Аналитика

Перспективи

13.05.2019 / 09:50

Розроблено Порядок подання банками повідомлень про відкриття/закриття рахунків до контролюючих органів

На офіційному сайті ДФС розміщено проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів».

У зв’язку із запровадженням в Україні з 05.08.2019 р. міжнародного номера банківського рахунку IBAN у проекті наказу запропоновано внесення відповідних змін у частині надсилання банками повідомлень до контролюючих органів про відкриття/закриття або зміну діючих рахунків клієнтів банків — платників податків, сформованих у стандарті IBAN, а також прийняття таких повідомлень контролюючими органами. З метою спрощення процедур заповнення повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків фінансовими установами та обробки повідомлень контролюючими органами вдосконалено форму та зміст діючих форм повідомлень. Для надання змоги банкам у перехідний період надсилати повідомлення про зміну діючих банківських рахунків за стандартом IBAN (без закриття діючих рахунків та відкриття нових рахунків) також були розроблені нові форми повідомлень.

Проектом Порядку передбачено подання депозитарними установами електронних повідомлень про відкриття рахунків у цінних паперах із інформацією щодо зміни рахунку у випадках правонаступництва від іншої фінансової установи, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку у зв’язку із анулюванням ліцензії на провадження депозитарної діяльності  (із зазначенням реквізитів рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, що припинилась). З метою забезпечення закриття банківських рахунків, що залишились незакритими у фінансових установах після ліквідації/реорганізації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, реалізовано можливість для контро­люючих органів надсилати в електронному вигляді цим фінансовим установам переліки незакритих рахунків та відомості про уповноважений орган, який прийняв рішення про припинення, дату та, за наявності, номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі.

Переглядаються підстави для майбутніх перевірок страхувальників

Фондом соцстраху (далі — Фонд) доопрацьовано проект Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів.

Перелік підстав для проведення перевірок дещо змінився. Так, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбиратимуть страхувальників, в яких наявна хоча б одна з таких підстав: зростання кількості оплачених листків непрацездатності та/або днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів), та/або сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у звітному періоді порівняно з аналогічним періодом минулого року; здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день; наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником ЄСВ.

Документальні позапланові перевірки проводитимуться без попереднього повідомлення страхувальника за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • подання протягом місяця страхувальником до оплати за рахунок коштів Фонду листків непрацездатності за страховими випадками, які настали в цьому місяці та які видані 10 і більше відсоткам застрахованих осіб, а для мікропідприємств (не більше 10 осіб) та малих підприємств (не більше 50 осіб) 50 і більше відсотків від загальної кількості застрахованих осіб страхувальника в цьому періоді за умови відсутності зростання рівня захворюваності;
  • видання одним закладом охорони здоров’я або лікарем, що проводить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа — підприємець, 30 і більше відсотків листків непрацездатності у страхувальника;
  • збільшення в 1,1 і більше разів видатків Фонду на матеріальне забезпечення порівняно з попереднім місяцем за умови відсутності у страхувальника аналогічного зростання фонду оплати праці;
  • виявлення даних про неправомірне використання коштів Фонду; системні порушення щодо використання страхових коштів Фонду;
  • неподання страхувальником повідомлення про виплату кош­тів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування Фондом сум, зазначених у зая­ві-розрахунку;
  • розпочато процедуру припинення юридичної особи в результаті її реорганізації або ліквідації, а також у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
  • звернення застрахованої особи про порушення страхувальником законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • надання заперечень до акта проведеної перевірки у разі, коли страхувальник у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення позапланової перевірки;
  • на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.