відокремлені підрозділи, рухоме та нерухоме майно, об’єкти оподаткування або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, визначені пп. 1.4.3.1 п. 1.4 розділу І Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС від 31.07.2014 р. № 22

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.07

Складання та подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення для податкового контролю

 

Чи зобов’язаний платник податків повідомляти ДФС про зміну (розірвання) форвардного або ф’ючерсного контракту, та чи виправляються помилки, виявлені платником податку у раніше поданому Повідомленні про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту?

Порядок подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту, затверджений наказом Мінфіну від 04.04.2018 р. № 405, не передбачає виправлення помилок, виявлених платником податку у раніше поданому Повідомленні про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту (далі — Повідомлення), а також не обмежує такого платника у поданні Повідомлення повторно протягом 10 робочих днів з дня укладання форвардного або ф’ючерсного контракту.

Хоча ПКУ не містить вимог щодо обов’язкового повідомлення ДФС про зміну (розірвання) форвардного або ф’ючерсного контракту з метою трансфертного ціноутворення, виходячи із сутності угод, якими є форвардні та ф’ючерсні контракти, у разі внесення змін до зазначених контрактів, які стосуються та змінюють основні складові угоди. Отже, необхідним є подання Повідомлення про укладання нового форвардного або ф’ючерсного контракту, оскільки ці зміни суттєво впливають на процедуру встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» згідно з вимогами ст. 39 ПКУ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.03

Використання сервісу «Електронний кабінет»

 

Чи можуть платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, надіслати до них копії інших документів через Електронний кабінет як Додаток довільного формату (за ідентифікатором форми J/F13601)?

Платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, мають змогу надіслати разом з ними копії інших документів як Додаток довільного формату (ідентифікатор форми J/F13601), якщо такий додаток передбачено для подання з відповідною податковою декларацією (розрахунком) згідно з Реєстром форм електронних документів

140.06

Довідки

 

Як батьки (усиновителі, опікуни, піклувальники) можуть отримати відомості про джерела/суми доходів, виплачених малолітнім дітям (до 14 років)?

Для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр) про джерела/суми доходів, виплачених малолітнім дітям (до 14 років), їх батькам (усиновителям, опікунам, піклувальникам) необхідно звернутися особисто до контролюючого органу за податковою адресою (місцем проживання) дитини або до будь-якого контролюючого органу (у разі тимчасового перебування за межами населеного пункту проживання) та подати заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за формою № 10ДР. Заява за формою № 10ДР подається за наявності документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника), та свідоцтва про народження дитини

«Горячие линии»

Дата: 5 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42